Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Spoření na důchody má být dobrovolné (Radiožurnál)

Moderátor (David Šťáhlavský):
Koalice se dnes dohodla na podobě důchodové reformy. Lidé mladší pětatřiceti let budou moct od roku 2013 dobrovolně převést tři procenta ze svého sociálního pojištění na individuální účty u penzijních společností. Ale pouze tehdy, pokud si přidají i ze svého. Na telefonu je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, dobrý večer. V čem vidíte přínos takového řešení, o kterém jsem před chvílí mluvil?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem rád, že ta jednání konečně dospěla do svého závěru a že jsme byli schopní se v rámci koalice shodnout nejen na řešení, které odpovídá základním požadavků jednotlivých koaličních stran, ale které do velké míry respektuje také další požadavky ať už politické opozice nebo sociálních partnerů. Ta zvolená forma, která má mnoho různých jednotlivostí a detailů, skutečně umožňuje nastavit dlouhodobě stabilní důchodový systém, takže se nikdo nemusí obávat, že by v budoucnosti nebylo možné čerpat z toho důchodového systému ať už z toho průběžného pilíře nebo z toho kapitálového. Zároveň to má řadu doprovodných opatření, která směřují k podpoře rodin a k podpoře rozvoje ekonomiky a to já považuji za důležité.

Moderátor (David Šťáhlavský):
Platí ještě ta varianta, která se dost často diskutovala na veřejnosti, že pokud pojištěnec zemře dříve než si uspořenou částku vybere, propadnou peníze penzijní společnosti?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, to je absolutní nesmysl a to vyplývá z naprostého nepochopení penzijního systému. Je to tak, že naspořené peníze budou podléhat dědickému řízení. Naspořená částka bude převedena na důchodový účet dědice. V případě, že ten, kdo spoří, si tyto peníze převede v době výplaty na životní pojištění, tak se to samozřejmě bude řídit zásadami životního pojištění. Pokud zvolí rentu vyplácenou po určité období, tak renta bude vyplácena po určité období. A pokud ji nevyčerpá, opět bude převedena na dědice.

Moderátor (David Šťáhlavský):
Výpadek příjmů na sociální pojištění mají pokrýt výnosy ze sjednocené sazby DPH. Dospěli jste k závěru, jak bude vysoká?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Sazba DPH by měla zůstat na stávajících úrovních tzn., základní sazba ve výši 20 % a snížená ve výši 10 % s tím, že ve snížené sazbě budou pouze vyjmenované základní potraviny. Zároveň se dohodla příslušná kompenzační opatření, která mají být výrazně prorodinná. To znamená výrazné zvýšení odpočitatelné slevy na dani u dítěte, včetně daňového bonusu tak, abychom výrazně podpořili prorodinnou politiku.

Moderátor (David Šťáhlavský):
Tzn., budou to jenom potraviny, nikoli léky např.?

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Budou to pouze základní potraviny.

Moderátor (David Šťáhlavský):
Děkuji, na slyšenou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:59.