Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

ČSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení radí, jak s ošetřovným (MediaFax)

Školské nebo dětské zařízení musí být pro případ přiznání ošetřovného uzavřené z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné náleží také zaměstnanci, jehož dítěti byla nařízena karanténa. Dávku lze nárokovat i v případě, když osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. "Při péči o dítě starší 10 let z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží," uvedl Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ. Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem "Rozhodnutí o potřebě ošetřování", který vystavuje ošetřující lékař osoby, jež onemocněla.

Vznikne-li nárok na ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, zaměstnanec jej uplatní na tiskopisu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy". Tento tiskopis mu vydá ve dvou vyhotoveních škola, do níž dítě chodí. "Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle devíti kalendářních dní. Popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat. Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje," pokračuje Gejdoš. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je v tomto případě průměrný denní příjem v tzv. rozhodném období. Rozhodné období je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:03.