Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (Deníky)

Nástrojem pro tento úkol je Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti, který v současné době obsahuje návrhy deseti integrovaných projektů. Ty se zabývají komplexně především vzděláváním a přípravou lidí pro trh práce. Postupně budou doplněny také projekty investiční s přímým dopadem na tvorbu nových pracovních míst. "Svými podpisy deklarujeme, že chceme společně hledat potřeby a rezervy na trhu práce, i když nepůjde samozřejmě o převratné změny. Jsem přesvědčen, že větší provázaností a kooperací mezi jednotlivými institucemi a podnikatelskými subjekty můžeme na trhu práce vytvořit mnohé," řekl hejtman kraje Jaroslav Palas.

Spolu s ním ho podepsal ředitel Krajské hospodářské komory a prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš. Očekává se i připojení jednotlivých úřadů práce. K tomu, aby se zaměstnanost skutečně zvýšila, je potřeba vytvořit pracovní místa. Finanční krize totiž urychlila restrukturalizaci podniků tím, že zvýšila tlaky na růst produktivity práce, a zaměstnanost se na úroveň před ní už automaticky nevrátí.

"Musíme se s tím vyrovnat a v rámci paktu podpořit i tvorbu nových pracovních míst. Musíme rovněž usilovat i o nové průmyslové zóny," konstatoval Pavel Bartoš. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti počítá mimo jiné též s podporou vytváření místních paktů zaměstnanosti v těch částech kraje, které jsou nejvíc postiženy nezaměstnaností. Jeho myšlenku podporují ministerstva práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy i průmyslu a obchodu. Ve své gesci mají operační programy, ze kterých bude možné pakt spolufinancovat.

Zdroj: Deníky

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:15.