Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Jaromír Drábek: Dohoda o reformě penzí: dobrovolné spoření a jedna DPH (ČT 24)

Moderátor (Přemysl Čech):
Ekonomičtí ministři koaličních stran se dohodli na podobě důchodové reformy. Lidé mladší 35 let budou moci od roku 2013 dobrovolně převést tři procentní body ze svého sociálního pojištění na individuální účty u penzijních společností, ale jen pokud přidají 2 procenta ze svého. Ministr Drábek návrh předloží vládě 23. února.

Redaktor (Redaktor):
Rozhodnutí o spoření na individuální účty bude nevratné. Ze systému nebude možné vystoupit, ani do něj vstoupit později než v den 35. narozenin. Poté, co zákon vejde v platnost, bude ale fungovat přechodné období, po které se budou moci pro opt-out rozhodnout i starší občané.

Host (Viktorie Plivová, mluvčí MPSV):
Lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, se budou moci pro dobrovolné vyvedení části pojistného rozhodnout do konce roku 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců, vstup do systému individuálních účtů jim bude umožněn právě ve druhém pololetí roku 2012.

Redaktor (Redaktor):
Z úspor na individuálních účtech budou lidem vypláceny pouze doživotní penze. Nebude tedy možné vybrat si úspory jednorázově. Penzijní reforma je pro Českou republiku nezbytná. Podle řady ekonomů je totiž dosavadní systém dlouhodobě neudržitelný. Populace stárne, a tak do průběžnému systému stále méně lidí přispívá a více peníze z něj naopak čerpá. Kvůli tomu vzniká v důchodovém systému deficit.

Host (Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank):
Dneska 94 procent příjmů v důchodu je od státu, ale to je neudržitelné.

Host (Tomáš Sedláček, ekonom ČSOB):
Žádný stát nemá na to, aby utáhnul na svých bedrech vysoký důchod pro každého.

Redaktor (Redaktor):
Pochybnosti o udržitelnosti systému byly zřejmě jedním z důvodů, proč si lidé v posledních měsících začali své peníze posílat do penzijních fondů ve větší míře, než tomu bylo dřív. Na konci uplynulého roku si na penzi spořilo 4,6 milionu Čechů - tedy asi o 125 tisíc víc než loni. Ke konci roku 2010 měli Češi na účtech penzijních fondů přes 216 miliard korun. To ale na solidní zajištění ve stáří nestačí.

Host (Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů):
Základní ekonomické ukazatele v oblasti penzijního připojištění za loňský rok zaznamenaly opětovný nárůst klientů i spravovaného majetku a potvrdily stabilitu systému a zájem občanů o služby penzijních fondů.

Redaktor (Redaktor):
Penzijní reforma bude zvláště pro nízko příjmové skupiny obyvatel tvrdým oříškem. Zvýšení DPH, které ji bude provázet, totiž nejspíš vyústí ve zdražení potravin a také tepla nebo vody. Za ty přitom právě tyto skupiny obyvatel vydávají podstatnou část svého příjmu.

Moderátor (Přemysl Čech):
Podrobně Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí a do sídla ČNB zdravím Jiřího Rusnoka, prezidenta Asociace penzijních fondů, dobrý večer pánové. Pane ministře, možnost spoření 3 % na soukromé účty, ono to není tak úplně jednoduché, je třeba splnit ještě nějaké další podmínky, jaké to jsou?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Je třeba, aby se ten člověk vědomě rozhodl pro to, že vstoupí do toho spořícího pilíře a to rozhodnutí bude nevratné, je to prostě rozhodnutí závazné na celý život a podmínkou také je, aby k tomu vyvedenému 3 % příspěvku přidal ještě 2 % ze svého tzn., aby tam byla také účast jeho vlastních peněz.

Moderátor (Přemysl Čech):
Proč ten princip dobrovolnosti, když to v začátku vypadalo, že vlastně tento princip bude povinný, mně se zdá, že to trošku oslabuje účinnost penzijní reformy, aby bylo zajištěno, že všichni lidé budou mít ve stáří v důchodu nějaké prostředky?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Byly diskutovány oba dva systémy. Ony oba systémy mají svoje výhody a svoje nevýhody. My jsme se drželi při vypracování toho základního návrhu doporučení tzv. Bezděkových komisí a také doporučení NERVu, které jednoznačně doporučovaly povinný systém, nicméně i s ohledem na to, jaké požadavky vyplynuly při jednání s ČSSD, jaké požadavky byly vzneseny na tripartitě od sociálních partnerů, od zaměstnavatelů, od odborů, tak jsme se na dnešním jednání přiklonili k tomu, že z hlediska dlouhodobé stability toho systému je vhodnější varianta dobrovolná tak, aby nebylo riziko, že se za pár let bude nějakým zásadním způsobem ten systém upravovat.

Moderátor (Přemysl Čech):
Pane prezidente, jak podle vás budou lidé reagovat? Půjdou do toho, nebude ten systém dobrovolností oslaben?

