Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Poslanci přehlasovali senátní veto návrhu zákona o reorganizaci úřadů práce, Ekonomika ČT24 (ČT 24)

Moderátor (David Borek):
Poslanci přehlasovali senátní veto návrhu zákona o reorganizaci úřadů práce. Místo desítek úřadů se stovkami poboček vznikne podle koaliční poslanecké předlohy ředitelství a pracoviště v krajích a v pověřených obcích. Senátní veto se koalici podařilo přehlasovat navzdory tvrdé kritice opozice, která návrhu vyčítá, že mění něco, co funguje. Norma míří k podpisu prezidenta Václava Klause, měla by platit od dubna. Ministerstvo práce už nicméně vypsalo výběrové řízení na ředitele centrálního super úřadu.

Redaktor (Redaktor):
Nová struktura úřadů práce přinese podle předkladatelů úspory a sjednotí rozhodování. Už v prvním roce by mělo jít zhruba o 180 milionů korun. V současnosti existuje 77 samostatných úřadů práce s 250 pracovišti zaměřenými na zaměstnanost a se zhruba 400 pobočkami státní sociální podpory. Podle návrhu zákona vznikne pražské ředitelství úřadu práce, 14 krajských poboček a kontaktní pracoviště ve 226 pověřených obcích.

Host (Martin Vacek, poslanec VV):
Výsledkem celého procesu by mělo být např. oddělení a posílení tvorby strategie koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti od realizace.

Redaktor (Redaktor):
Normu dnes před poslanci obhajoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ve své řeči zdůraznil, že úřady jsou na reformu dobře připraveny. Žadatelů o práci by se reorganizace dotknout neměla a ani dostupnost úřadů se kvůli ní nezhorší. Kromě toho bude možné vyčlenit stovky zaměstnanců na kontroly nelegální práce.

Host (Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí):
Obírá nás o příspěvky do důchodového, zdravotního a daňového systému.

Redaktor (Redaktor):
Opoziční poslanci dnes ve sněmovně zpochybňovali také úspory, které má návrh přinést. Podle nich bude nový super úřad potřebovat jiný informační systém, což bude něco stát. Předloze vyčítali desítky chyb i to, jakým způsobem byla předložena. Kritici návrhu z řad opozice se obávají také toho, že se zhorší kvalita práce úřadů.

Host (Karel Kapoun, ČSSD):
Pomoc lidem se neskutečně vzdaluje.

Redaktor (Redaktor):
Podotkl Karel Kapoun z ČSSD. Podle jeho stranického kolegy Zdeňka Škromacha by předloha znamenala rozpad celého systému politiky zaměstnanosti.

Moderátor (David Borek):
Ve studiu vítám 1. náměstka z MPSV Vladimíra Šišku, dobrý večer. S dovolením nechám stranou faktické chyby v zákoně, protože to nechme legislativcům, ať vypilují znění zákona tak, aby to bylo v pořádku. Centralizace řízení politiky zaměstnanosti, nezaměstnanosti, není to slovo centralismus a centralizace něco, co by spíš mělo politiky a občany varovat, aby se do toho nepouštěli? Jaká výhoda plyne z toho, že se něco zcentralizuje?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
My ve svém návrhu nehovoříme o centralizaci, my hovoříme o sjednocení ÚP, tedy o zrušení 77 úřadů a zřízení jednoho úřadu. To sjednocení spočívá především v těch efektech manažerského typu tzn., zlepší řízení atd.

Moderátor (David Borek):
Nepochybně a dokonce i aspekty finančního typu, tedy jasná úspora, účetní úspora na provozních nákladech, dobře. Ale přece jen je tady určitý možná subtilnější a určitě významný aspekt. Jak vysvětlíte lidem dejme tomu v Tachově, že úředníci na ÚP v Plzni budou znát problémy tachovského okresu a tachovské nezaměstnanosti lépe, než to znají místní?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Já myslím, že i v té reportáži bylo zřejmé, že ÚP bude mít jedno generální ředitelství, 14 krajských poboček a 226 kontaktních pracovišť, takže v každé obci s pověřeným úřadem bude úřad práce s plnohodnotnými pravomocemi.

Moderátor (David Borek):
Ano, ale přece jen předpokládám, že to kontaktní místo v okresních anebo ještě menších obcích nebude plnohodnotné v tom smyslu, že by určovalo politiku. Ono bude mít spíše formu jakési "bankovní pobočky", kam budou ti lidé docházet, ale rozhodnutí se budou přece jen dělat v krajských městech. Vraťme se k paralele Tachov - Plzeň, proč by to měli znát lépe plzeňští než tachovští?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Jedna věc je, že obecně politika zaměstnanosti nebo problematika trhu práce v našich podmínkách, v podmínkách i globalizace obecně trhu jako takového, už neznamená, že v jednom místě, v jednom okrese se ten trh vyvíjí. Ten trh se vyvíjí v regionu, v republice, je třeba říct, že naše republika není tak veliká - ale já sám jezdím do práce 400 km.

