Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

Stát chystá změny v přístupu k pěstounské péči, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Stát chystá změny v přístupu k pěstounské péči. Výsledkem poměrně dlouhodobého procesu by mělo být míň dětí v ústavech a víc v náhradních rodinách. Proto se mají příspěvky určené pěstounům zvýšit, s jedinou výjimkou. Pokud se o potomka budou starat jeho prarodiče. Ti mají totiž zároveň vyživovací povinnost, takže na odměnu nemají nárok. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí čeká teď připomínkové řízení. Čekáme i na vaše otázky, které můžete posílat buď e-mailem na adresu ozvenydne@rozhlas.cz nebo taky esemeskou ve tvaru OD mezera a váš text na číslo 90 777 04. diskutovat budou ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela. dobrý večer.

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
A zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit, Jarmila Máliková. Dobrý večer.

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane řediteli, je to tedy tak, že podle návrhu ministerstva by se měl ten pěstounský příspěvek zvednout všem, kromě právě prarodičů? Je to přesná informace?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Je to informace přesná, pokud hovoříme o odměně za výkon pěstounské péče. Ale tady je potřeba říci, že i v případě pěstounské péče prarodičů budou mít nebo bude mít ta rodina nárok na všechny ostatní dávky, které jdou, v uvozovkách, za dítětem. To znamená příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, případně i na motorové vozidlo, pokud by tam bylo více dětí. Takže, takže se to týká jenom té odměny za výkon pěstounské péče. Protože jak jste říkala, tak skutečně tam v případě prarodičů je vyživovací povinnost.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Je to ten hlavní důvod, že je tam vyživovací povinnost? Nebo ještě něco jiného vede Ministerstvo práce a sociálních věcí k zamyšlení, co změnit, případně odejmout ten pěstounský příspěvek?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Tak je to skutečně ten důvod, ta úvaha o té vyživovací povinnosti. Ti prarodiče vlastně ani nebudou procházet přípravou pěstounů. A chceme tam vlastně udělat také jakési rozlišení mezi tímto typem péče a mezi těmi ostatními pěstouny, které bychom rádi profesionalizovali.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Paní Máliková, co vy říkáte na návrh, který teď půjde do připomínkového řízení a o kterém teď v krátkosti promluvil pan ředitel Macela?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Vlastně všechny ty změny ty nové instituty, které jsou v tom návrhu, považujeme za velmi významné a potřebné. To bych ráda předeslala. Na druhé straně je pravdou, že už se několik let věnujeme tedy náhradním rodinám, které pečují o děti svých příbuzných. A musím říct, že to jsou rodiny, které jsou vlastně nejpotřebnější. Z našich šesti set klientských rodin je jich osmdesát. A jsou to rodiny, které právě potřebují nejenom tu finanční a materiální pomoc, ale především i tu pomoc těch podporných služeb. A musím říct, že vlastně z toho návrhu vyplývá, že ti prarodiče by byli vyloučeni i z této podpory.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane řediteli, je to tak? Byli by vyloučeni prarodiče i z podpory, o které mluví paní Máliková a o které tvrdí, že ji potřebují?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Ne, rozhodně nebudou vyloučeni z této podpory. Protože i prarodiče budou moci uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. To je taky nový institut, který zavádí zákon. A v podstatě na základě této dobrovolně uzavřené dohody budou mít pak nárok na to, co ostatní pěstouni. To znamená na ty doprovodné, odlehčovací služby, poradenské a tak dále. Takže se to skutečně týká čistě pouze odměny. To je ten rozdíl.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pokud by to bylo tak, paní Máliková, a přišli by lidé, kteří se starají o své vnuky dlouhodobě, pouze o tuto odměnu, myslíte si, že by se to dalo zvládnout?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Tam je samozřejmě ta situace individuální u každé jednotlivé rodiny. Protože když si představíte, že vlastně to může být i babička, která sama vychovává své vnouče nebo vychovala dvě vnoučata a to jedno už odrostlo, teďko je v důchodovém věku, vychovává jedno vnouče a má třeba měsíční příjem kolem deseti tisíc korun. Tak je ta situace těchto rodin velmi obtížná i po té finanční stránce. No a co se týče té podpory, díky té dohodě o výkonu pěstounské péče, tak ta je ostatním rodinám pěstounským předkládána jako povinnost ze zákona.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
To vám vadí?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Myslíme si, že naopak jako všechny tyto rodiny, včetně těch prarodičů by potřebovaly tu podporu těch služeb. Protože ta situace těch prarodičů je právě obtížná v tom, že oni vlastně se dostávají do té situace velmi náhle nebo po obtížích letitých, kterými prochází jejich rodina. A vlastně ti prarodiče ani nemůžou se rozhodnout, rozmyslet si tu situaci a neprochází přípravami.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane řediteli Macelo, je to tak, že pokud dojde na případ, o kterém mluvila paní Máliková, i když čistě teoreticky, že by se o vnuka nebo vnuky starala třeba jenom jejich babička, která by měla peněz málo. Předpokládá se, že teď při reformách to bude možná ještě horší. Pak by stát udělal nějaké výjimky?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Tak já bych chtěl říct, že zákon je teď ve vnějším připomínkovém řízení.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Takže se může ještě změnit, je to samozřejmě předběžná diskuse?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Tak je to. Ten konečný tvar budeme znát až poté, co ho projedná Poslanecká sněmovna a senát. A co se týče těch dohod o výkonu pěstounské péče, skutečně pro všechny jsou povinné. Ale to neznamená, že prarodiče ji nemohou uzavřít. A my bychom byli naopak velmi rádi, kdyby i ti prarodiče ty dohody uzavírali, i když to není jejich povinnost. Protože si tím právě otevřou cestu k těm službám.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane řediteli, je taky pravda, že v poslední době přibývá lidí, kteří zneužívají ty pěstounské dávky, právě pokud se týká prarodičů? Třeba to, že si zažádají o dávku a přitom žijí ve společné domácnosti s rodiči svých vnuků?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
My jsme takové signály dostali od několika úřadů práce, že skutečně v terénu dochází k situaci, kdy, kdy je to, jak říkáte, že to můžeme označit za určité zneužívání a nebo za, za účelovou pěstounskou péči. Tam, pravda, musí více pracovat sociální pracovníci a soud, aby zjistil, zda ta pěstounská péče je skutečně potřebná a nebo jde jenom, jenom o ty dávky.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Paní Máliková, není tohle právě toto jeden z důvodů, které by mohly mluvit i pro odejmutí odměny za pěstounskou péči prarodičům?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
My se domníváme, že tato situace v těch rodinách by se samozřejmě měla řešit ne takovouhle plošnou změnou, případnou nějakou kontrolou nebo normálně jako všechny jiné případy zneužívání teda sociálních systémů. Protože právě díky tomu, kdyby i prarodiče uzavírali dohodu o výkonu pěstounské péče ...

