Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

Jaromír Drábek: Hostem v pořadu Hyde Park (ČT 24)

Moderátor
Dobrý večer vám všem, 20:10 jako vždycky touhle dobou začíná Hyde Park ČT24, vítejte u něj. Důchodová reforma. DPH, to jsou slova, která dnes večer zazní asi nejčastěji, není třeba dlouhých důvodů naším hostem je, jak už asi víte, ministr Jaromír Drábek a to v˙den, kdy koalice potvrdila své souznění v˙této záležitosti. I když se od minulého pátku jednotlivé vládní strany předháněly v˙nápadech na zmírnění plánu navýšení DPH, dnes řekly, dohoda platí a šéf resortu práce a sociálních věcí je vám po následujících 50 minut tady u nás k˙dispozici. Pane ministře, dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
dobrý večer.

Moderátor
S˙jakými pocity přicházíte, asi to nebudete mít lehké dnes soudě podle toho, co už nám píší diváci přes den.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to není pro mne to důležité, důležité je, že je potřeba opravdu seč pečlivě zamyslet nad tím, co je cílem důchodové reformy, proč děláme jednotlivá opatření a já jemněn rád, že mám tu příležitost to vysvětlit i na základě dotazů jednotlivých diváků.

Moderátor
Dostanete je už za malou chviličku, jen co si zopakujeme základní obrysy toho, co se chystá.

Autor
Reforma musí být, pokud důchodový systém nezměníme, bude v˙něm chybět až čtvrtina peněz, tvrdí Jaromír Drábek. V˙tzv. velké důchodové reformě ministr počítá se zavedení druhého pilíře financování důchodů. Peníze pak nepůjdou jen z˙průběžného systému, ale i z˙vlastního spoření v˙soukromých fondech. Spoření v˙penzijních fondech bude dobrovolné, vstoupit do něj bude moci do konce toku 2012 kdokoli, později jen lidé mladší 35 let. Vyvázání 3 %0 musí jít ruku v˙ruce s˙navýšením platby o další 2 %, pokud člověk během spoření zemře, stát peníze nevezme.

Naspořené prostředky ve druhém pilíři vždy budou součástí dědictví.

Penzijní fondy budou pod přísnější kontrolou a budou muset nabízet nejméně 4 typy spoření, každý s˙jinou mírou rizika, jedním z˙nich bude i investice výhradně do českých státních dluhopisů. Češi zatím soukromým penzijním fondům nevěří. Podle průzkumů společnosti Saneps z˙přelomu roku se jim 2/3 lidí bojí svěřit peníze. Jasné jsou i další parametry reformy, zvýší se měsíční sleva na dítě o 250 korun a o 1,8 % bodu klesne pojistné, počítá se také s˙mezigenerační solidaritou, děti bloud moci svým rodičům převést jeden procentní bod ze svého důchodového pojištění. Podle premiéra Nečase se tak v˙rodině se 2 dětmi s˙průměrnou mzdou zvedne rodičům důchod asi o 500 korun měsíčně.

Reformu chce vláda financovat především sjednocením sazby DPH na 20 %.

Petr Nečas /ODS/, premiér:
Budeme usilovat nejenom o to, aby to bylo od 1. ledna roku 2012, ale i pokud se vše zdaří, tak posledního čtvrtletí roku letošního.

Autor
Všechny vybrané peníze půjdou na účet důchodové reformy, kolik to konkrétně bude, ale není vůbec jasné. Vláda počítá s˙příjmy 57 miliard korun. Podle Petra Nečase má 20 miliard kompenzovat dobrovolné vyvedení 3 % do soukromých fondů, 19 miliard má zalepit díru po snížení důvodů na sociální pojištění, 11 miliard poteče na kompenzace nárůstu cen. Zbývajících 7 miliard by uhradilo dobrovolné převedení 1 % ve prospěch rodičů. Základy reformy by se už měnit neměly, o dalších krocích se ale ještě jedná, hotovo má v˙červnu.

