Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (únor):

MPSV zavádí jako součást své protikorupční strategie zcela nová opatření ke zvýšení transparentnosti a posílení informovanosti veřejností o nakládání s veřejnými prostředky

S účinnosti od 1. února 2011 se novelizovanými Zásadami pro zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv na MPSV ve smyslu zákona o veřejných zakázkách u všech nově vyhlašovaných veřejných zakázek zavedl institut povinného zveřejňování smluv navazujících na tyto veřejné zakázky.

„Zároveň jsem všem odborným útvarům ministerstva uložil vyhrazovat si v obchodních podmínkách nově vyhlašovaných veřejných zakázek oprávnění zveřejnit znění smlouvy na svých internetových stránkách ministerstva práce,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Tuto podmínku bude muset budoucí uchazeč o veřejnou zakázku akceptovat. Na webových stránkách resortu tak budou do budoucna k dispozici veškeré informace ke každé nové veřejné zakázce: od zadávací dokumentace, jednotlivé nabídky uchazečů, složení výběrové komise, vyhodnocení a podepsanou smlouvu, její plnění, případně dodatečné smlouvy apod.

Mimo nově uzavírané smlouvy je záměrem MPSV postupně zveřejnit všechny platné smlouvy uzavřené před přijetím výše uvedených opatření. Tyto budou zveřejňovány postupně na základě prověření jejich obsahu co do právních důvodů znemožňujících jejich zveřejnění (ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.).

Od přijetí výše uvedených opatření si MPSV slibuje posílení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, úsporu veřejných prostředků, eliminaci prostoru pro korupci a v neposlední řadě zvýšení důvěry veřejnosti.

Zde je odkaz na první zveřejněnou smlouvu:

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:23.