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Můžou, teď jsme slyšeli? Že sice to není povinnost ...

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
No, ale kdyby měli tu povinnost, tak by byla právě šance taky jako na tu kontrolu. Takže si myslím, že pak by k tomu nemohlo docházet.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
To je další otázka, kontroly. Pane řediteli Macelo, myslíte si, že do budoucna nebo i v nejbližší době na to bude mít stát a úřady dost peněz, aby vysílaly sociální pracovníky do terénu? A aby dokázali skutečně efektivně kontrolovat, jestli ty dávky nejsou zneužívané?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Tak ta kontrola, ten dohled se týká kvality výkonu pěstounské péče. Tam se bude kontrolovat, zda to dítě v tom náhradním rodinném prostředí v podstatě prospívá. Zda je mu zajištěno to, co pěstouni mají zajistit, včetně třeba kontaktů s tou původní biologickou rodinou. Takže to jsou věci, které budou předmětem, které budou předmětem toho dohledu. A na to, aby obce mohly tento dohled dělat a nebo vlastně každý, kdo uzavře tu dohodu, tak bude institut státního příspěvku. Vlastně, kdo uzavře dohodu, tak bude dostávat od státu šedesát tisíc korun ročně na to, aby právě tyto věci mohl, mohl provádět.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Ten návrh zákona, který připravuje ministerstvo, obsahuje velmi významné změny, co se týká pěstounské péče. Například měla by se výrazně orientovat na krátkou dobu. Je to tak, mělo by to být spíš krátkodobé a ne třeba trvající po léta, jako jsme dosud zvyklí?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Já si myslím, že oba typy pěstounské péče mají své místo. Nicméně nám tady zoufale chybí nějaké náhradní rodinné prostředí v situacích, kdy se rodina ocitne v nějakých problémech krátkodobých. Dneska to chodí tak, že to dítě je odebráno a umístěno do ústavu a pak, pak se vrací samozřejmě z toho ústavního prostředí. Tomu se chceme vyhnout. My chceme, aby to dítě šlo tedy do jiného náhradního prostředí. A navíc ta výhoda těch pěstounů oproti ústavu je v tom, že ti pěstouni mohou jaksi efektivněji zajistit ten kontakt toho dítěte s jeho, s jeho rodiči.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Paní Máliková, líbil by se vám tento model, který by opravdu docela výrazně eliminoval pobyt dítěte v ústavu? I třeba jen po krátkou dobu?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Všechny ty navrhované změny bychom velmi podpořili. A určitě by byly přínosem pro děti, vyrůstající mimo vlastní rodinu. Nebo i pro rodiny, které, vlastně kde by díky prevenci ty děti z toho svého prostředí odejít vůbec nemusely. Takže podporujeme všechny ty navrhované změny. A starost nám dělá opravdu jenom ta cílová skupina těch prarodičů.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
K tomu ale, aby ty změny, o kterých mluvíme, to znamená, ta krátkodobá péče například mohla být efektivní a uvedená do praxe, asi bude potřeba dostatek profesionálů. Jaké zkušenosti, paní Máliková, máte s tímto? Je jich v České republice dost nebo přibývají?

