Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Duben:

Ministr Drábek: Kraje rozdělily svých šest miliard nespravedlivě (Deníky)

"Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace dramaticky snížily - a tyto se ocitly na hranici existence," říká ministr Jaromír Drábek.

Zatímco sto milionů korun dostanou služby s regionální působností, 58 milionů bude přiděleno těm s působností celostátní. Část peněz přitom ministerstvo musí čerpat z rezerv pro krizové situace.

"Dnešní stav bohužel za krizový považovat musím," přiznává Drábek.

Rozhodl se dokonce i pro dvouletý odklad účinnosti zákona o sociálních službách, který by zcela převedl rozdělování dotací na kraje. Do začátku roku 2014 je proto třeba přesně určit pravidla, která zajistí spravedlivý příděl peněz. I když se některé kraje zachovaly zodpovědně, jiné snížily dotace neziskovým organizacím o desítky procent.

"Typickým příkladem se stal Středočeský kraj, který v přidělování dotací evidentně diskriminuje neziskové organizace," podotýká poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09), předsedkyně sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Zatímco vlastní příspěvkové organizace kraje dostaly přidáno, neziskovky zajišťující služby pro sociálně potřebné obdržely asi o třetinu méně prostředků než loni. A to pro mnohé znamená ukončení činnosti. To potvrzuje i Petr Nevšímal, ředitel společnosti Magdaléna, která se stará o drogově závislé. "Bez varování či diskuze došlo k meziročnímu ponížení dotace na 45 procent. To znamená zastavení rezidenční péče v oblasti sociální prevence pro drogově závislé," nesouhlasí s počínáním kraje Nevšímal.

Podobnou zkušenost má i Diakonie ČCE. "Pokles dotací pro naše střediska o osmačtyřicet a pětatřicet procent nám znemožňuje poskytovat služby odpovídající standardům sociální péče. V případě, že se nám nepodaří získat v dohledné době dodatečné finanční prostředky, bude muset Diakonie zvážit razantní omezení poskytovaných služeb," dodává ředitel Diakonie David Šourek.

Zdroj: Deníky

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.5.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:28.