Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/20727-104 Hodnotící systém nemocenského pojištění

Dotaz:

(ze dne 7.3.2011)

Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám pro účely zpracování diplomové práce hodnotící systém nemocenského pojištění o sdělení následujících informací, případně o funkční odkaz na webové stránky, kde tyto informace jsou přístupné:

  1. Jak jsou plněny úmluvy MOP č. 130 pro nemocenské požadující, aby podíl nemocenských dávek k předchozímu příjmu byl ve výši 60 % za roky 2008, 2009, 2010, 2011.
  2. Jak jsou plněny úmluvy MOP č. 102 pro mateřské dávky požadující, aby podíl mateřských dávek k předchozímu příjmu byl ve výši 42 % za roky 2008, 2009, 2010, 2011.
  3. Dále žádám o sdělení, zda za typického příjemce je stále určen zaměstnanec se 2 dětmi a se mzdou rovnající se 1,25 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství nebo mzdou kvalifikovaného dělníka (soustružníka). Pokud ne, prosím o sdělení platných údajů.
  4. Současně žádám o sdělení všech souvisejících údajů, které jsou nezbytné pro provedení výpočtu.

Pokud je to možné, prosím, aby údaje byly poskytnuty ve formě tabulky (viz. příklad roku 2003 níže), případně aktualizované podle nejnovějších kritérií.

Příklad:

rok - 2003
vyměřovací základ pro nemocenské v Kč - 15936,- hrubá mzda v Kč - 15 936,- čistá mzda v Kč - 13 178,- nemocenské v Kč - 10 229,- přídavky na 2 děti v Kč - 1 319,- podíl nemoc./mzda hrubá (včetně přídavků) v % - 67,3 podíl nemoc./mzda čistá (včetně přídavků) v % - 80,1

Očekávám vaši odpověď nejpozději ve standardní lhůtě do 30 dnů. Děkuji za spolupráci.

Odpověď oddělení tiskového:

Vážená paní bakalářko,
požadované údaje najdete ve zprávách České republiky o plnění Evropského zákoníku sociálního zabezpečení, které Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje na internetových stránkách www.mpsv.cz - odkaz Mezinárodní vztahy - Mnohostranná spolupráce - Rada Evropy - Úmluvy Rady Evropy - Ratifikované úmluvy - Evropský zákoník sociálního zabezpečení.

Šestá zpráva ČR o plnění EZSZ za období 1. 7. 2007 - 30. 6. 2008:
dávky v nemoci viz strana 13 - 15; dávky v mateřství viz strana 25 - 26 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/6219/zprava_EZSZ_6.pdf)

Sedmá zpráva ČR o plnění EZSZ za období 1. 7. 2008 - 30. 6. 2009:
dávky v nemoci viz strana 9 - 11; dávky v mateřství viz strana 20 - 21 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/9149/7_zprava_CR_o_plneni_EZSZ.pdf)

Osmá zpráva ČR o plnění EZSZ za období 1. 7. 2009 - 30. 6. 2010:
dávky v nemoci viz strana 14 - 18; dávky v mateřství viz strana 27 - 29 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/9150/8_zprava_CR_o_plneni_EZSZ_FIN.pdf)

Zpráva za období červenec 2010 - červen 2011 bude zpracována do 31. 7. 2011.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:05.