Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce

1. Musí být všechny agentury práce pojištěny proti úpadku?

Pojištěna musí být agentura práce, která provádí zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Tzn. dočasně přiděluje své zaměstnance za účelem výkonu práce u uživatele.

2. Existují pojišťovny, které nabízí pojištění proti úpadku agentur práce?

Ano. V současné době nabízí pojištění pojišťovna Slavia a.s. a UNIQA pojišťovna.

http://www.slavia-pojistovna.cz/pojisteni-proti-upadku-personalnich-agentur
http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/img/TZ%20r1103%20%20Agentura%20prace_tcm31-362558.pdf

3. Splňují pojistné podmínky těchto pojišťoven požadované pojištění?

Ano. Pojistné podmínky uvedených pojišťoven byly konzultovány s daným útvarem MPSV. Zároveň již na počátku února tohoto roku bylo vydáno výkladové stanovisko MPSV k problematice pojištění agentur práce. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že v případě, kdy agentura práce sjedná pojištění záruky proti svému úpadku, splňuje tím současně podmínku pojištění proti úpadku uživatele.

4. V jaké výši a z čeho se pojištění vypočítává?

Agentura práce je povinna toto pojištění sjednat ve výši trojnásobku průměrného měsíčního (hrubého) výdělku všech svých dočasně přidělených zaměstnanců.

5. Ke kterému dni se stanovuje počet všech dočasně přidělených zaměstnanců?

Počet všech dočasně přidělených zaměstnanců se stanovuje ke dni uzavření pojistné smlouvy.

6. V případě, že máme vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale nemáme v tuto chvíli žádné dočasně přidělené zaměstnance, je nutné mít pojištění?

Ne. V případě, že agentura práce nemá dočasně přiděleného žádného zaměstnance, nemusí mít uzavřené pojištění. V okamžiku kdy však by začala tuto činnost vykonávat, tzn. začala by své zaměstnance dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, podmínka pojištění již splněna být musí.

7. V jaké lhůtě je nutné doložit doklad o pojištění?

Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do 31.12.2010, je povinna do 3 měsíců (tzn. do 31.3.2011) doložit MPSV doklad o sjednaném pojištění. V ostatních případech je povinnost doložit doklad o sjednaném pojištění 2 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

8. Jaký doklad je z pohledu splnění podmínky pojištění akceptován?

Povinnost agentur práce doložit doklad o sjednaném pojištění je splněna doložením kopie pojistné smlouvy nebo příslibem pojistného plnění.

9. Jakým způsobem je možné doklad o pojištění MPSV doručit?

Doklad o pojištění je možné doručit datovými schránkami, písemně, e-mailem nebo osobně na MPSV.

10. Co se stane v případě, že pojištění nebude uzavřeno?

V případě, že pojištění nebude uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu podle § 14 odst. 1 písm.b) (dočasné přidělování zaměstnanců k uživateli) s výjimkou případů uvedených v bodě 6 ze zákona o zaměstnanosti zaniknout nebo může být odejmuto. Současně může být agentura práce v případě, že uvedenou činnost i nadále vykonává, za toto své jednání v rámci správního řízení postihnuta pokutou.

11. V případě zániku nebo odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání dochází k ukončení činnosti celé agentury práce?

Ne. Agentura práce nesmí pouze vykonávat činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm.b) zákona o zaměstnanosti. V případě, že agentura práce má vydané povolení ke zprostředkování zaměstnání i pro poradenskou a informační činnost nebo pro vyhledávání zaměstnanců zaměstnavateli (resp. vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby), může tyto činnosti i nadále vykonávat.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 11:06.