Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2011:

Požadavky na navýšení dotace – informace pro poskytovatele

Dne 7. června 2011 proběhne mimořádné zasedání Dotační komise MPSV, na kterém bude projednáno dofinancování poskytovaných sociálních služeb z rezervy MPSV.

Dofinancování sociálních služeb bylo navrženo s ohledem na opětovné posouzení žádostí předložených v 1. kole dotačního řízení, stanovené priority a objem disponibilních finančních prostředků.

Na žádosti o dofinancování, které jsou formou dopisu adresovány MPSV (ministr, náměstci ministra, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování), není možné s ohledem na stanovený postup a „Metodiku MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ brát zřetel.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 2.6.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:03.