Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Spojené Království:

Společné prohlášení o spolupráci mezi Spojeným královstvím a Českou republikou

Společné prohlášení o spolupráci

mezi

Spojeným královstvím a Českou republikou

v oblasti zaměstnanosti, trhu práce a sociálního zabezpečení

 1. Vladimír Špidla, 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí České republiky, David Blunkett, ministr Spojeného království pro školství a zaměstnanost, a Alistair Darling, ministr Spojeného království pro sociální zabezpečení, potvrzují oboustranný zájem o rozvíjení konstruktivních vztahů a spolupráce v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, zvláště v souvislosti s rozšířením Evropské unie a očekávaným budoucím přistoupením České republiky.
 2. Tato spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností s cílem usnadnit styky a podpořit spolupráci mezi oběma vládami a jejich přidruženými organizacemi a institucemi v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Výměna bude zahrnovat informace o politice zaměstnanosti a politice sociálního zabezpečení, o jejich provádění v praxi, infrastrukturách a službách na národní, regionální a místní úrovni v obou zemích.
 3. Výměna informací a zkušeností se bude týkat těchto specifických oblastí:
  1. příprava národní politiky zaměstnanosti včetně vývojových tendencí v Evropské unii a příprava národních plánů zaměstnanosti;
  2. provádění národních programů zaměstnanosti a výcviku včetně celoživotního vzdělávání a mechanismy jejich financování;
  3. úloha a vzájemné vztahy institucí na trhu práce včetně veřejných služeb zaměstnanosti;
  4. opatření zaměřená na reintegraci specifických skupin obyvatelstva do zaměstnání, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mladí, zdravotně postižení a další s nízkou perspektivou zaměstnání;
  5. metody analýzy, sledování a prognózování vývoje trhu práce;
  6. příprava a realizace politiky a programů s podporou Evropského sociálního fondu;
  7. vypracování a realizace národní politiky rovných příležitostí se zřetelem na příslušná opatření Evropské unie v této oblasti;
  8. politiky týkající se národních systémů sociální ochrany, zahrnující: reformu systémů sociálního pojištění; důchody; dávky v nemoci; pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání; a právní úpravy sociální pomoci.
 4. Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací formou:
  • písemné dokumentace včetně využití Internetu
  • seminářů
  • vzájemných konsultací expertů
  • účasti na významných konferencích.
 5. Hostitelská země zajistí přípravu programu každé akce a každá strana bude hradit své vlastní náklady na dopravu a ubytování. Zástupci každého ministra se budou setkávat v pravidelných intervalech na odpovídající úrovni ve Spojeném království a/nebo v České republice, kde projednají relevantní politické otázky a jednotlivé akce, které se uskuteční.
 6. Ministři se s radostí těší na vzájemně prospěšné a užitečné vztahy mezi svými ministerstvy na bilaterální úrovni i v rámci mezinárodních organizací.

Londýn, 16. června 1999

Ministr pro školství a zaměstnanost
David Blunkett, v.r.

Ministr pro sociální zabezpečení
Alistair Darling, v.r.

Ministr práce a sociálních věcí
Vladimír Špidla, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:01.