Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

Jaromír Drábek: Hostem v Radiožurnálu

Moderátor (Štěpánka Čechová):
V Praze i Brně demonstrovali zdravotně postižení kvůli návrhu sociální reformy. Mají strach, že mnohé z nich plánované změny doslova uvězní doma, když přijdou o některé výhody či příspěvky. Národní rada osob se zdravotním postižením organizuje proti návrhu petici. Hovoří i o ponižujícím přístupu MPSV k lidem s handicapem. Bojí se tito lidé a jejich rodiny oprávněně? Pozvání do studia přijal autor návrhu sociální reformy, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, vítejte.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pojďme rovnou po jednotlivých argumentech, které sepsala Národní rada zdravotně postižených 7. března do poměrně přehledného sloupce nadepsaného: Zásadně odmítáme. Schválně jsem říkala datum 7. března, vím, že stále projednáváte změny, ale jde i o obavy, které kolují mezi lidmi, jsou tam zakořeněné, takže tedy za prvé: Zásadně odmítáme návrh na zrušení tzv. mimořádných výhod, průkazů ZP, ZTP a ZTP/P neboť je na ně navázán systém daňových slev, vyhrazeného parkování a podpor ve veřejné dopravě. Rušíte tyto průkazy?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Když máme začít rovným skokem nohama do vody, tak je potřeba říci, že tento návrh nikdy nepadl, dokonce nebyl ani v tom základním projednávaném návrhu, ani v připomínkovém řízení, to je prostě vymyšlená nějaká bublina, která má přitáhnout pozornost, nikdy se nepočítalo s tím, že by ty výhody, které dnes zdravotně postižení mají např. parkovací místa vyhrazená pro invalidy, slevy nebo bezplatnou hromadnou dopravu nebo různé slevy na kulturní zařízení - nikdy se nepočítalo s tím, že by tyto výhody byly zrušeny.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Ale oni se zdravotně postižení určitě nezbláznili, takže citují z paragrafu, je to paragraf 31 odst. 6, ze kterého cituji teď i já: Průkazy mimořádných výhod zůstávají v platnosti nejdéle do 30. prosince 2013, příslušný pověřený obecní úřad zašle osobám, kterým byli přiznány mimořádné výhody písemné sdělení o zániku nároku na mimořádné výhody.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, to je řeč právníků, řeč z paragrafů, je potřeba dočíst ještě ty další věty. Ta oznámení mají být právě proto, aby si v průběhu těch 2 let, ti kteří jsou držiteli průkazu ZTP, tak aby si vyměnili ty průkazy ZTP za nové, které budou mít mnohem širší záběr. Kromě toho, že budou sloužit jako ty dosavadní průkazky pro účely mimořádných výhod, tak budou na sebe vázat i mnoho dalších funkcí, které budou moci zdravotně postižení čerpat.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Jakých funkcí?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Např. ty, které se týkají tzv. identifikační sociální karty, zároveň jednáme s MZ o tom, aby to byla zároveň ta karta zdravotní pojišťovny, kterou známe všichni občané, kteří jsou zdravotně pojištění, aby člověk nemusel s sebou nosit několik různých karet, ale aby všechny ty funkce byly sdružené v jedné kartě.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Takže já bych to zopakovala, protože to je velmi silná výtka, která zní vůči tomuto návrhu: nejde o rušení těchto průkazů, jde o něco jako kumulace funkce občanky a řidičáku do jedné karty?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, přesně tak to je, kromě těch funkcí, které souvisejí s mimořádnými výhodami by to měly být také funkce, které souvisí s různými možnostmi čerpání služeb, sociálních benefitů a také, tak jak jsem o tom mluvil, zároveň by do toho měla být zaintegrována karta zdravotní pojišťovny.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A nevzniká touto změnou žádné omezení k horšímu?