Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Evropská unie:

Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí!

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravuje zákon o zaměstnanosti. Kdo chce využít služeb agentur práce při hledání zaměstnání v zahraničí, měl by si především prověřit zprostředkovatelskou agenturu, která práci v zahraničí nabízí.

Žádny poplatek za zprostředkování práce

Pracovní agentura, která působí v České republice, nesmí od klientů – uchazečů o práci – vyžadovat žádný poplatek za zprostředkování práce. Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zajištění zaměstnání rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytnuté zaměstnanci. Agentura může provádět zprostředkování za úhradu, avšak pozor – úhrady neplatí občan, jemuž je zaměstnání zprostředkováno, ale zaměstnavatel, který využívá služeb agentury práce.

V jiných zemích můžou platit odlišná pravidla, třeba na Slovensku mohou za zprostředkování zaměstnání agentury práce poplatek požadovat. Ve většině zemí EU však platí, že zajištění práce je zdarma.

Agentura práce musí mít povolení MPSV

Právnické nebo fyzické osoby (agentury práce) mohou provádět zprostředkování zaměstnání, pouze pokud k tomu mají povolení MPSV. Agentury práce mohou nabízet zprostředkování zaměstnání na území ČR nebo v zahraničí. Pokud chcete zajistit práci v zemích EU, vybírejte pouze ty agentury práce, které mají povolení ke zprostředkování do zahraničí. Agentura, která má povolení ke zprostředkování pouze na území ČR, nesmí na základě tohoto povolení zprostředkovávat práci do zahraničí.

Seznam povolených agentur práce lze najít na http://portal.mpsv.cz → Pro občany → Agentury práce. Seznam povolených agentur práce MPSV průběžně aktualizuje. Jeho součástí jsou i kontaktní adresy, telefonní čísla a e-mail na jednotlivé agentury práce. Navíc jsou zde uvedeny státy, do kterých bylo zprostředkování zaměstnání povoleno, a doba platnosti těchto povolení.

Při podezřelém chování na úřad práce

Důležité je, aby si klient předem s agenturou vyjasnil, s kým uzavírá pracovněprávní vztah – zda přímo s pracovní agenturou, či se svým budoucím zahraničním zaměstnavatelem. Je třeba mít k dispozici doklady, z nichž je patrné, u koho bude pracovník zaměstnán – může se stát agenturním zaměstnancem, který je dále do firmy přidělen či pronajat, nebo může být agenturou zprostředkován přímo do firmy a stát se jejím kmenovým zaměstnancem.

Pokud se člověk setká s podezřelým chováním ze strany agentury práce, může se obrátit na nejbližší úřad práce a podat podnět ke kontrole. Jestliže se prokáže porušení zákona, hrozí agentuře pokuta. Více informací na http://portal.mpsv.cz a http://www.eures.cz.

Řádně si přečtěte, popřípadě konzultujte s právníkem jakoukoliv smlouvu, kterou budete uzavírat s agenturou. Ujistěte se, co přesně je předmětem smlouvy (zprostředkování práce, pomoc při hledání zaměstnání, zprostředkování ubytování atd.).

  • Pracovní smlouvu podepisujte jen v jazyce, kterému rozumíte.
  • Vše mějte písemně potvrzeno.
  • Veškeré smlouvy a doklady si pečlivě uschovejte.
  • Při sjednávání konkrétních pracovních podmínek byste měli od agentury práce obdržet detailní informace o svém budoucím zaměstnavateli v zahraničí a o zázemí firmy, kde máte být zaměstnáni.
  • Je-li to možné, prověřte si existenci vašeho budoucího zaměstnavatele.

Zdroj: EURES

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.11. 2017 000 03:11.