Host (Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů):
Já myslím, že je ještě velmi předčasné činit nějaké závěry, dokud neznáme další detaily, parametry, podmínky nastavení toho nového systému. Já bych se neobával dobrovolnosti jako zásadní překážky pro účast v tom systému. Samozřejmě bude to do jisté míry komplikováno tím povinným vlastním příspěvkem, na druhou stranu souhlasím s panem ministrem, že to je velmi vážné rozhodnutí, každý by ho měl učinit s velkou rozvahou a ten vlastní příspěvek k tomu bude určitě motivovat k té rozvaze. Uvidíme, jaké budou další podmínky nastavené zákonem a pak bych byl asi konkrétnější, teď neumím být.

Moderátor (Přemysl Čech):
3 % stát, nejméně 2 % ze svého, půjde tedy spíš zdá se o menší peníze, poznáme je vůbec na prahu důchodu?

Host (Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů):
Rozhodně to bude stále a trvale do budoucna zásadně minoritní část toho našeho systému. Je to ovšem podmíněno samozřejmě možností financovat ten přechod k tomu novému systému, čili financovat reformu, chcete-li, tak v tomto kontextu tomu rozumím. 5 % z hrubé mzdy není zanedbatelné. Mohlo by to u těch, kteří v tom systému budou 30 let do budoucna představovat nějakých 10 až 15 % jejich bývalých příjmů potom v důchodu, takže může to být nějakých 15 až 20 % té celkové důchodové částky, kterou budou pobírat spolu s tím prvním pilířem. Takže jistě to není žádná revoluce, ale má to svůj význam. Není to zanedbatelné.

Moderátor (Přemysl Čech):
Zvýšená sazba DPH, už jste rozhodli o tom, že by měla být 20 %, by měla zaplatit ty náklady celého důchodového systému a ten kýžený výběr sociálního pojistného, ale vy teď vlastně nevíte, kolik lidí do toho systému vstoupí, nevstoupí a už vůbec nevíte, kolik peněz si budou spořit. Co když ty peníze vybrané z vyššího inkasa DPH budou daleko větší, než kolik jich ten systém bude potřebovat, co s nimi bude?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já bych chtěl jenom zdůraznit, že to zvýšení sazby DPH u některých komodit bude využito nejen na financování transformace důchodového systému, ale také na významná prorodinná opatření a také na významné impulsy pro rozvoj ekonomiky. Můžeme se k tomu potom dostat dále. Nicméně to zvýšení DPH u některých komodit skutečně přispěje k tomu, že budeme schopni pokrýt výpadek v důchodovém účtu u těch lidí, kteří se rozhodnou pro opt-out a doplnit tak potřebné prostředky pro stabilitu průběžného systému.

Moderátor (Přemysl Čech):
Jakou formou budou naspořené peníze vypláceny, protože teď vznikla velká diskuse kolem toho, co když ten účastník zemře na prahu důchodového věku, peníze vůbec nestačí vyčerpat - byla jedna varianta o které se uvažovalo, že by propadly státu. Jaké je tedy to finální rozhodnutí?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Nikdy nebyla žádná varianta o tom, že by peníze propadly státu, to bylo hrubé zkreslení a nepochopení redaktora, který ten článek psal. Musíme to rozdělit na jednotlivé fáze. Ve fázi, kdy ten člověk bude spořit do toho spořícího pilíře, tak to jsou prostředky, které standardním způsobem podléhají nebo budou podléhat dědickému řízení s tím, že ale budou vázány na důchodový účet tzn., dědic je bude moci využít zase pro účely spoření na důchodový účet. Pokud někdo dosáhne té situace, že už chce přejít do fáze výplaty, a já zdůrazňuji, že to nemusí být stejný okamžik, ve kterém vznikne nárok z toho průběžného systému tzn., pokud někdo např. bude pobírat starobní důchod z průběžného systému a přitom si bude přivydělávat a nebude chtít ještě čerpat z těch naspořených peněz, tak samozřejmě nemusí, ale ve chvíli, kdy se rozhodne čerpat z té naspořené částky, tak má dvě možnosti: buď uzavře smlouvu s životní pojišťovnou o tom, že ta mu bude potom do konce života vyplácet formou měsíční výplaty jeho důchod anebo může z

Moderátor (Přemysl Čech):
Já teď po telefonu zdravím Milana Urbana, místopředsedu ČSSD, dobrý večer. Spoření bude dobrovolné, jak jste chtěli, na druhou stranu bude výrazně omezena nižší sazba DPH, jak jste nechtěli. Jaký je tedy váš postoj k takto navrženým parametrům reformy?