Moderátor (David Borek):
Tak jdete vlastním příkladem. Co praktický aspekt, onen neblahý graf, mapka Říčany - Příbram, budou muset lidé po této redukci dojíždět do oněch krajských centrál kvůli něčemu, možná něčemu banálnímu, ale přece jen - hrozí nezaměstnanému člověku, že bude muset místo do Tachova jet do té Plzně?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Ne, naopak, my se tímto opatřením přibližujeme lidem, protože jim bude stačit přijet do své obce s pověřeným úřadem, kde bude mít svůj ÚP a ještě navíc hodláme využít check-pointy na české poště k tomu, aby si lidé vyřídili ty běžné záležitosti pouze na check-pointu.

Moderátor (David Borek):
Běžné záležitosti?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Evidenční. Zprostředkování zaměstnání, tak to hovoříme o obci 3. typu, kdy i rozhodovací kompetence v těchto obcích budou.

Moderátor (David Borek):
Je tedy možné zformulovat jakýsi jasný závazek, že vůbec nikdy nebude muset nezaměstnaný do té krajské metropole? Opravdu všechno se vyřídí v tom lokálním prostředí popř. check-pointem? Žádná cesta do Plzně, do Prahy, do Brna se konat nebude pro běžného žadatele o práce?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Nebude.

Moderátor (David Borek):
Pojďme na účetní aspekty. Platí tam ono číslo v řádu několika mnoha desítek mil. Kč úspory na provozních nákladech?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Ano, platí, to lze vysvětlit především tím, že pokud si vezmete, že 77 úřadů mají své účtárny, své personální útvary, mají své další fixní náklady na provoz, tak tímto sjednocením ÚP tyto náklady se výrazně sníží, v řádech desítek mil. Kč za každou agendu s tím, že my např. předpokládáme, že zřízení té centrální účtárny neuděláme v Praze, nicméně v lokalitě, kde máme volné objekty, kde je vhodná pracovní síla a kde je vyšší míra nezaměstnanosti. Uvažujeme o Sokolově, Karviné, příp. Mostě.

Moderátor (David Borek):
Sníží se tím počet pracovních sil na ÚP a pokud ano, co s těmi lidmi bude? Teď jste tedy dal příslib, že aspoň v jednom regionu možná vzroste zaměstnanost díky tomu, že tam přesunete některé centrální úřadovny, ale nepochybně, pokud by se snižoval početní stav, tak v jiných regionech přijdou úředníci o práci. Nevím, jestli diváci se z toho budou hroutit, ale přece jen je to dopad.

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Reforma obecně veřejné správy spočívá v její vyšší efektivnosti a pokud zvyšujete efektivitu jakékoli činnosti, tak samozřejmě k tomu potřebujete méně lidí, takže předpokládáme, že dojde k úsporám i z hlediska personálu.

Moderátor (David Borek):
Máte odhad jestli to bude celostátně v řádech stovek nebo tisíců?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Bude to v řádech stovek, celostátně. My ale hodláme část těch uvolněných pracovníků použít pro kontrolní činnost, jak uvedl pan ministr ve svém vystoupení. Část těchto pracovníků hodláme použít pro administraci evropských fondů, protože jejich kompetence je výrazně vysoká a samozřejmě část pracovníků bude nadbytečná.

Moderátor (David Borek):
Co ona rychlost, se kterou se tento zákon řítí českým legislativním procesem a která je terčem kritiky některých poslanců? Opravdu od dubna bude všechno jinak anebo to bude daleko pozvolnější nástup?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Opravdu od dubna bude všechno jinak.

Moderátor (David Borek):
Dá se to zvládnout?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Dá se to zvládnout, je potřeba říct, že my vycházíme ze studií, které již 10 let se průběžně vypracovávají na ministerstvu a každá studie hovoří o jednom: sjednotit ÚP, rozdíl je v tom, jestli je pojetí krajské pobočky silnější či slabší, ale všechny hovoří o tom sjednocení, takže my vycházíme z hotových, připravených materiálů, pouze je aplikujeme na současnou dobu.

Moderátor (David Borek):
Toto byly technicko-manažersko-účetní změny. Co změna filozofická nebo obsahová zejména u oné aktivní politiky zaměstnanosti, tedy ony kurzy rekvalifikace apod. Je tam něco podobně "revolučního", co letošek přinese?

Host (Vladimír Šiška, 1. náměstek MPSV):
Přinese jiný pohled na aktivní politiku zaměstnanosti. My chceme se zaměřit na rekvalifikace jednak v oborech, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu v národním hospodářství, tedy v české ekonomice jednak, a také se chceme zaměřit na podporu oborů, které naopak mají nejen vysokou přidanou hodnotu, ale i velkou absorpci z hlediska pracovní síly - turistický ruch, gastronomie, maloobchod, služby. Na druhé straně exportní obory jako strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika.

Moderátor (David Borek):
Děkuji, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:38.