Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Jaromír Drábek: Důchodová reforma, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Tak možná už na konci letošního roku budou muset mnozí obchodníci změnit cenovky u zboží. Ekonomičtí ministři vlády Petra Nečase totiž chtějí, aby se spodní sazba DPH zvýšila na 20 procent co nejdříve, možná už v˙posledním čtvrtletí letošního roku. Další zprávou, kterou jsme se dozvěděli dnes, je, že lidé v˙produktivním věku by měli mít možnost odvádět jedno procent ze sociálního pojištění na důchod přímo svým rodičům. Naším hostem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, dobrý den.

Host (Jaromír Drábek):
Dobrý večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Onen odvod jednoho procenta ze sociálního pojištění rodičům, to je novinka, to vzniklo až dnes?

Host (Jaromír Drábek):
To není novinka. Toto opatření měla TOP 09 už v˙předvolebním programu, takže pro nás je to naplnění jedné části volebního programu. Podobné opatření měla v˙programu i ODS a nakonec i Věci veřejné usilovaly o nějaký prvek mezigenerační solidarity, tedy nedá se říci, že by to bylo něco překvapivého.

Moderátor (Jan Bumba):
Proč by se to mělo zavádět, co je motivem této úpravy?

Host (Jaromír Drábek):
Motivem toho opatření je zdůraznit, že odpovědná výchova dětí se vyplatí. Že ti, kteří v˙průběhu svého ekonomického života investovali raději do dětí, když to řeknu tímto čistě ekonomickým termínem a samozřejmě, že výchova dětí určitě není dána jenom ekonomickými důvody, ale že prostě to odložení své potřeby do jiné kategorie, to, že někdo spotřebuje velkou část svých prostředků na to, aby vychovával děti, tak to je potřeba nějakým způsobem ocenit a zohlednit a toto zohlednění tím, že v˙důchodu takový člověk bude mít jakýsi bonus od státu, bonus za to, že vychoval odpovědné své nástupce a také současně přispěvatele do důchodového systému, je podle mého názoru tím správným řešením.

Moderátor (Jan Bumba):
Bude to možné jen u těch lidí mladších 35 let, kdo se rozhodnou spořit na účtech u fondů? Nikdo jiný tu variantu nebude moci zvolit?

Host (Jaromír Drábek):
Nikoliv, to vůbec nesouvisí s˙tím takzvaným optoutem. Tuto možnost bude možné využít všeobecně, to znamená každý poplatní, každý, kdo odvádí ze své mzdy sociální pojištění, tak bude moci přesměrovat ten odvod do státního průběžného systému v˙té výši jednoho procenta z˙vyměřovacího základu směrem ke svým rodičům, pokud budou ve starobním důchodu.

Moderátor (Jan Bumba):
Teď prosím, pane ministře, k˙té DPH. Proč by se měla spodní sazba této daně zvýšit ještě letos?

Host (Jaromír Drábek):
Tak jednak v˙tom zvýšení sazby DPH to je využito kromě transformace důchodového systému, těch přímých transformačních nákladů, souvisejících se zavedením kapitálového pilíře, také k˙proekonomickým a prorodinným opatřením. A ta by měla vstoupit v˙platnost současně s˙tím zvýšením některých položek daně z˙přidané hodnoty, to znamená, snížení vedlejších nákladů práce, které nám pomůže vytvořit více pracovních míst a zvýšení slevy na dani, to znamená pomoci rodinám, to bychom chtěli realizovat zároveň. Z˙tohoto důvodu na tato prorůstová a propopulační opatření není potřeba čekat a zároveň jsme jasně deklarovali, že všechny ty prostředky, které budou vyplývat ze zvýšeného výběru daně z˙přidané hodnoty, budou rezervovány pro účely transformace důchodového systému. To znamená, nebudou rozpuštěny do spotřeby, ale budou rezervovány na zvláštní účel transformace důchodového systému.

Moderátor (Jan Bumba):
Ostatně i premiér Nečas řekl, že vše z˙toho zvýšeného výběru DPH půjde na důchody, ale není to trochu v˙rozporu s˙tím, když říkáte, že část těch peněz má jít i na proekonomická opatření? Jak to souvisí s˙důchody?

Host (Jaromír Drábek):
Souvisí to právě tím, že je potřeba pro udržení a posílení stability toho důchodového systému, tak je potřeba, aby bylo co nejvíce plátců do toho průběžného systému. A pokud se nám podaří těmi proekonomickými opatřeními vytvořit více pracovních míst, tak to pomůže snížit dosavadní deficit důchodového účtu a pomůže to nastartovat ty kroky, vedoucí ke stabilitě. Totéž se týká zvýšení podpory rodin a těch propopulačních opatření.

Moderátor (Jan Bumba):
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prozatím vám děkuji, prosím ale, zůstaňte ještě na lince a ve spojení. Do vysílání zvu ekonoma, ředitele společnosti Partners Tomáše Proudu, dobrý den.

