Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (březen):

Obsah položky Drábek ušetří 180 milionů korun:

Drábek ušetří 180 milionů korun

Do vedení úřadu bude k 1. dubnu jmenována Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR. Náměstkem generální ředitelky pro oblast nepojistných sociálních dávek se ke stejnému datu stane Martin Žárský. Úřad práce České republiky bude sídlit v jednom ze stávajících objektů MPSV na adrese Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2, 128 01.

Generální ředitelství bude vykonávat většinu obslužných činností, které jsou nyní spravovány jednak Ministerstvem práce a sociálních věcí a jednak samotnými úřady práce. Krajské pobočky budou realizovat své pravomoci a kompetence prostřednictvím svých kontaktních pracovišť v území kraje. Půjde o současnou síť pracovišť úřadů práce, tj. „okresní úřady práce“ a jejich pracoviště detašovaná v dalších obcích. Kontaktní pracoviště budou i nadále poskytovat svým klientům veškerý výkon své činnosti.

„Sjednocením řízení dojde k úsporám na servisních výdajích, tedy na činnostech, které zajišťují chod úřadů. Jen v prvním roce by to mělo být podle propočtu MPSV celkem 180 milionů korun,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Nový systém umožní přizpůsobit velikost a kapacity úřadů práce skutečným potřebám regionálních pracovních trhů. „Budeme moci lépe reagovat na skutečný stav v dané lokalitě,“ říká Jaromír Drábek.

Nové organizační členění úřadů práce je strukturováno do 14 krajských poboček, úřady práce budou působit celkem na 409 místech ČR, tedy ve stejném počtu jako dosud. Argumenty, že se úřady vzdalují občanům, jsou proto naprosto liché, jde o samoúčelnou kritiku. Z celkového počtu 7 500 zaměstnanců, jich na generálním ředitelství v Praze bude působit 60.

„Nová organizační struktura úřadů práce je předpokladem pro další změny v oblasti správy služeb zaměstnanosti, dávkových systémů a také v oblasti posílení kontrolních kapacit MPSV. Podle aktuálně projednávaných novel zákonů v rámci sociální reformy by se již příští rok měly stát úřady práce jednotnými místy určenými ke správě a výplatě sociálních dávek poskytovaných v České republice,“ vysvětluje Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí.

Nová struktura ÚP umožní zintenzivnění kontrolní činnost úřadů práce. O plánech v této oblasti hovoří také generální ředitelka ÚP Kateřina Sadílková: „Organizační změna úřadů práce umožní zvýšit počet kontrolorů zhruba o čtyři stovky. Plánujeme další propojení kontrolní činnosti úřadu práce a Státního úřadu inspekce práce.“ Kromě zlepšení možnosti řízení nově budované struktury ÚP a úspory provozních nákladů si za cíl vzala také zajištění dostupnosti komplexní služby ve všech obcích třetího stupně. V tomto směru náměstek generální ředitelky ÚP ČR Martin Žárský poukazuje na další směřování sítě úřadů práce: „Za podstatné považuji, aby došlo k nastavení vysoce efektivního, pružného, rychlého a pro občana srozumitelného systému řízení a výplaty nepojistných sociálních dávek, k jasnému vymezení rámce spolupráce a sdílení informací mezi pracovišti úřadů práce se samosprávou a dalšími aktéry sociálního začleňování v území a v neposlední řadě využití moderních technologií a moderních nástrojů řízení.“

Nová organizační struktura je na všech stupních řízení nastavena tak, aby byly ve vedení jednotlivých pracovišť ÚP ČR vždy rovnocenně zastoupeny oblasti politiky zaměstnanosti a nepojistných dávkových systémů. Tento model umožní synergický efekt využívání nástrojů, toto v dosavadním systému chybělo, jednotlivé složky nebyly dostatečně propojeny.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 18:11.