Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/731-415 Nelegální práce

Dotaz:

(ze dne 4.1.2011)

Vážení,

v posledních dnech se v občanské společnosti objevily pověsti o vydání pokynu k postupu proti uchazečům o zaměstnání podezřelým z nelegální práce, který mělo vydat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento pokyn prý navádí pracovníky úřadu práce k tomu, aby uchazeče o zaměstnání podezřelé z nelegální práce velmi často a nepředvídatelně předvolávali k jednání na úřad práce, případně jinak systematicky narušovali jejich časový rozvrh.

Žádám Vás, abyste mi poskytli informace:

  1. Zda existuje nařízení tohoto druhu (tj. jakýkoli pokyn v jakékoli podobě a právní formě, který stanovuje postup vůči uchazečům o zaměstnání, u nichž existuje podezření, že vykonávají nelegální práci).

    A pokud nařízení existuje, žádám o informace:
  2. Kdy a kým bylo nařízení vydáno.
  3. Plné znění nařízení.
  4. Jak probíhá rozhodování v souvislosti s těmito postupy, zejména zda uchazeči o zaměstnání mají možnost se v nějakém řízení vyslovit k podezřením, na jejichž základě je proti nim šikanózně postupováno, nebo se jedná o účelový, neprůhledný, poškozovaným občanům nezdůvodněný nebo dokonce utajovaný postup.
  5. Z jakého titulu se taková opatření uplatňují, když podle zákona o zaměstnanosti má úřad práce požadovat od uchazečů součinnost směřující ke zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem jsou uchazeči o zaměstnání povinni dostavovat se v určených termínech na jednání, avšak zákon o zaměstnanosti nedává právo zvát občany na úřad práce nebo je jinak obtěžovat kvůli boji proti nelegální práci ani z tohoto důvodu požadovat od občanů součinnost.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane,
dne 4. 1. 2011 byla na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a následně dne 5. 1. 2011 i na Úřad práce v Plzni doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se „pokynu k postupu proti uchazečům o zaměstnání podezřelým z nelegální práce“. MPSV, jakožto povinný subjekt v souladu s § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), Vám sděluje následující:

K žádosti o informaci pod bodem 1)
„Pokyn/nařízení navádějící pracovníky úřadu práce k tomu, aby uchazeče o zaměstnání podezřelé z nelegální práce velmi často a nepředvídatelně předvolávali k jednání na úřad práce, případně jinak systematicky narušovali jejich časový rozvrh“ neexistuje. Nevydalo jej ani MPSV ani Úřad práce v Plzni či jiný úřad práce.

Z uvedeného důvodu neexistují ani informace pod body 2) až 5).

V souvislosti s Vaším dotazem Vám sdělujeme následující doprovodnou informaci:

MPSV pro rok 2011 připravilo mimo jiné projekt aktivní politiky zaměstnanosti nazvaný „Návrat“. Informace o tomto projektu naleznete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/9937/01122010.pdf

Aplikace tohoto projektu bude probíhat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zcela na základě postupů uvedených v tomto zákoně, přičemž sdělení MPSV týkající se věci spočívá pouze v tom, že konkrétní realizace uvedeného projektu je v kompetenci každého úřadu práce.

Děkujeme za Váš aktivní zájem o společenské dění.
S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:19.