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nikoli, ty výhody jsou zanesené v jednotlivých zákonech, paragrafech, které v řadě případů ani nejsou v gesci MPSV. My jsme i na základě těch kulatých stolů jasně ubezpečili všechny, kteří byli ochotní o tom diskutovat, že v té formě výhod se nic nezmění, pouze změníme ten nosič tzn., zaintegrujeme tu kartu do širšího celku.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Zdravotně postižení dále odmítají: Návrh na zrušení příspěvku na nákup motorového vozidla, který by podle nich zásadně negativním způsobem ovlivnil jejich mobilitu. Já vím, že auto má spadat pod příspěvek na mobilitu a na kompenzační pomůcky, ale jakou částku tedy bude možné na nákup vozidla z nově zaváděného příspěvku na mobilitu od státu získat?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Základní, co chceme změnit, je ten rozsah dávek, co se týká výčtu, protože dnes těch příspěvků na mobilitu je 6 a ten systém agendy je velmi složitý, náročný i pro toho klienta, protože musí žádat o jednotlivé typy dávek a zároveň řada z těch dávek nejsou nárokové a to se týká např. právě toho příspěvku na zakoupení motorového vozidla, kdy ten příspěvek není nárokový tzn., někdo o něj požádá a je na benevolenci a uvážení úředníka, zda takový příspěvek přizná nebo ne. My chceme, aby příspěvek na zakoupení motorového vozidla se stalo součástí té jedné agregované, tedy sloučené dávky, kde žadatel by měl mnohem větší možnost volby, na co chce ten příspěvek využít ať už je to na nákup automobilu, na provoz automobilu, na jeho úpravu pro potřeby zdravotně postiženého, na pohonné hmoty, ale také třeba na individuální dopravu. Zároveň s tou větší volností by také měla být ale samozřejmě mnohem větší odpovědnost v tom, že bude skutečně záležet na tom, jakou cestu si ten zdravotně postižený zvolí. Výhoda ze strany agendy je, že bude mnohem efektivnější, protože se nebude zpracovávat a vyhodnocovat 6 různých typů žádostí, 6 formulářů a vše bude v rámci jedné dávky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Abychom objasnili dopad tohoto bodu, bude ve výsledku částka, kterou bude možno získat na auto nižší nebo vyšší než dosud?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Částka, která celkově půjde na příspěvek na mobilitu bude zachována, na té se nic nemění a bude záležet na výběru toho konkrétního žadatele, jakým způsobem rozdělí ty svoje požadavky na příspěvky jednotlivých typů tzn. i na příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Další zásadní nesouhlas zní ke 20 % spoluúčasti u dávky na kompenzační pomůcky. Argumentují, že taková spoluúčast může dosáhnout až deseti tisíců korun a tím se stát pro některé lidi s handicapem prostě nedosažitelná. Pokud už někdo nutně potřebuje kompenzační pomůcku, nehrozí, že na ní finančně nedosáhne kvůli spoluúčasti?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To je velmi vážná připomínka, kterou my jsme se velmi pečlivě zabývali v minulých dnech. Nakonec po dohodě na těch jednotlivých diskusních stolech, tak pravděpodobně v tom konečném návrhu bude zapracována pouze 10 % spoluúčast a já chci připomenout, že tady ale také chceme jednoznačně naplnit to heslo, se kterým jsme šli do těch návrhů tzn., že stát má pomáhat těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují, takže pokud si představíme např. zkušeného právníka, který má zdravotní handicap, ale má příjem několik desítek tisíc korun měsíčně, tak ten samozřejmě potřebuje pomoc od státu, nikoli však finanční, takže tady jsou zaváděné jasné hranice proto, kdy je finanční pomoc státu nutná a je to také jeden z těch sporných bodů, o kterých v současné době intenzivně diskutujeme. My chceme, aby ty běžné pomůcky, které je možné u vysoko příjmových občanů hradit z běžných příjmů, tak ty pomůcky řádově do hodnoty 35 tisíc korun, aby si ti kdo mají nadprůměrné příjmy, tak aby si je hradili sami.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Ale mě by také zajímalo, jak je zajištěno, aby se nestalo, že i s 10 % spoluúčastí někdo nedosáhne na svou pomůcku, protože pro takové lidi je třeba kolikrát i 3000 u ceny 30 tisícového vozíku vysoká částka.