Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

Nezaměstnanost za únor 2011, Ekonomika (ČT 24)

Moderátor
Začneme pozitivními informacemi z˙trhu práce. Míra nezaměstnanosti se v˙únoru proti lednu snížila o desetinu procentního bodu na 9,6%. Oznámilo to dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí. A do studia nám přišel tato čísla okomentovat Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce z˙Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobré dopoledne. Vítám vás tady. Pokles nezaměstnanosti o desetinu procentního bodu, to je pěkné číslo, pozitivní. Analytici ovšem očekávali, že nezaměstnanost poroste. Čili jak nám to vysvětlíte? Co mělo na tu únorovou nezaměstnanost největší vliv?

Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce, MPSV:
Tak na únorovou nezaměstnanost pořád měl vliv konec loňského roku, kdy v˙prosinci vzrostla nezaměstnanost o jeden procentní bod díky změnám v˙zákonu o zaměstnanosti a tomu, že lidé se chtěli zaregistrovat na úřadu práce do konce roku. Řada z˙těch lidí již práci našla v˙těch prvních dvou měsících. To si myslím, že nejvíce ovlivnilo to, že došlo k˙poklesu. A samozřejmě dalším zásadním faktorem bylo to, že o dvě a půl procenta vzrostl počet volných pracovních míst nahlášených na úřadech práce, což značí mírné oživení ekonomiky.

Moderátor
Když to rozdělíme na jednotlivé okresy, změnilo se něco? Kde je ta situace nejhorší, kde naopak nejlepší?

Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce, MPSV:
Tak tady bohužel k˙žádné změně nedošlo. Nebo bohužel pro ty okresy, kde je to špatné. Dobře samozřejmě pro ty, kde je to lepší. Nejhorší situace je v˙okrese Jeseník, přes 20% nezaměstnanost. Pak následuje Bruntál, Most, Hodonín, Děčín. Nejlepší situace je tradičně v˙Praze. Praha-východ, Praha-západ, Mladá Boleslav.

Moderátor
Která skupina lidí má momentálně na trhu práce opravdu největší problém?

Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce, MPSV:
Tak stále přetrvává problém u absolventů, kde došlo sice k˙velmi mírnému, ale opět zvýšení počtu absolventů, kteří hledají práci. A tou druhou nejohroženější skupinou jsou lidé ve věku nad 50 let.

Moderátor
Máte nějaké nové programy kromě těch, které už jsme tady zmiňovali v˙předchozích studiích a předchozích vysíláních? Myslím opravdu novinku, co s˙tím, co třeba s˙absolventy?

Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce, MPSV:
Ty programy pro absolventy běží zatím relativně krátkou dobu, takže my je budeme v˙závěru tohoto čtvrtletí vyhodnocovat. A budeme připravovat jejich změnu v˙průběhu druhého čtvrtletí i v˙návaznosti na připravovanou změnu organizace úřadů práce.

Moderátor
Jak se bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí nezaměstnanost dále vyvíjet v˙dalších měsících?

Karel Machotka, náměstek pro politiku zaměstnanosti a trh práce, MPSV:
Tak já jsem v˙tomto mírný optimista a doufám, že ten trend, který byl nastaven v˙tomto měsíci, bude pokračovat a věřím tedy v˙mírný pokles i v˙příštím měsíci.

Moderátor
Já vám děkuji za informace a přeji hezký den.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:33.