Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Archiv » Účelová podpora » Výzkum pro potřeby státu - rok 2011:

Zadávací řízení na řešení projektů výzkumu - 3

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

k zabezpečení plnění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění dalších předpisů,

zveřejňuje

níže specifikovanou výzvu k podání nabídky na řešení projektu výzkumu pro potřeby státu podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s termínem zahájení řešení projektu v roce 2011.

Identifikační kód předmětu veřejné zakázkyNázev projektuTermín řešení
ZVZ 267Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a dalších modelů zajištění péče o osoby závislé na pomoci jiných osob ve smyslu zákona o sociálních službách (asistent sociální péče)31.12.2011

Pozn.: Po kliknutí na odkaz Kódu předmětu veřejné zakázky se zobrazí výzva k podání nabídky na řešení příslušného projektu výzkumu.

Autor: Odbor 31
Poslední aktualizace: 31.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:05.