Moderátor
Zbývá dodat notoricky známou webovou adresu www.hydeparkct24.cz, kde jsou naše kontakty,l ty můžete samozřejmě využít,. Pokud se chcete sami ptát nebo komentovat, no a samozřejmě můžete také hlasovat o tom, na kolik vás přesvědčí dnes ministr Drábek svými argumenty, už 40 diváků hodnotilo, aniž byste ještě skoro otevřel pusu, pane ministře, a zatím máte jenom 25 % plusových bodů, tak uvidíme, jaké to bude na konci, každopádně už je vidět i už palcování, známého palcování u otázek ostatních diváků, že lidé jsou velmi aktivní, protože toto je samozřejmě žhavé téma současnosti, takže bez meškání jdeme pro první otázku. A ta by měla být na chytu, tak ji tady uvidíme za malou chviličku. Tak zatím to vypadá, že nám ten systém trochu zlobí, ale možná nám to vyjde. Tak pojďme si to přečíst.

Adriana:
Váš návrh penzijní reformy neakceptuje značná část odborníků a nesouhlasí ani opozice a odbory, pokud se nedohodnete na kompromisu, hodláte prosadit reformu i přes jejich odpor? Proč se neinspirujete v˙zemích, kde to funguje?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak kdyby to nebyla tak vážná věc, tak je to na začátek docela úsměvná otázka, protože ta kritika odborníků a kritika opozice nebo odborů jdou přesně proti sobě. Odborníci říkají, že jsme tu reformu udělali moc měkkou, že měla být tvrdší, že měla být povinná účast ve druhém pilíři, na pilíři, na druhou stranu, jak opozice, tak odbory říkají, že ta reforma je příliš tvrdá, že příliš narušuje průběžný systém. Z˙toho ale vyplývá jednoduchou úvahou, že ta reforma, tak jak je koncipována, tak jak jsme jí představili, tak je prostě průsečíkem toho, co je možné a co je také dlouhodobě politicky udržitelné. Já jsem jasně říkal ujž před několika měsíci, že se budu snažit o to, aby důchodová reforma, byla řešení na dlouhé období. Důchodová reforma není na dva roky nebo na 5 let. Důchodová reforma je řešení na 40, na 50 let dopředu a tady já skutečně kladu velký důraz na to, aby důchodová reforma byla přijatelná pro co nejširší politické spektrum.

Moderátor
No přesto, co vy říkáte pane ministře, tak rozhodně se nedá mluvit o tom, že by tady existoval široký konsensus, ať už v˙té odborné obci anebo napříč politickým spektrem ohledně této podoby reformy tak jak ji momentálně navrhujete. Věci veřejné chtějí, aby tato záležitost schvaloval ústavní většinou, co na to ostatní strany?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já osobně proti té myšlence nic nemám, ale není možné jí použít jako východisko, jako podmínku, protože to bychom dávali upřímně řečeno sociální demokracii právo veta a právo říci, bude to tak, jak my chceme, jinak to není možné.

Moderátor
No počkejte, vyjednávání je něco jiného, vyjednávání je tažení těch ostatních do toho procesu a dospět potom k˙nějakému výsledku společně, ne diktát.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pokud společně dospějeme k˙takovému řešení, které bude přijatelné. Jak pro koaliční strany, tak pro opoziční politickou stranu, především tu nejsilnější, tedy sociální demokracii, tak samozřejmě z˙mého pohledu je vhodné řešení zkodifikovat to prostřednictvím ústavního zákona, protože potom je to řešení méně napadnutelné v˙budoucnosti jednouchou většinou poslanecké sněmovny.

