Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

ČSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 musí OSVČ podat nejdéle do 2. května

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2. května 2011 u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu do 1. srpna 2011.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Návod obsahuje základní informace o platné právní úpravě a jeho součástí jsou tiskopisy „Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2010“ a „Potvrzení o studiu“. Obsahuje také Podrobný přehled důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a informaci, které důvody nemusí OSVČ dokládat a které je potřeba příslušné OSSZ doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podala přehled.

Elektronická podoba tiskopisu je k dispozici ve dvou formátech - v pdf, který lze vytisknout a následně vyplnit a ve formátu .zfo, tedy v podobě, která umožňuje přehled vyplnit v počítači a za pomoci elektronické kalkulačky vypočítat pojistné. Takto vyplněný tiskopis lze buď vytisknout a předat či zaslat OSSZ/PSSZ/MSSZ v papírové podobě, nebo podepsat zaručeným elektronickým podpisem a odeslat elektronicky (e - Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) - http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2010/ nebo prostřednictvím e-podatelny.

Užitečné informace pro OSVČ jsou obsaženy v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“, kterou vydala ČSSZ. Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Více se dozvíte na webu ČSSZ - http://www.cssz.cz/cz/novinky/

Zdroj: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.4.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2018 000 15:46.