Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

V květnu se zcela otevře pracovní trh v Německu a Rakousku

Pracovní poměr by měl tedy být pouze dvoustrannou dohodou mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při dodržení všech mzdových a pracovních předpisů, na základě kolektivních smluv. Usnadnění bude tento fakt znamenat i pro české firmy a podnikatele, kteří budou moci realizovat zakázky v Německu a Rakousku nově v některých oborech, především ve stavebnictví.

Zájem už není tak velký

Německý a rakouský trh byl v minulosti částečně již pro některé sektory uvolněn, nejen proto pracuje v Rakousku více než 5 tisíc a v Německu více než 14 tisíc pracovníků z ČR. Pokud čeští občané v těchto zemích chtěli pracovat, zpravidla už si cestu na trh práce našli. Češi jsou v Německu zaměstnáni zejména ve zpracovatelském průmyslu, pohostinství, obchodě, zdravotnictví a zemědělství, v Rakousku pak ve stavebnictví a strojírenství, v turistickém ruchu, ve zdravotnictví, v zemědělství, v obchodu nebo v administrativě.

Zájem o zaměstnání v Německu a Rakousku není ze strany českých občanů v poslední době tak velký, jak tomu bývalo v minulosti. Mezi podstatné důvody patří, že většina zemí EU svoje pracovní trhy během posledních let (po vstupu ČR do EU 1. května 2004) postupně otevřela, čímž se poptávka po zahraničních zkušenostech českých občanů z větší části uspokojila.

Důležitá je znalost jazyka

Prvním krokem by v případě zájmu o zaměstnání v Rakousku či Německu mělo být vyhledání vhodného zaměstnavatele. V tomto případě poradci EURES doporučují buď využít svých osobních kontaktů – referencí od lidí, kteří již v zahraničí pracovali, nebo internet, tisk apod. Volná místa nabízí český portál EURES na adrese www.eures.cz nebo Evropský portál zaměstnanosti EURES na http://eures.europa.eu. Poradci EURES však upozorňují na nutnost komunikativní znalosti jazyka a důležitá je u jednotlivých míst i dostatečná kvalifikace či praxe.

Kde získáte více informací?

Před vycestováním za prací poradci EURES dále doporučují získat maximální množství informací o dané zemi, zaměstnavateli, platových podmínkách, životních nákladech, sociálním zabezpečení atd. a kontaktovat zdravotní pojišťovnu. Potřebné informace pro zájemce o práci v EU jsou na: http://portal.mpsv.cz/eures/, s dalšími dotazy se lze obrátit na poradce EURES (http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty).

Co se týká uvolnění přechodných opatření pro české podnikatelské subjekty k 1. 5. 2011 v oblasti služeb, ve stavebnictví a dalších oborech, zdrojem informací jsou především Jednotná kontaktní místa, která spadají pod příslušné živnostenské úřady (http://www.mpo.cz/dokument70853.html).

Seznam akcí k otevření pracovního trhu

V rámci přeshraničního partnerství EURES-T Čechy-Bavorsko:

  • Úřad práce v Plzni – 4. května 2011 ve Furth im Wald seminář/workshop nazvaný Budoucnost trhu práce po skončení přechodného období,
  • Úřad práce Schwandorf – 4. května 2011 ve Furth im Wald akce s názvem Arbeit ohne Grenzen (Práce bez hranic) 2011,
  • aktualizace on-line brožury pro pendlery,
  • poradci EURES z České republiky a Německa nabízejí poradenství v souvislosti s otevřením trhu práce.

V rámci přeshraničního partnerství EURES-T TriRegio:

  • česko-německé poradenské dny na Úřadu práce v Liberci, v Ústí nad Labem a v Agentur für Arbeit v Zittau, v Pirně aj. (jednou měsíčně),
  • 30. dubna–1. května 2011 – burza v Löbau Konveta 2011.

Akce k otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku:

  • 27.–28. dubna – konference, seminář/workshop na téma otevření trhu Vídeň – Bratislava (plavba lodí) – za účasti Rakouska, Slovenska, ČR, Maďarska, Slovinska,
  • 2. května 2011 se v prostorách Průmyslové a hospodářské komory v Pasově (IHK Passau) uskuteční s dolnobavorským krajem sympozium na téma otevření pracovního trhu k 1. květnu 2011 a volný pohyb pracovních sil.

Zdroj: EURES

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.4.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.6. 2019 000 15:38.