Moderátor
Což by si samozřejmě mnoho lidí přálo už z˙důvodu toho, že pokud tam souhlas nebude, tak to vyvolává nějaké riziko změn a nestability celého toho systému, pojďte říct, jasně divákům stanovisko TOP 09 v˙této věci. Jste schopni v˙krátké době kývnout Věcem veřejným na tento požadavek, což ruku v˙ruce s˙tím by znamenalo zřejmě nějaká intenzivní jednání s˙ČSSD ještě předtím, než to celé půjde do sněmovny.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Jednoznačně nejsme ochotni to podpořit jako podmínku pro další vyjednávání. my jsme ochotni diskutovat o tom, zda v˙případě široké politické shody je vhodné nebo není vhodné a já sám za sebe říkám je vhodné, přijmout ty změny formou silnějšího zákona než je běžný zákon, který je přijímán nadpoloviční většinou. Jako podmínku pro vyjednávání nikoliv.

Moderátor
Abychom tomu dobře rozuměli, vy jste teď připraven vstoupit do nějakého skutečně poctivého intenzivního jednání s˙ČSSD a potom na základě toho, kdyby se to jevilo, že jste schopni na něčem se dohodnout, byť už tady vlastně prezentujete nějaký tvar reformy, tak byste možná řekli, že ano, pojďme to udělat ústavní většinou?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Přesně tak, ano je to přesně tak, ve chvíli, kdy by bylo vidět, že existuje politická shoda taková, která má společné řešení, která má podporu širokého politického spektra, tak v˙takovém případě považuji za vhodné, aby to bylo kodifikováno ústavním zákonem.

Moderátor
Počkejte, to jednání budete dělat teď, když jste nám tady všem už odprezentovali jak to vlastně chcete mít, není na to moc pozdě, když tam máte nějaký harmonogram, jak si představujete, že to budete postupně teď tedy schvalovat a zavádět?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ten harmonogram je jednoduchý, v˙tuto chvíli jer taková shoda, která umožňuje začít připravovat legislativu, to zabere poměrně dlouho času, předpokládáme, že paragrafové znění těch zákonů bude hotové někdy do poloviny roku, to znamená, že teprve ve druhém, pololetí letošního roku, půjdou ty předlohy do parlamentu, z˙toho je jasně vidět, že dostatečný časový prostor pro vyjednávání s˙opozicí a samozřejmě, pokud bude .

Moderátor
Není jednodušší, pardon, že vám pořád skáču do řeči, ale není jednodušší skutečně začít od toho, že pokud má být taková široká shoda, tak začnete od jednání o těch základních.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Však to také je přesně to, co na jednu stranu kritizují i někteří odborníci, to je přesně důvod, proč jsme například zvolili dobrovolný systém účasti ve druhém pilíři, protože .

Moderátor
Což ale nepomohlo k˙tomu, že by vám ČSSD tleskala.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si to nemyslím, ČSSD nám nikdy nebude tleskat, protože je to opoziční strana, ale ta jejich základní podmínka, že to nesmí být povinný systém, ta je prostě splněna.

Moderátor
Kdy a jakou formou tedy hodláte teď vstoupit do jednání s˙opozicí?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V˙tuto chvíli je to na úrovni předsedy vlády, na úrovni předsedů jednotlivých stran. Já jsme v˙průběhu přípravy důchodové reformy průběžně ty kroky konzultoval se stínovým ministrem práce a sociálních věcí za sociální demokracii Zdeňkem Škromachem.

Moderátor
Pane ministře, nikdy v˙minulosti jsme neviděli. Žádný skutečný výsledek těchto jednání. Pojďte nám říct v˙jakém formátu byste o tom teď tedy měli jednat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Zdůrazni slovo konzultovat, ale politická dohoda je záležitostí předsedů stran.

Moderátor
Po telefonu, kdopak se nám dovolal, tady je Pavlína, dobrý večer?

Pan Honza:
Dobrý večer, tady Honza.

Moderátor
Ano Honzo, posloucháme.

