Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (květen):

Ministr Drábek v krajích vysvětluje lidem sociální reformu

Zítra má vláda projednat návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek, návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrhy změn by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012. Celkový objem vyplácených prostředků se nesníží, ministerstvo chce šetřit procesní náklady při vyplácení dávek.

„Státní výdaje budou kráceny snížením nákladů na administraci dávek, nikoli na úkor příjemců dávek. Cílem navržených reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Program návštěvy ministra Drábka na Vysočině 17. května 2011

Dnes odpoledne ministr navštíví Havlíčkův Brod, kde se setká se starostou Janem Teclem a dalšími zástupci vedení města. Zúčastní se besedy s lidmi z podnikatelské sféry a sociálních organizací a navštíví Sociální služby města Havlíčkův Brod. Podobný program jej čeká také ve Žďáru nad Sázavou, kde se rovněž setká se starostkou města a dalšími radními. Diskutovat budou o převodu agendy nepojistných sociálních dávek na jedno místo, pod Úřad práce ČR a také o financování sociálních služeb. Jaromír Drábek navštíví také Sociální služby města Žďár nad Sázavou, kde bude mj. jednat o budování nové kapacity domova důchodců (domova se zvláštním režimem). Večer se ministr v centru města zúčastní setkání s občany, kde s nimi bude diskutovat o připravovaných reformách.

Sociální reforma počítá se zavedením jednotného výplatního místa dávek. Dnes se na procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany podílí tři různé orgány státní správy a samosprávy. Napříště má o těchto dávkách rozhodovat jediný orgán, Úřad práce ČR. Úřady práce by byly zároveň jednotným místem kontaktu žadatelů o dávky. Ministerstvo také plánuje například sloučení několika nynějších dávek do větších celků či zpřísnění sankce za výkon nelegální práce. Snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění administrativních povinností.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.5.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:07.