Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Jaromír Drábek: U penzijní reformy je pro mě základní datum 23. únor (E15)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které Jaromír Drábek vede, připravuje hned několik významných legislativních změn, jež pocítí každý, kdo žije v Česku. K těm nejsledovanějším, a také věcně i politicky nejkomplikovanějším bezesporu patří reforma důchodového systému. Když se o ní mluví, Drábek zrovna sdílný není. "Když tady řeknu jedno číslo nebo sedm čísel, bude to absolutně vytržené z kontextu. Ve chvíli, kdy budeme chtít uzavřít nějakou dohodu, budou tato čísla používána jako zbraň," brání se konkrétním otázkám. O strategii, která má vymýtit nelegální práci, ministr hovořil mnohem volněji.

E15: Podle jízdního řádu vlády by zákony týkající se důchodové reformy měl mít kabinet na stole na přelomu února a března. Moc času nezbývá, shodli jste se už alespoň v koalici na mantinelech, ve kterých se reforma uskuteční?

Diskuze na úrovni koalice probíhá velmi intenzivně, probíhá i diskuze se sociálními partnery i s politickou opozicí. Plánované je jednání na nejvyšší úrovni se sociální demokracií. Jak je obecně známo, konkrétní kroky jsou rozděleny do dvou základních postupů. Za prvé je to reakce na nález Ústavního soudu a s tím související parametrická úprava průběžného pilíře a pak je to ona druhá část, to znamená zavedení spořícího pilíře, tak abychom podle hesla, že nemáme nosit všechna vejce v jednom košíku, rozdělili penzijní systém na část průběžnou a na část spořící.

E15: Dohodla se už koalice na konkrétních záležitostech, jako je povinné či nepovinné spoření a tak dál?

Jak jsem řekl, diskuze probíhají velmi intenzivně a my bychom je chtěli ukončit ve velmi krátké době. Veškeré podklady, které k tomu potřebujeme, už máme na stole. Posuzujeme je, analyzujeme, děláme k tomu číselné výpočty a myslím, že ve velmi krátké době budeme schopni dojít ke konkrétnímu výsledku.

E15: Dokdy jste schopni dojít ke konečnému výsledku?

Jednání má časové horizonty, protože 17. února, tedy ve čtvrtek, se bude důchodová reforma projednávat na tripartitě, ten den se také sejde porada ekonomických ministrů na toto téma. A to základní datum pro mě je 23. únor, kdy bude vláda projednávat předlohu, která souvisí s nálezem Ústavního soudu. Byl bych velmi rád, kdybychom ve vládě projednávali tento návrh zákona už v souvislosti s celým konceptem důchodové reformy.

E15: Mluvíte o číselných výpočtech a analýzách. Můžete být konkrétnější?

Máme propočteno asi sedm variant, a když tady řeknu jedno číslo nebo sedm čísel, bude to absolutně vytržené z kontextu. Ve chvíli, kdy budeme chtít uzavřít nějakou dohodu, budou tato čísla používána jako zbraň. Ne, v tuto chvíli je ještě předčasné říkat konkrétní čísla. Věřím, že v průběhu pár dnů budeme schopni představit tu variantu, na které je shoda, včetně těch čísel.

E15: Bude vládní koalice prosazovat povinné spoření na důchod?

Doporučení poradní expertní skupiny, tedy druhé Bezděkovy komise, jasně říká, že doporučuje povinné spoření. Přestože vyvážení výhod a nevýhod v povinném nebo dobrovolném typu spoření je poměrně vyrovnané. A i v okolních zemích se po- užívají oba typy.

E15: Má koalice na povinné spoření na důchod shodný pohled?

Chtěl bych to nejprve srovnat. Velká výhoda je, že na rozdíl od opozice a odborů, které říkají, že takto to má být a jinak to nechceme, uvnitř koalice diskuze probíhá velmi konstruktivně. Jak ODS, tak TOP 09 jednoznačně řekly, že mají sice nějaké preference, nicméně to není nepřekročitelný požadavek. ODS preferuje dobrovolný systém, což je sice v rozporu s programovým prohlášením vlády a koaliční dohodou, ale já těm důvodům rozumím. TOP 09 se na základě programových dokumentů koalice rozhodla, že bude preferovat povinný systém, a tak ho preferujeme. Ale diskuze jsou skutečně velmi konstruktivní v tom, za jakých dalších vymezení je možné přistoupit k povinnému systému a za jakých k dobrovolnému. Ale nemá cenu v tuto chvíli předjímat konkrétní výsledky něčeho, o čem se vede diskuze. To je v běhu.

E15: Stanovili jste si už nákladové mantinely na reformu?

To je důležitá součást všech úvah. Ale není to argument jediný.

E15: Kolik bude reforma stát - třicet padesát miliard korun?

V tuto chvíli nechci nabourávat probíhající jednání. Kdybych řekl nějaké číslo, tak tím předjímám dohodu, o které se velmi intenzivně diskutuje. Takže na toto číslo si musíme ještě pár dní počkat.

E15: Z jakých zdrojů se bude reforma financovat?

Dva základní přístupy jsou naprosto jasné. Vláda se zavázala, že všechny příjmy ze státního majetku, ať už z jeho prodeje, anebo pronájmu nebo dividendových příjmů, budou použity na penzijní reformu. To je jeden důležitý zdroj. Druhý důležitý zdroj, na kterém v obecné rovině také panuje shoda, je úprava daně z přidané hodnoty. Tak, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu důchodového systému. Aby pro lidi, kterým je dnes třicet čtyřicet let, neplatilo to, co některé noviny napsaly v titulku. Že až se dostanou do důchodového věku, mají očekávat almužnu.