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Určitě jich přibývá. A myslím si, že je to dáno právě i jako nastavením financování tohoto sektoru. Naše organizace poskytuje služby jedenáctým rokem. A mezi našimi klienty je šest set klientských rodin. A vzhledem k tomu, že v České republice vyrůstá na deset tisíc dětí v náhradní rodinné péči, tak při takové intenzivní, samozřejmě, podpoře těch rodin, bude potřeba takových subjektů mnohem více.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Pane řediteli Macelo, řekněte mi. Počítá stát s tím, že bude muset školit lidi, kteří skutečně budou opravdovými profesionály-pěstouny? Kteří budou vědět, jak třeba umožnit kontakt s rodiči, aby byl efektivní? A nebo se nepřipoutat na dítě citově, protože potom by to mohlo být pro obě strany bolestné, alespoň ne do té míry, aby to mohlo třeba na dítěti zanechat nějaké trauma? Je to v plánu?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Je to v plánu. Samozřejmě to je nezbytná podmínka, aby vůbec zde nový systém pěstounské péče mohl fungovat. Že se změní způsob vyhledávání pěstounů a jejich příprav. Takže budou i stanovená jasná pravidla pro to, jak mají přípravy probíhat. A chceme si skutečně vytvořit tady skupinu profesionálů, kteří budou vlastně všechny tyto věci zvládat.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Já vím, že, já vím, že je to předběžná diskuse, to už jsme řekli. Protože návrh zákona je teprve v připomínkovém řízení. Ale Česká republika už je dlouhodobě kritizovaná za to, že má v ústavech příliš mnoho dětí, ve srovnání s Evropskou unií. To, co popisujeme, je možná zase další běh na dlouhou trať. Kdy podle vás by mohly být vidět první výsledky? Tedy to, že by ubylo dětí v ústavní péči a naopak přibylo těch, které si můžou užívat v prostředí rodiny?

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
No tak od prvního ledna roku 2012 by měly být vytvořeny podmínky. A my doufáme, že ten náběh toho systému bude poměrně, poměrně rychlý. Musím říct, že kvitujeme i to, že za současné situace, kdy ještě nejsou vytvořeny podmínky, takže už se podařilo nalézt lidi, kteří chtějí být pěstouny na přechodnou dobu. A vlastně už dnes si berou třeba malé děti, které by jinak skončily v kojeneckém ústavu. Takže ta rychlost toho náběhu, rychlost toho náběhu toho nového systému samozřejmě bude záviset na řadě faktorů. Jednak na ekonomické situaci, to znamená, jak, kolik finančních prostředků v podstatě stát na to bude moci vynakládat. Záleží to také na tom, jak aktivní budeme v nějaké kampani informační ve vztahu k veřejnosti, ve vztahu k potenciálním pěstounům a tak dále. Takže já jsem optimista. Já doufám, že ty výsledky by se mohly jako opravdu zřetelné, viditelné, že by se mohly dostavit během několika let.

Moderátor (Veronika Sedláčková):
Říká ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Miloslav Macela. A loučím se také se zakladatelkou občanského sdružení Rozum a cit, Jarmilou Málikovou. Děkuji oběma, že jste si udělali čas. Na shledanou.

Host (Miloslav Macela, ředitel odboru dávkových systémů a rodiny na MPSV):
Na shledanou.

Host (Jarmila Máliková, zakladatelka občanského sdružení Rozum a cit):
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.3. 2018 000 02:37.