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ano, samozřejmě, ale tam už je i v tom základním návrhu zapracována možnost požádat o úlevu z té spoluúčasti a to potom bude podle příjmové situace posuzované individuálně.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Dalším sporným bodem je také návrh na zrušení příspěvku na péči o děti od 1 do 3 let věku. Vy jste už ustoupili na hranici 1 roku, přesto - dřív si podle vás rodina s postiženým dítětem peníze nezaslouží?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To je skutečně vážná odborná diskuse, tady je potřeba vzít v úvahu jednotlivé odborné argumenty a ty se většinou přiklánějí k jednoznačnému stanovisku, že dítě do 3 let vyžaduje celodenní péči bez ohledu na to, zda je tzv. zdravé či zda má nějaké zdravotní postižení. My o tom skutečně velmi pečlivě diskutujeme, zvažujeme, zda tu hranici nastavit na 1, 2, 3 letech ale znovu upozorňuji, že to je skutečně vysoce odborná diskuse. Nicméně z toho pohledu občana souvisí i s tím, že do 3 let nebo 4 let je vyplácen rodičovský příspěvek a už dnes jsou různá omezení při souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči tzn., my jsme chtěli nastavit jednodušší systém, který zvýší přehlednost a jednoznačnost toho systému a já věřím, že i na základě připomínek a na základě diskusí u kulatých stolů se nám podaří zvolit optimální řešení právě pro rodiny s postiženým dítětem.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Sociální demokraté, jejichž hejtmani stojí v čele krajů, kritizovali mj. i to, že chcete převést povinnost zajišťovat dotace na sociální služby na kraje, vy jste ten záměr sice odložil, ale řekl jste, že kraje nejsou připravené, to byla ta argumentace. Na tom plánu nicméně trváte, takže v čem nejsou kraje připravené?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Kdyby to nebyla tak vážná záležitost, tak by to bylo velmi úsměvné, protože to že od 1. ledna 2012 mělo přejít financování sociálních služeb na kraje, to bylo schváleno před mnoha lety, to není tak jak se objevilo mylně včera v médiích záležitost tohoto návrhu sociální reformy, to je záležitost zákona o sociálních službách, který byl schvalován v polovině 90. let a jeden z těch paragrafů je už po několikáté odsouván a já musím říci, že po letošních zkušenostech, kdy jsme v té oblasti dotací sociálních služeb vyhověli návrhu krajů a v 1. kole jsme si dotace rozdělili podle návrhu krajů, tak že došlo k tomu, že kraje bohužel v řadě případů upřednostnily svoje vlastní zařízení před jinými. Upřednostnily svoje vlastní ústavní zařízení před terénní péčí a to je směr, který já nemohu akceptovat. Z tohoto důvodu nezbývá nic jiného, než bohužel opět odložit účinnost toho příslušného paragrafu, protože si v tuto chvíli nemůžeme dovolit přenést kompetence na kraje. Hrozilo by riziko, že kraje by se podle mě zachovaly stejným způsobem, jako se zachovaly letos.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Já jsem se právě na to chtěla zeptat, já tam slyším, že vy nevěříte krajům, že by peníze šly tam, kam jsou sociálně potřeba?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Přesně tak to je, rozuměla jste tomu správně, to dotační řízení v letošním roce, kdy v 1. kole byly respektovány požadavky krajů, tak dopadly takovým způsobem, že řada zařízení, která poskytují terénní péči, tak byla podfinancována o několik 10 % procent oproti loňskému stavu.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A za to mohou kraje a udělaly to v rozporu s vaším pokynem?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Za to samozřejmě mohou kraje, protože oni navrhly ten způsob rozdělení dotací. Vyzkoušeli jsme si, co by nastalo v příštím roce, pokud by nebyla ta záchranná brzda a pokud by stát už neměl možnost to rozhodnutí zastavit.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
