Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Květen:

Host dne – Jiří Vaňásek za MPSV, Minuty regionu (Prima TV)

Moderátor
Hezký podvečer vážení diváci. Sociální dávky mají pomáhat lidem ve finanční tísni. Jenže je pobírají také občané, kteří na ně právo nemají. Podvodníků rok od roku roste a jen za loňský rok bylo odhaleno kolem 30 tisíc případů. Státní kasu to přišlo asi na 140 milionů korun. A právě o sociálních dávkách a jejich zneužívání, to bude naše dnešní téma a já ve studiu vítám našeho dnešního hosta. Je jím pan Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý den.

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dobrý den.

Moderátor
Můžeme říci konkrétně, jakých dávek se to týká a případně, které jsou více zneužívány?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
V podstatě tak, jak vyplívá z praxe úřadů práce, nejčastěji dochází k určitým pochybením přeplatkům na sociálních dávkách v oblasti sociální podpory, případně výplaty podpory nezaměstnanosti. Jedná se konkrétně především o rodičovský přídavek, jedná se o příspěvek na bydlení, případně přídavky na děti. Do značné míry dochází k pochybení v případě výplaty podpory v nezaměstnanosti v souvislosti s úřadem práce.

Moderátor
A jak je vůbec možné, že o dávky žádají lidé, kteří na ně právo nemají? To nekontrolují úřady?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřady práce to kontrolují. Není to jednoduché, protože v praxi jsme například postaveni před situaci, kdy u rodičovského příspěvku pouze z neznalosti rodiče opomenou nahlásit vyšší povolený počet návštěv dítěte do předškolního zařízení. Naopak jsou ale i situace, kde dochází ke zneužívaní těch dávek, kdy například u příspěvku na bydlení dochází k fiktivním vzájemným smlouvám. To jsou potom případy, které se velmi obtížně v praxi prokazují, ale přesto se snažíme je nějakým způsobem řešit.

Moderátor
Hříšníků rok od roku roste. Čím si to vysvětlujete?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na to asi bude mít vliv celková ekonomická situace. Je nutno říci, že se především jedná o regionální situace. Je to především v místech, kde je zvýšená míra nezaměstnanosti a tím pádem dochází častěji k určitému sociálnímu vyloučení určitých občanů. Oni potom žádají o dávky a znovu chci jen zopakovat, že při posouzení té samotné dávky, ještě ta dávka může být vyplacená naprosto oprávněně, ale v průběhu, kdy je vyplácena, může dojít ke změně skutečnosti, kterou buď záměrně, nebo i zcela neúmyslně občané opomenou nahlásit.

Moderátor
Čeká hříšníka něco jiného, kromě toho, že po něm žádáte ty dávky zpět?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Samozřejmě jsou tam i další nástroje, které k tomu vedou. Pokud například uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci, pak je vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a ztrácí úplně nárok na podporu v nezaměstnanosti a do té evidence se může vrátit až po době 6 měsíců.

Moderátor
Plánuje vaše ministerstvo nějaký mechanismus, kterým by zabránilo, aby docházelo k nárůstu těchto podvodů?

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dochází především k té významné změně, že by měla být sjednocena výplata dávek sociálních jistot. To znamená v rámci České republiky a samozřejmě chceme i ty některé dávky sloučit v tom smyslu, aby bylo jednoduší si o ně požádat a aby byly dostupnější pro občany. Protože v žádném případě nechceme, aby ten rozsah a samotná výše těch poskytnutých dávek se snižovala.

Moderátor
O zneužívání sociálních dávek jsme hovořili s Jiřím Vaňáskem z Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji za návštěvu.

Jiří Vaňásek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Děkuji, na shledanou.

Moderátor
Vy diváci se mějte moc pěkně. Na viděnou.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.5.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:11.