Pan Honza:
Já bych chtěl pozdravit pana ministra Drábka, chtěl bych říct, že jsem jeho velký fanda, protože na rozdíl od zbylých ministrů on jenom tak nemluví, ale dělá a jdu k˙otázce, jak se zabezpečí, aby někteří vykukové, jak z˙různých politických stran, že víme, jak to tady chodí, co není přivařený nebo zabetonovaný, to se ukradne, jak se zabezpečí, aby se ty peníze z˙toho fondu nevytunelovaly, aby jste za 10 let neřekli, ty jo, ono tam nic není, tak zvýšíme DPH o dalších 10 %,. Jak se tohle zabezpečí, jak se tohle šéfuje? Děkuji.

Moderátor
To shrnuje dotazy skutečně desítek našich diváků, takže pojďme se poprat s˙tímto argumentem.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já děkuji za podporu a tohle je jedna z˙nedůležitějších otázek na stavení toho sytému a já teď sice řeknu, že to nastavení penzí společností hranic pro to, jakým způsobem se mají chovat, ale i třeba hranic poplatků za správu těch naspořených částek, to je záležitost ministerstva financí, ale je naprosto jasné, že zejména to licenční řízení, které bude probíhat předtím než ty penzijní společnosti vůbec se budou moci pustit do terénu, tak také potom ta zpráva bude muset pod velmi přísným dohledem a základní dvě podmínky, které je potřeba splnit a také velmi předně kontrolovat,. To je za prvé rozdělení těch investičních strategií, to znamená, ve které investiční strategii je povoleno investovat do jakého druhu cenných papírů a druhá základní podmínka je, velmi přísná kontrola na poplatky za správu těch naspořených peněz.

Moderátor
Takže se podíváme na další dotaz, abychom odbavili otázky, co nejvíc. Medkvert, dobrý den, Maďarsko,l Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a další země odstupují od soukromých penzijních fondů. Světová banka doporučuje NDC systém, uvažovala vláda o tomto systému a proč se rozhodla, jak se rozhodla, děkuji za odpověď.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to zkusím, tak jak jsem byl vyzýván, velmi stručně. Zaprvé ty jmenované země neodstupují od toho systému, jenom to trošku přehnaly na začátku, vyvádění 9, 10 % to je něco, co sice odborníci teoretici doporučují, ale je naprosto jasné, že vyvedení takového množství peněz z˙toho průběžného fondu je prostě dlouhodobě nepřijatelné, proto také jsme se shodli na tom řešení, tzv. 3 + 2, to znamená, z˙průběžného pilíře použít pouze 3 % a další 2 % přidat z˙jiných zdrojů, tedy z˙vlastních zdrojů těch, kteří spoří, kteří střádají. Já si myslím, že tohle řešení je velmi ohleduplné, vůči těm rizikům, která tady byla zmíněna. A co se týká systému NBC, to je systém, který má zase tu opačnou nevýhodu, že je sice teoreticky hezky představen, ale dlouhodobě v˙žádné zemi zatím nefunguje, a my jsme se v˙žádném případě nechtěli pouštět do nějakých nevyzkoušených experimentů.

Moderátor
Tak u nás v˙našem případě to taky je nevyzkoušený experiment.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, to tak není, to nemůžu.

Moderátor
Ještě se k˙tomu dostaneme, protože tu máme další telefonát, tak si jdeme pro tuto otázku,l dobrý večer.

Pan Pepa:
Dobrý večer, Pepa z˙Baště, pane ministře,m nemyslíte si, že předtím než zvýšíte daně, je třeba zajistit řádný výběr stávajících daní? Je vám známo, že desítky možná stovky tisíc lidí jsou oficiálně zaměstnáváni za plat blízký minimální mzdě a jsou jim vypláceny další peníze na ruku? Z˙těchto peněz není placeno ani pojištění ani daně, čímž se okrádá nejen stát, ale i tito lidé, kteří v˙případě ne,moci nezaměstnanosti nebo nástupu do důchodu mají tyto dávky nízké, ODS prosadila zrušení schváleného zákona o registračních pokladnách, čímž nahrnulo vodu na mlýn podvodným podnikatelů jedná se hlavně o takové podnikání, kde jsou inkasovány od zákazníků peníze v˙hotovosti a dochází ke zkreslování tržeb, nemyslíte si., že je třeba upravit zákony, mimo jiné trestní zákoník tak, aby se neplatit, téměř hrubě nevyplatilo? O tomto však koalice nemluví, vždyť nejjednodušší je zvednout daně, oni ti poctiví za nepoctivé zaplatí.