A co s tím tedy budete dělat, vydáte nějaký nový zákon nebo pokyn, který bude pro kraje závazný?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nikoli, odložíme účinnost tak jak to i požadují nakonec organizace zdravotně postižených, ale i organizace poskytovatelů sociální péče. Odložíme účinnost dotyčného paragrafu a připravíme novou právní úpravu, která zajistí jasné mantinely pro kraje tak, aby nemohly zneužít svého postavení.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Pak se ptám, proč se to na kraje vůbec přehazuje?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
To se musíte ptát těch, kteří kdysi tuto úpravu navrhli, tuším že v té době byl u vlády sociálně-demokratický ministr.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Navržená úprava se dá zrušit.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě, nicméně já si principiálně myslím, že je potřeba zachovávat právní kontinuitu a že pokud jednou bylo něco schváleno, tak to mělo docela jasné argumenty. Já jsem obecně zastáncem principu toho, že o věcech, které příslušejí regionu, tak se má rozhodovat na regionální úrovni, nicméně musím vzít velmi vážně ty argumenty, které říkají, že zase na základě zahraničních zkušeností je např. velmi špatný příklad Rakouska, kde ten sociální systém se v podstatě rozpadl na systém jednotlivých spolkových zemí, kde v každé spolkové zemi je odlišný systém podpory sociálních služeb, tedy tato oblast vyžaduje skutečně velmi pečlivý přístup a já v tuto chvíli jednoznačně říkám, že v tuto chvíli není vhodná situace pro to, abychom převedli tu kompetenci na kraje, nejsou na to připraveny podmínky.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Máte nějaký harmonogram projednávání sociální reformy se zdravotně postiženými, s veřejností, ale i s politiky na třeba následující měsíc, dva?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Pokud se vrátíme k té celkové koncepci sociální reformy, tak tam jde především o to, aby byla zefektivněna činnost na straně státu. Jde o to, abychom při zachování těch prostředků, které jdou ke zdravotně postiženým, abychom byli schopni výrazně zefektivnit a zlevnit administrativní náklady, které stát musí vynakládat na běh toho systému, to je hlavním cílem a to já samozřejmě budu velmi trpělivě v následujících týdnech vysvětlovat. Do konce tohoto týdne probíhá připomínkové řízení v tom smyslu, že do konce tohoto týdne je možné uplatňovat připomínky k těm napsaným paragrafům, to je běžný postup a na základě toho příští týden vyhodnotíme všechny připomínky a zapracujeme je do konečného návrhu, který já předložím vládě ke schválení. Nicméně tím ta diskuse nekončí. Tak jsem říkal, po projednání ve vládě bude pokračovat projednání v parlamentu a tzn., že opět budou pořádány různé semináře, projednávání ve výborech, která jsou veřejná, na které mají samozřejmě přístup zástupci dotčených organizací, takže ta diskuse bude ještě pokračovat.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Kdybyste měl nějakým způsobem garantovat zdravotně postiženým, že se nemusejí bát vaší sociální reformy, že se jejich podmínky skutečně nezhorší, dal byste na to krk?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě ano, je to ta základní premisa, kterou já jsem také jasně říkal zdravotně postiženým, se kterými jsem měl možnost se setkat osobně. Ta základní podmínka je, že cíle je zefektivnit práci toho systému na straně státu. Objem těch prostředků pomoci, která jde směrem ke zdravotně postiženým zůstane zachován, jde o to nasměrovat přesněji pomoc k těm, kteří jsou potřební a kteří se bez té pomoci neobejdou a jde o to velmi výrazně snížit náklady na provoz té agendy na straně státu.

Moderátor (Štěpánka Čechová):
Děkuji, na slyšenou.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Děkuji za pozvání, pěkný den.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:06.