Host (Tomáš Prouza):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Vy jste se vyslovil velice kriticky ohledně záměru zvýšit spodní sazbu DPH v˙souvislosti s˙penzijní reformou. Argumenty ministra práce vás nepřesvědčujíc?

Host (Tomáš Prouza):
Pan ministr má pravdu v˙tom, že je potřeba peníze, které vláda vybere, investovat chytře. O tom není pochyb. Ale zůstává několik základních otázek. Tou první je, proč zvyšovat DPH o rok a čtvrt dřív než reálně začnou mizet peníze z˙průběžného systému tím, že někteří lidé přejdou, velkou otázkou je, proč se zvolila tato výše sazby DPH, protože vláda mluví o tom, že ze systému vypadne možná 20 miliard korun, některé odhady jsou mnohem nižší, mluví se o 10-12 miliardách korun ročně, ale zvýšení DPH přinese zhruba 57 miliard. A nikde ještě vláda neukázala, jak ty peníze skutečně využije, jaká část půjde na jakou aktivitu. Takže tady si myslím, že je velký problém vlády v˙tom, že neuměla jasně a rychle vysvětlit, proč k˙tomu zdražení dochází už teď.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte, pane Prouzo, že stát nebo vláda tedy by mohla získat peníze na důchodovou reformu jinde než prostřednictvím zvýšení spodní sazby DPH?

Host (Tomáš Prouza):
Určitě. Pořád je tady ještě poměrně mnoho státních majetků a pokud si dobře vzpomínám, tak posledních možná osm let všechny vlády mluvily o tom, že penzijní reformu budou financovat především z˙privatizace státního majetku. Vždycky se mluvilo o tom, že například výnosy z˙ČEZu budou základem financování důchodové reformy. Najednou se o tom vůbec nemluví.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte, že zvýšení spodní sazby DPH povede k˙nějakému výraznému zvýšení cen? Nesníží jenom obchodníci své marže?

Host (Tomáš Prouza):
Myslím si, že většina marží se snižovat nebude, protože teď mají ideální možnost svést veškeré zdražení na vládu a to si vlastně myslím, že je i základní chyba, kterou vláda udělala, protože celá penzijní reforma a její úspěch nebo neúspěch bude záviset především na emoci lidí, na tom, jestli lidé budou mít chuť do systému vstupovat, ale vládě se zatím povedlo jedno jediné, postavit rovnítko mezi důchodovou reformou a zdražováním.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže pochybujete o tom, že lidé budou ochotni do toho systému vstupovat?

Host (Tomáš Prouza):
Přesně tak. Prostě pokud vláda nepřijde s˙úplně jinou komunikační strategií, jak lidem vysvětlovat smysluplnost reformy, tak ta úspěšnost bude výrazně nižší, než se dneska možná čeká.

Moderátor (Jan Bumba):
Říká ekonom, ředitel společnosti Partners Tomáš Prouza. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

Host (Tomáš Prouza):
Hezký večer.

Moderátor (Jan Bumba):
Stále jsme ve spojení s˙ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Pane ministře, jak byste reagoval na třeba ty výtky, že dosud se mluvilo o tom, že reforma důchodů bude financována z˙privatizace, případně zisků ČEZu a teď tedy zvýšená sazba DPH?

Host (Jaromír Drábek):
To samozřejmě platí a to vůbec nikdo nezpochybňuje. Všechny výnosy ze státního majetku, ať dividendy, pronájmy podniků, prodeje podniků se vláda zavázala využít pro financování důchodové reformy a to platí. A zároveň bych chtěl potvrdit to, co už jsem podrobně vysvětlovat v˙úterý na tiskové konferenci. Ta prorůstová opatření a propopulační opatření, ta jsou naprosto jednoznačně vyčíslitelná a pokud tady mluvíme o zvýšení výběru DPH v˙té přibližné částce 57 nebo 58 miliard korun, tak z˙nich naprosto jednoznačně a my jsme to jasně řekli a je to jasně formulováno, 20 miliard půjde na prorůstová opatření, to znamená na opatření, která mají vytvořit podmínky pro tvorbu nových pracovních míst, šest miliard korun půjde na propopulační opatření, tedy na zvýšení podpory rodin s˙dětmi, to je polovina z˙té celkové částky z˙toho výběru. A z˙té druhé části bude financován deficit z˙důchodového účtu, který už dnes se pohybuje kolem 30 miliard korun ročně a zároveň to bude právě polštář pro nástup důchodové reformy. Takže já si myslím, že ta struktura toho, jak budou využity ty položky, které vzniknou zvýšením výběru daně z˙přidané hodnoty, jsou naprosto jasné a jsou naprosto jasně deklarované, jakým způsobem chceme dosáhnout vyšší úrovně české ekonomiky a vyššího počtu pracovních míst a zároveň jakým způsobem chceme podpořit to, aby rodiny měly zájem, byly motivovány nejenom morálně, ale i ekonomicky pro to, aby měly co nejvíce dětí.

Moderátor (Jan Bumba):
Argumentuje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Host (Jaromír Drábek):
Na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:32.