Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Duben:

Otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku (ČT 24)

Moderátor
Německo a Rakousko plně otevírá od 1. května pracovní trh. Volně se budou moci ucházet o zaměstnání obyvatelé ČR, ale také Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Estonska, Litvy a Lotyšska. V˙současnosti tak mohou činit jen občané těchto států s˙vysokoškolským titulem. O koho mají němečtí a rakouští zaměstnavatelé největší zájem a jsou Češi připraveni odejít za prací?

Ve studiu už je se mnou k˙tomuto tématu Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti z˙Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobré dopoledne. A po telefonu zdravím kolegyni Evu Pláničkovou přímo do Německa. Dobré dopoledne, Evo. Téměř tři čtvrtiny Němců mají strach, že úplným otevřením německého pracovního trhu od 1. května pro Čechy, Slováky a obyvatele dalších nových členských zemí EU přijdou o práci. Alespoň to tedy vyplývá z˙průzkumu institutu GFK pro německý nedělník Welt am Sonntag, podle něhož se Němci neobávají jen přílivu nevzdělaných dělníků, ale i kvalifikovaných pracovníků. Jaká je, Evo, nálada v˙Německu opravdu krátce před otevřením pracovního trhu?

Eva Pláničková, zpravodajka ČT, Německo:
Z˙toho průzkumu, který jste zmiňovala, to vyznívá dost dramaticky, jako že se Němci třesou před 1. květnem. Já bych ale neřekla, že je to až tak horké. Samozřejmě to znamená jistou nejistotu, co bude, kterou Němci vnímají. Pokud ale mluvíte s˙odborníky, tak ti spíše žehrají na to, že se trh neotevřel už dávno a že na tom Německo spíš prodělalo. Že kdo byl schopný a chtěl dělat venku, tak už je dávno jinde v˙Evropě.

Moderátor
Paní Kolmerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí také nepočítá s˙příliš velkým odlivem našich zaměstnanců do Německa. Je to tak?

Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV:
Ano. Ukazuje to i naše zkušenost od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU a velmi rychle se ukázalo v˙nejrůznějších studiích, že čeští občané migrují spolu s˙Maďary a Slovinci nejméně v˙celé Evropě. To je jeden ukazatel. Druhý je trošku jazyková bariéra, protože přece jenom občané, kteří se chtějí ucházet o práci v˙Rakousku nebo v˙Německu musí ovládat nějakým způsobem jazyk. A samozřejmě přestože tady existovala přechodná období, tak za těch sedm let řada lidí, kteří chtěli pracovat v˙těchto zemích, už tam pracují, protože pokud měl zaměstnavatel zájem, tak si je vybral.

Moderátor
Přesto úřady práce v˙pohraničí hlásí v˙posledních dnech zvýšený zájem, ať už jsou to dotazy o práci v˙Německu nebo přímé navázání např. na burzu pracovních příležitostí. Tady bychom mohli aktuálně říct, která začíná právě dnes v˙německém pohraničí.

Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV:
Ano. Mohu potvrdit. Dnes začíná burza práce a není to jediná. Jak v˙saském, tak bavorském příhraničí pořádáme řadu takových akcí. Jak česká tak německá strana. Německé úřady práce. Právě pro klienty, kteří se ucházejí o práci v˙těchto zemích.

Moderátor
Evo, o koho mají němečtí zaměstnavatelé největší zájem? Jaká místa nabízejí?

Eva Pláničková, zpravodajka ČT, Německo:
Tak některá odvětví nebo regiony se už nechaly slyšet, že by nutně potřebovaly víc českých nebo polských dělníků, takže jsou to dělnické profese, místa jsou taky ve zdravotnictví, pečovatelské služby potřebují lidi a taky třeba hotely hledají pracovní síly. Jinak v˙číslech se odhaduje, že ročně by do Německa mohlo za obživou zamířit navíc zhruba... tisíc lidí. Teď už je tu takových pracovníků z˙našeho regionu 600 tisíc, takže by to skutečně neměla být žádná drastická vlna imigrační.

Moderátor
Paní Kolmerová, slyšeli jsme, jak to je z˙německé strany. O jakou práci v˙Německu a v˙Rakousku mají největší zájem Češi? A kolik jich momentálně pracuje v˙těchto zemích?

Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV:
Momentálně pracuje v˙Německu asi 15 tisíc našich občanů. V˙Rakousku je to kolem pěti tisíc. Zájem je přesně o ty obory, které jsme teď slyšeli. Čili nabídka a poptávka se musí vždy protnout. To znamená zejména gastronomie, hotelnictví, kuchaři, číšníci, ale i stavebnictví. Pak jsou to kvalifikované práce, stavební práce, kvalifikované jako tesaři, ale i strojní atd.

Moderátor
Evo, co německé odbory? Obávají se, že si budou němečtí zaměstnavatelé pronajímat na práci levnější síly z˙východy, aby ušetřili výdaje na platy?

Eva Pláničková, zpravodajka ČT, Německo:
Ano. Ta obava tu je. A to hlavně kvůli tomu, že v˙Německu není všeobecná minimální mzda, takže tu logicky jsou strachy, že by si němečtí zaměstnavatelé mohli začít ve větším pronajímat na práci levnější síly, aby ušetřili na platech. Takže pro odbory bylo zavedení minimální mzdy hodně horkým tématem. Odborníci ty obavy ale zase mírní s˙tím, že trh si s˙potenciálními dumpingovými mzdami poradí.

Moderátor
Evo, já děkuji do Německa. My budeme ještě pokračovat ve studiu. Paní Kolmerová, uvolnění podmínek se bude vztahovat i na firmy, které budou moci v˙Německu nabízet své služby stejně jako domácí podnikatelé. Využijí toho české firmy?

Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV:
Já jsem přesvědčená, že určitě. I tuto poptávku máme. Např. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro takovéto zájemce zřídilo jednotná kontaktní místa. To jsou taková informační místa, kde se dovědí, jakým způsobem podnikat v˙Německu nebo jak vyslat své pracovníky do Německa, co všechno potřebují, aby tam tedy mohli nějakým způsobem fungovat. A aby nepřekračovali zákony.

Moderátor
A bude to nakonec tak, že více lidí bude odcházet za prací do Německa nebo do Rakouska? Kde je to podle vás pro Čechy výhodnější?

Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, MPSV:
Těžko říct. Vždycky záleží na té nabídce, jak budou vypadat podmínky pracovní. Samozřejmě i mzdové. Myslím si, že spíš najdou uplatnění v˙Německu, protože Německo, zejména bavorská strana, ale ta saská, avizují nedostatek své vlastní pracovní síly a avizují dostatek volných pracovních míst. A tvrdí, že se na nás těší.

Moderátor
Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.4.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:22.