Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Duben:

Host dne - Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí (Prima TV)

Moderátor
Hezký podvečer. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo novelu zákoníku práce. Jaké novinky nás čekají? O tom už s naším dnešním hostem. Pozvání do studia přijal pan Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí. Dobrý den.

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor
Proč vůbec k novele zákoníku práce dochází?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Jsou hlavní dva důvody, především prohlášení této vlády, aby se zflexibilněly, tedy zpružnily pracovně-právní vztahy, jejich právní úprava, to za prvé a za druhé, máme tady už více než dva roky nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena některá ustanovení nového zákoníku práce z roku 2006, ale řada jiných ustanovení, která na to navazují. Zůstala v zákoníku práce a je potřeba to uvést do souladu.

Moderátor
Jaký je například nový důvod, proč mohou dát firmy zaměstnancům výpověď. Jaké to budou?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Navrhujeme další nový výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele, který bude v podstatě znít tak, že jestliže zaměstnanec porušuje režim práce neschopného, to znamená, je v pracovní neschopnosti a chová se jinak, než by jako nemocný pracovník se chovat měl, tak i to bude důvodem pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Souvisí to s tou úpravou, která už je známá, která už funguje, která do budoucna se ještě posiluje, to znamená, že po určitou dobu zaměstnavatel platí po dobu nemoci zaměstnanci náhradu mzdy, čili nedostává nemocenskou, ale dostává náhradu mzdy a v souvislosti s tím je potřeba umožnit zaměstnavateli, aby kontroloval, zda ten zaměstnanec se léčí a nikoliv aby se choval způsobem, například chodil po melouchách a podobně.

Moderátor
Další novinkou je, že by se měl změnit rozsah hodin v dohodě o provedení práce. Ta v současnosti činí nebo ta maximální výše je 150 hodin?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Rozhodují se prodloužit na 300 a nezastírám, že ten důvod je, respektive tento návrh je diskutabilní, je diskutován a je k němu řada kritických výhrad.

Moderátor
Novela by měla upravit i výši odstupného, jakým způsobem?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Dosavadní odstupné jednotné navrhujeme ho diferencovat podle délky trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Případně, že bude do jednoho roku, tak jednoměsíční, v případě do dvou let trvání pracovního poměru dva měsíce a v případě nad dva roky nebo v případech nad dva roky trvání tři měsíce. Je to snaha vyjádřit i ve výši odstupného, respektive násobcích odstupného vyjádřit délku vztahu toho zaměstnavatele a zaměstnance pracovního vztahu vzájemného.

Moderátor
Novela by měla upravit ale také přesčasy. Jak se to dotkne řadových zaměstnanců?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Je snaha obdobně, jako to je u vedoucích zaměstnanců nebo navrhováno, aby rozsah přesčasové práce v určitém rozsahu přesčasová práce byla započítána do mzdy a nebo do platu, ale je to z hlediska zpružnění té úpravy a snížení administrativní náročnosti navrhováno jako jedna z forem tohoto zpružnění.

Moderátor
Kdyby mohla novela začít platit?

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Novela by měla nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku.

Moderátor
O zákoníku práce říká Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí. Díky za pozornost, na viděnou.

Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.4.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:46.