Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce:

Obsah položky Belgie:

Belgie

Spolupráce mezi MPSV a belgickým federálním ministerstvem zaměstnanosti a práce probíhá na základě Společného prohlášení ... o spolupráci v oblasti práce a zaměstnanosti, které dne 8. března 1999 podepsali resortní ministři paní Miet Smet a pan Vladimír Špidla.

V rámci jeho provádění se zejména v období před vstupem ČR do EU uskutečnila celá řada konzultací a seminářů, a to v Praze i v Bruselu, jejichž hlavním cílem bylo pomoci ČR při implementování evropských směrnic z oblasti práce a sociálních věcí do národního právního řádu.

V poslední době MPSV rozvíjí dvoustranné vztahy s příslušnými ministerstvy na zemské úrovni - a to v rámci provádění dohod o spolupráci s Vlámskou a Valonskou vládou. Tyto dohody na české straně koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí. Předmětem spolupráce MPSV je problematika týkající se práce a zaměstnanosti, odborného vzdělávání a rekvalifikace a sociálního dialogu.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:03.