Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Květen:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Minimální mzda od příštího roku vzroste (HN)

Při porušení režimu nemocenské dostane zaměstnanec výpověď. Z původně plánovaných opatření, jak se zbavit špatného pracovníka, zůstalo v novém zákoníku práce jen jedno. Ministr Jaromír Drábek (TOP 09) pro HN popisuje i další novinky. Smlouvy na dobu určitou bude možné uzavírat nejvýše na dobu tří let, a to maximálně třikrát po sobě. Až dosud návrh počítal s tím, že poměr na dobu určitou nesmí být delší než dva roky, a zopakovat ho mělo být možné jen dvakrát.

HN: Zákoník práce je po připomínkovém řízení. Dá se říct, že je hotový?

Připomínky jsme sice vypořádali, nicméně na plénu tripartity mě zaměstnavatelé i odbory požádali, abych předložení o měsíc odložil, protože spolu potřebují vyladit některé otázky. Čili do vlády se zákoníkem půjdu na konci května.

HN: O kterých bodech se ještě bude diskutovat?

Předpokládám, že se jedná o rozvržení pracovní doby. Ale do jednání zaměstnavatelů a odborů nebudu vstupovat.

HN: Mimo jiné měníte systém odstupného. Proč?

Tato změna má motivovat zaměstnavatele, aby měli menší problém vytvářet pracovní místa na dobu neurčitou. Když zaměstnavatel vytvoří pracovní místo a po půl roce zjistí, že nemá zakázky a musí člověka propustit, platí mu tříměsíční odstupné. O polovinu se mu tak zvyšuje mzdový náklad.

Proto odstupňujeme odstupné podle délky pracovního poměru, v prvním roce se vyplácí jednoměsíční odstupné, ve druhém roce dvouměsíční a až od třetího roku zaměstnání je to plné tříměsíční odstupné.

HN: Co se mění u pracovních poměrů na dobu určitou?

Náš současný systém je zatížen velkou spoustou výjimek, které bych rád odstranil.

Navrhovaný systém se odvíjí od hesla třikrát a dost. To znamená, že pracovní poměr na dobu určitou bude možné uzavřít maximálně na dobu tří let a bude možné ho opakovat maximálně třikrát.

Celková doba tak může dosáhnout až devíti let a nemůže dojít k řetězení po měsíci nebo po třech měsících.

HN: TOP 09 se také dlouhodobě snaží o snížení nákladů práce. V rámci jednání o důchodové reformě se to však nepovedlo...

Budu se snažit, aby k tomu došlo při nějaké jiné příležitosti. Teď se aktivita přesunula směrem k ministrovi financí, který se o to snaží v rámci daňové reformy.

TOP 09 využije každé příležitosti, abychom vedlejší náklady práce snížili.

HN: Pracovní trh souvisí nejen se zákoníkem práce, ale i se sociálním systémem. Vaším cílem je maximálně snížit strukturální nezaměstnanost, tedy takovou, která vzniká kvůli některým zákonům, jež v důsledku znesnadňují sehnání práce. Jak to uděláte?

To samozřejmě není jen záležitost zákoníku práce. Nemohu vám říct, že to či ono ustanovení změníme nebo zrušíme a strukturální nezaměstnanost zmizí.

Osobně problém vidím ve složité úpravě pracovní doby či zmiňované nejistotě kolem pracovních poměrů na dobu určitou.

HN: Jistou část strukturální nezaměstnanosti způsobuje existence minimální mzdy. Svého času jste navrhoval, že ji odstupňujete podle regionů. Platí to?

Ne. Rizik by totiž vzniklo mnohem více než výhod.

Hlavně by se však pak dalo jít i do řady dalších systémů. Například do životního minima odstupňovaného podle regionů. Nakonec hlavním argumentem bylo, že Česká republika je příliš malá na to, abychom zde zaváděli podobné regionální instrumenty. Ale úpravu minimální mzdy navrhovat budu.

HN: Jakým směrem?

Směrem nahoru.

HN: Proč ji chcete zvýšit?

Vycházím ze statistik, podle nichž minimální mzdu dnes pobírá méně než jedno procento lidí. Nic nebrání tomu, aby se minimální mzda mírně zvýšila.

HN: Kdy k tomu dojde?

Předpokládám, že od prvního ledna příštího roku.

HN: Koalice plánovala zjednodušit výpovědní důvody. Nakonec navrhujete pouze možnost propustit zaměstnance při porušení pracovní neschopnosti.

Zvažovali jsme i další opatření, ale narazilo to na výrazný odpor. Nejen odborů, ale také třeba právnických fakult.

Objevovaly se návrhy, abychom počkali na novelu občanského zákoníku.

HN: Neselhala v tomto bodě vláda? Nejen politici TOP 09, ale také občanští demokraté původně hovořili o nutnosti zavedení více možností, jak se zbavit špatného zaměstnance.

Za několik měsíců či týdnů začneme připravovat další revizi občanského zákoníku. Toto je zrovna oblast, která se velmi silně váže na občanský zákoník.

HN: Dojde i na výpověď bez udání důvodu?

Dokud budu ministrem, tak ne.

HN: Ještě se vraťme k nezaměstnanosti. Kromě strukturální je tu i jistá míra nezaměstnanosti dlouhodobé. Ta se pohybuje kolem dvou procent. Máte plán, co s ní dělat?

To je věc, kterou máme připravenou v rámci sociální reformy. V té jsou celkem významné změny zákona o zaměstnanosti.

Většina kroků je zcela jasná a neříkám, že už nebudou následovat žádné další. Ale co se týká přímo dlouhodobé nezaměstnanosti, tak náš hlavní cíl je s těmito lidmi mnohem lépe pracovat.

HN: Jak například?

Chceme zavést 20 hodin týdně veřejných služeb. Kdo bude dlouhodobě nezaměstnaný, musí se zapojit do pracovního procesu.

HN: Jak chcete nezaměstnaným takovou práci zajistit?

Veřejnou službu budou organizovat úřady práce. Budou řešit školení, kontroly, bezpečnost práce, pojištění či zdravotní prohlídky.

HN: Také se mluví o druhé etapě sociální reformy. O co vlastně jde?

Především jde o sociálněprávní ochranu dětí, pěstounskou péči, adopce, ale také ústavní péči.

Zdroj: HN

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.5.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:35.