E15: Důchody, které se v budoucnu budou vyplácet z průběžného systému, budou v podstatě jen ochranou proti chudobě, ne?

Nemyslím si, že by to bylo tak razantní. V každém případě je potřeba brát v úvahu, že pokud dnes připadají téměř dva ekonomicky aktivní na jednoho důchodce, v následujících desítkách let se budeme posouvat k úplně jinému číslu. Musíme tedy zajistit stabilitu důchodového systému jinak, než jenom tím dosavadním, historickým způsobem.

E15: Stanoví reforma věkový limit pro odchod do penze?

Věk pro odchod do důchodu se bude zvyšovat i po roce 2035. Tempo zůstane stejné, tedy dva měsíce ročně, a stanovení nového stropu zůstane na dalších politických generacích, bude to záležet na vývoji středního věku dožití.

E15: Ministerstvo práce připravuje také velkou novelu zákoníku práce. Co bude její podstatou, nebo chcete- li, největší změnou?

Novela by měla přispět ke zjednodušení, zpřehlednění zákoníku. Pracovní právo je komplikované, a jak vyplývá z různých anket, znalost pracovněprávní legislativy je malá.

E15: Hodně se mluví o dohodách o provedení práce, o možnosti jejich časového rozšíření. Jaký je váš názor - nebudou je zaměstnavatelé zneužívat, když se z nich platí pouze patnáctiprocentní daň?

Tyto dohody je možné omezit buď na jednorázový pracovní úkon, nebo časově. Pak je také možné dohody od určitého finančního limitu zatížit sociálním a zdravotním pojištěním. Je to záležitost dalších jednání a posuzování alternativ. Přednost musíme dát variantě, která bude maximálně srozumitelná a vymahatelná. Osobně, v návrhu zákona hodlám zabránit tomu, aby bylo možné dohodu zneužívat.

E15: Uvolnit by se měla nynější pravidla pro uzavírání dohod na dobu určitou. Jak?

Pracovní poměr na dobu určitou se může uzavřít nejvýš na dva roky i opakovaně, ale s mnoha výjimkami. Takže pravidlo jde v podstatě kdykoliv porušit. To, co chci, je, aby podmínky byly stejné pro všechny.

E15: Velkým problémem je v Česku práce načerno. Jde jí účinně zabránit?

O tom jsem jednoznačně přesvědčen a je to mým základním cílem. Některé kroky jsme už pro to udělali, další ještě připravujeme, ale do velké míry to závisí také na výkonu kontrolní činnosti. V oblasti legislativy od začátku ledna platí, že i dohoda o výkonu práce musí být uzavřena písemně. To nám velmi pomáhá při kontrolní činnosti. V předchozím období se nám při kontrolních akcích často stávalo, že zaměstnanec prohlásil - mám uzavřenou ústní dohodu o provedení práce - - a nebylo jak to zkontrolovat. Zároveň chystám další změnu, která by měla platit od příštího roku, a to jiné vymezení nelegální práce. Tak, aby bylo jasné, že pokud je někdo na pracovišti, zaměstnavatel odpovídá za to, že tam nepracuje nelegálně.

E15: Je možné vymýtit švarcsystém?

Při kontrolách budeme pečlivě sledovat, jestli někdo nedělá jako živnostník na fakturu, přestože by správně měl být zaměstnancem.

E15: Práce načerno se těžko prokazuje, a jak jste řekl, její vymýcení závisí na kvalitě kontrol. Zvýší se jejich četnost?

V tuto chvíli, na základě reorganizace úřadů práce, která proběhne k letošnímu prvnímu dubnu, chci, abychom v rámci restrukturalizace uvolnili několik set pracovníků a převedli je do oblasti kontroly. Když to řeknu číslem, tak od dubna se stonásobně posílí intenzity kontroly nelegální práce. Takže tento fenomén by měl být velmi brzy významně omezen. Nelegální práce je prostě jedním z těch nejhorších způsobů okrádání všech spoluobčanů, protože člověk, který pracuje nelegálně, neodvádí daně, nepřispívá na důchodový a zdravotní systém. To jsou peníze, které v těch systémech chybí.

E15: Může kontrola prokázat, jaké částky ten který zaměstnavatel vyplácel načerno?

Úplně přesně zřejmě ne. Velmi pečlivě ale budeme kontrolovat, jestli zaměstnavatel ve všech případech vyplácel alespoň zaručenou mzdu.

E15: Budete za nelegální práci postihovat zaměstnavatele i zaměstnance?

Je to porušení především na straně zaměstnavatele. Ale vždy budeme zkoumat, zda k tomu nepřispěl i zaměstnanec. Postihy za nelegální zaměstnávání chceme velmi výrazně zvýšit. Maximální částka pokuty se zvýší z deseti tisíc na 100 tisíc korun. Pokutovat přitom bude možné jak ty, kdo zaměstnance nelegálně zaměstnají, tak ty, kdo to umožní. Kontrolní činnost se sjednotí a nově bude spadat pod Státní úřad inspekce práce.

E15: Máte představu o rozsahu nelegální práce?

Představa o rozsahu nelegální práce samozřejmě není a nemůže být exaktní. Z mezinárodních studií a srovnání, v němž je každá země oceněna nějakým procentem šedé ekonomiky. Spíše optimistické odhady mluví o tom, že v Česku je to někde kolem patnácti procent. Jednoduchým propočtem se to tedy týká řádově milionu lidí. Čili celospolečenské dopady jsou velmi významné.

Zdroj: E15

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:33.