Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Červen:

Jaromír Drábek: Rozhovor - V ČR se musí změnit systém péče o týrané děti (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
V České republice se musí změnit systém péče o týrané děti. K tomuto nekompromisnímu stanovisku vedla analýza šokujícího případu z Brna, kde bylo odhaleno týrání osmiletého chlapce. Trvalo několik let, rodiče ho surově bili a nedávali mu jíst. Analýza Ministerstva práce a sociálních věcí zjistila, že sociální pracovnice postupovaly liknavě. Nespolupracovaly se školou ani s dětským lékařem. V našem přenosovém voze je nyní ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, dobrý den.

Host (Jaromír Drábek):
Dobré poledne.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, jaké změny tedy přijdou v návaznosti na zjištění z vaší analýzy?

Host (Jaromír Drábek):
Tak my jsme především ustavením té expertní skupiny chtěli dosáhnout toho, abychom zjistili, zda to pochybení je jednotlivé a nebo zda je to vinou špatně nastaveného systému a potvrdilo se bohužel obojí. To znamená, my v tuto chvíli musíme přistoupit k systémovým změnám v tom systému péče o ohrožené děti, budeme upravovat nebo navrhovat upravení zákona o sociálně právní ochraně dětí tak, aby k podobným případům nemohlo docházet, tak abychom jim prostě předešli tím nastavením práce sociálních pracovníků na obcích.

Moderátor (Jan Bumba):
Mělo by se tedy jaksi zpřesnit, jak má vypadat ta spolupráce mezi sociálními pracovníky, školou, lékaři a dalšími?

Host (Jaromír Drábek):
Ano, určitě, to je právě to, co jsme chtěli namodelovat tou prací expertního týmu, na tom se účastnili jak odborníci na sociální práci, tak právníci, tak pedagogové a je důležité říct, že právě musíme vytvořit systém, který je kompaktnější než ten dnešní. Ten dnešní je velmi roztříštěný, zasahuje přibližně do pěti resortů a my musíme především zajistit komunikaci mezi těmi jednotlivými lidmi, kteří se tím problémem zabývají, aby ten problém nebyl řešen izolovaně, ale z pohledu všech, kteří do něj musí zasáhnout. To znamená připravit metodiku a zajistit jednoznačný systém řízení a kontroly těch lidí, kteří tu sociální práci dnes provádějí.

Moderátor (Jan Bumba):
Kdy to, pane ministře, bude a kdo bude garantem těch změn?

Host (Jaromír Drábek):
Tak resortně samozřejmě ta základní odpovědnost přísluší Ministerstvu práce a sociálních věcí, to je naprosto jasné, proto jsem také mluvil o tom, že předložíme novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Ta novela se už nějakou dobu připravuje a ty výsledky expertního týmu, ty jsou velmi dobrým impulsem pro dopracování některých konkrétních záležitostí a ta novela, ten nový způsob sociální práce systematičtější a mnohem lépe kontrolovaný by měl nastoupit v příštím roce.

Moderátor (Jan Bumba):
V příštím roce od ledna?

Host (Jaromír Drábek):
To ještě není úplně jasné, to samozřejmě bude záviset na tom, jak dlouhý bude legislativní proces. Já věřím v tomto ohledu, že ta novela zákona vzhledem k tomu, jakým směrem jde, tak že bude projednávána bez nějakých, řekl bych, politických tahanic. V takovém případě by to bylo výborné, protože by mohla začít platit už od začátku příštího roku.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, a o žádných těch problémech, o kterých jste hovořil, jste předtím nevěděli? To muselo dojít až k tomuto případu týrání chlapce v Brně, aby s tím někdo začal něco dělat?

Host (Jaromír Drábek):
Já myslím, že ten příklad je skutečně zaznamenáníhodný, protože ta rodina byla sledována více než deset let od roku 2000 nebo 2001. A několikrát tam proběhly intervence, dokonce bylo podáno trestní oznámení.

Moderátor (Jan Bumba):
Ano, ale já jsem se ptal na to, jestli jste věděl o té roztříštěnosti péče.

Host (Jaromír Drábek):
Já jenom dopovím. Dokonce tam proběhlo trestní řízení, které nakonec bylo odloženo. Sociální pracovníci na základě toho odloženého trestního řízení se přestali tou rodinou zabývat, to znamená, je to skutečně záležitost několika resortů. Ano, ty analýzy samozřejmě dlouhodobě říkají, že systém péče o ochrožené děti v České republice má mezery, proto také už jsme připravovali změnu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Tento impuls přišel jako naprosto jednoznačné prokázání, že ty změny jsou potřeba. Bohužel přišel takovýto impuls jako potvrzení.

Moderátor (Jan Bumba):
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Host (Jaromír Drábek):
Děkuji za pozvání, pěkné odpoledne.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.6.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.7. 2019 000 21:15.