Host (Milan Urban, místopředseda ČSSD):
Vzhledem k tomu, že k tomu nejsou zveřejněny žádné výpočty, pokud vůbec existují, tak já k tomu mám rezervovaný vztah, protože některé závěry a navržené metody mi nedávají příliš smysl. Jedna věc je, že je ohrožen průběžný systém, tedy stávají důchodci nebo ti, kteří do toho důchodu přijdou brzo, ale vlastně nevíme kolik, protože nevíme jak atraktivní bude to dobrovolné připojištění, tedy kolik peněz z toho důchodového účtu bude vyvedeno, ale riziko tam může existovat. To, co se říká že mohou udělat ti lidé do 35 let, tak to vypadá jako perpetuum mobile na jejich budoucí důchody, ale myslím si, že to tak pouze vypadá a v konečné fázi to zaplatí všichni občané teď hned tím zvýšením, sjednocením DPH a vzhledem k tomu, že nejsou výpočty, tak teď dojde k výraznému zdražení základních potřeb ať jsou to potraviny nebo služby a možná, že ten systém vůbec nebude atraktivní, že atraktivnější zůstane ten stávající, tedy to dobrovolné připojištění s podporou státu, penzijní připojištění tak, jak probíhá, takže mně se to

Moderátor (Přemysl Čech):
V ČSSD tento týden dokonce zaznělo, že pokud nebudou její připomínky respektovány, v případě volebního úspěchu tyto parametry zase zruší, čili platí to poté, co zazněly alespoň ty základní parametry navrhované důchodové reformy?

Host (Milan Urban, místopředseda ČSSD):
To samozřejmě platí, toto není naše důchodová reforma, náš návrh na nějakou penzijní reformu. Já myslím, že to ani žádná penzijní reforma není, že se to tak spíš jen tváří.

Moderátor (Přemysl Čech):
Jak bude ČSSD postupovat dál pokud jde o penzijní reformu?

Host (Milan Urban, místopředseda ČSSD):
Náš názor je naprosto zřetelný, my chceme, aby byl zachován ten průběžný systém. Samozřejmě budeme podporovat dobrovolné připojištění s podporou státu, ale nemyslíme si, že by to vyžadovalo nějaké zásadní, dramatické kroky.

Moderátor (Přemysl Čech):
Děkuji, hezký večer. Pane ministře, co říkáte těm výhradám, které tady na adresu důchodové reformy zazněly z ČSSD?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já za prvé musím respektovat to, že politická opozice bude vždy nesouhlasit s tím, co navrhuje vláda, nicméně při těch diskusích jsme se skutečně snažili maximálně vyjít vstříc tomu, co požadovala ČSSD a myslím si, že je to skutečně otázka předložení těch jednotlivých parametrů, výpočtů. Jak jsem řekl, tam je důležité, že výnosy které budou vyplývat ze zvýšení DPH u některých položek, tak budou použity na výrazné zvýšení daňové slevy na děti tzn., je to výrazný prorodinný faktor a zároveň část těch výnosů bude použita na snížení vedlejších nákladů práce, což přispěje k výraznému posílení české ekonomiky a mělo by to právě napomoci mnohem lepší stabilitě průběžného systému tak, jak o tom hovořil pan místopředseda Urban.

Moderátor (Přemysl Čech):
Velká debata se také vedla kolem toho, kdo ty peníze bude spravovat, jestli to budou stávající penzijní fondy, jestli to budou nějaké i nové fondy, půjde o produkt, který budou moci třeba spravovat a nabízet veškeré finanční ústavy, které splní licenční podmínky nebo jak to bude organizované?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Předpokládám, že to licenční řízení bude otevřené a že proběhne v 2. polovině roku 2012. Samozřejmě už dnes je připraven zákon, který předpokládá u penzijních fondů tzv. oddělení majetku od majetku správce, to je základním předpokladem pro přihlášení se do toho licenčního řízení.

Moderátor (Přemysl Čech):
Pane prezidente, jak se stavíte k tomuto modelu?

Host (Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů):
Já myslím, že to je model, který i odborné komise považovaly za jeden z možných. Určitě je to model, který - pokud bude dobře aplikován - by mohl být relativně levný z hlediska založení toho systému. Nebude potřeba žádných dodatečných velkých investic na zakládání nových společností. To by bylo asi zbytečné. Je potřeba dobře připravit ten transformační zákon pro penzijní fondy a pak by ty stávající transformované penzijní fondy mohly sehrát myslím velmi dobře tu roli správců systému jak v opt-outu, v tom druhém pilíři, tak v pokračování toho 3. pilíře po provedené změně. Samozřejmě jak říkal pan ministr, bude to otevřené, čili mohou se do toho přihlásit i noví zájemci. Tam bude hodně záležet na technických detailech, aby celé to nastavení bylo uděláno tak, aby ten produkt byl maximálně efektivní nákladově a zase na druhé straně maximálně zajímavý, atraktivní z hlediska výnosů pro klienty.

Moderátor (Přemysl Čech):
Poslední otázka, jak to bude s tím současným dobrovolným připojištěním penzijním? Bude zachováno v takové šíři, v jaké je nebo dozná nějakých změn?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Současné penzijní připojištění zůstane zachováno vč. příspěvku státu.

Moderátor (Přemysl Čech):
Děkuji, hezký večer.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:24.