Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Březen:

ČSSZ: Kdo má nárok na ošetřovné? (Týdeník Školství)

Nárok na dávku uplatňuje tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči), který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény též orgán ochrany veřejného zdraví. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci první díl tohoto rozhodnutí, a to: I. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B ho předá svému zaměstnavateli. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá II. dílem - Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař při ukončení potřeby ošetřování, případně Potvrzením o trvání potřeby ošetřování v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob. I tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.

Vznikne-li nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, zaměstnanec jej uplatní na tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tento tiskopis mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), do kterého dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel vyplní v tiskopise, v rubrice "Záznamy zaměstnavatele", které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné OSSZ. Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní.

Popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat. Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem v takzvaném rozhodném období. Rozhodné období je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Příjmy v tomto období se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů a získaná částka tvoří denní vyměřovací základ. Ten se stanoveným postupem redukuje a z redukovaného denního vyměřovacího základu se počítají dávky nemocenského pojištění. Z částky do první redukční hranice (825 Kč) se u ošetřovného počítá 90 procent, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 procent, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 procent a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Redukční hranice od 1. ledna 2011 činí: První redukční hranice 825 Kč, druhá redukční hranice 1237 Kč a třetí redukční hranice 2474 Kč.

Zdroj: Týdeník školství
Pramen: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:01.