Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Spojené Království:

Společné prohlášení mezi MPSV a MZPR

Společné prohlášení

Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí České republiky, Alan Johnson, náměstek ministra pro zaměstnanost, průmysl a regiony, a Malcolm Wicks, parlamentní náměstek Ministerstva práce a důchodů Velké Británie

s vědomím, že zvyšování zaměstnanosti je hlavním úkolem k řešení v rozšířené Evropské unii, a na základě závěrů česko-britského semináře dne 12. února 2003 v Praze

prohlašují:

Vyšší míra zaměstnanosti je základem ekonomického růstu, protože ekonomicky aktivní populace roste pomaleji. Zaměstnání v produktivním věku je nejlepší cestou z chudoby a nejvyšší zárukou sociálního začleňování.

Makroekonomická stabilita je předpokladem zvyšování zaměstnanosti, ale to samo o sobě nestačí. Zvyšovat míru zaměstnanosti vyžaduje, aby současné i budoucí členské státy Evropské unie realizovaly politiky, které

  • budou pomáhat nezaměstnaným nebo ekonomicky neaktivním občanům, aby získali zaměstnání a udrželi si ho, a to pomocí opatření aktivní politiky zaměstnanosti a politiky směřující od pobírání sociálních dávek k aktivnímu zapojení na trhu práce;
  • budou vytvářet začleňující trh práce, na kterém muži a ženy všech věkových kategorií, včetně osob se zdravotním postižením nebo jinak znevýhodněných osob, naleznou zaměstnání a budou mít možnost si vybudovat udržitelnou pracovní kariéru;
  • budou reformovat trh práce k podpoře pracovních míst se současným zajištěním minimálních standardů pomocí citlivých opatření spojujících jistotu a flexibilitu zaměstnání;
  • zajistí kvalifikovanou a přizpůsobivou pracující populaci pomocí celoživotního vzdělávání, které umožní každému občanovi jeho účast na ekonomice založené na znalostech.

Evropská unie má nyní dispozici komplexní soubor hlavních minimálních standardů regulace zaměstnanosti a sociální ochrany k zajištění základních práv zaměstnanců na moderním pracovišti. Dalšího pokroku lze na úrovni Evropské unie nejlépe dosáhnout výměnou zkušeností a šířením nejlepší praxe s ohledem na širokou škálu různých národních zvyků a tradic.

Uvedená ministerstva budou nadále rozvíjet konstruktivní vztahy a spolupráci výměnou zkušeností a nejlepší praxe ze své národní strategie zaměstnanosti, zvláště v kontextu Evropské unie.

12. února 2003

Zdeněk Škromach

Alan Johnson

Malcolm Wicks

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:50.