Moderátor
No tak neměli byste začít někde jinde, pane ministře?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ta otázka směřuje velmi správně a není pravda, že o tom nemluvíme, konkrétně já o tom mluvím již několik měsíců a také v˙tom děláme konkrétní kroky. Už ve 4. čtvrtletí, jsme zahájili systém tzv. sdružených kontrol zejména zaměřených na nelegální práci, které provádějí společně ČSSZ, Úřady práce, Inspektoráty práce a v˙řadě případů u další přizvané organizace a my jsme to valně udělali takovým pilotní projektem a nyní od dubna, pokud se podaří přes všechny klacky pod nohy z˙různých míst, pokud se podaří od 1. dubna restrukturalizovat organizační strukturu Úřadu práce, tak já budu moci vyčlenit několik set lidí na kontroly nelegálního zaměstnávání a to si myslím, že by mělo situaci velmi zlepšit.

Moderátor
No jenom , když se podíváme například na údaje, které jste uvedl v˙nedávném rozhovoru pro Byznys info, tak tam vidíme docela zajímavá čísla, vy jste tedy jednak konstatoval, že míra šedé ekonomiky v˙Česku je někde okolo 15 % v˙lepším případě, což přestavuje nějaký milion lidí, který se pohybuje v˙té šedé ekonomice a kromě toho jste tam také mluvil o tom, že v˙podstat jedna čtvrtina z˙těch, kteří pobírají dávky, je pobírá neoprávněně, což je další číslo, které možná by spoustu diváků zajímalo, takže proč takový spěch s˙DPH a ne nejdřív si udělat pořádek tady v˙tom, když to víte?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, to jsou všechno odhady, se kterými já se snažím velmi silně bojovat, ale tak jak jsem říkal, například nový zákon o Úřadech práce jsme nechal vytvořit do 6 týdnů po mém nástupu., to znamená do konce srpna loňského roku. Od té doby probíhá legislativní proces, prostě to, že například senátoři za sociální demokracii, nebo dokonce i prezident republiky nechtějí přispět k˙tomu, aby se změnila ta dnešní už 20 let trošku přežitá struktura Úřadů práce, abychom mohli skutečně mnohem více úsilí dát na kontrolu nelegálního zaměstnávání, to mě mrzí, ale nezbývá v˙následujících měsících dokázat, že je to prostě správný směr a že nelegální práci musíme prostě tvrdě postihovat a totéž se týká u sociálních dávek., od 1. ledna 2012 chci aby sociální dávky, tedy všechny sociální transfery byly vypláceny z˙jednoho místa. dnes je vyplácejí tři různé typy organizací a tím pádem ten systém je v˙podstatě nekontrolovatelný, tedy děláme to měsíc po měsíci, připravujeme teď jsou v˙připomínkovém řízení návrhy zákonů, které by měly zajistit to sjednocení výplatního místa, když jsem to minulý týden prezentoval, tak o tom média naprosto neměly zájem, já jsme zvědav jenom, kdo v˙následujících dnech vytrhne nějakou negativní větu a udělá zase velký mediální humbuk kolem jedné věty, ale já říkám, od 1. ledna 2012, sjednocená výplata sociálních dávek, tím pádem mnohem lepší kontrola. Od 1. dubna, pokud se podaří dokončit legislativní proces, sjednocená struktura Úřadů práce, výrazné posílení boje proti nelegálnímu zaměstnávání.

Záznam celého rozhovoru s ministrem Jaromírem Drábkem je možné vidět na: http://www.ct24.cz/vysilani/2011/03/02/10252839638-211411058080302-20:10-hyde-park-ct24/1/

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:34.