Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

ČSSZ: Průměrný důchod přesáhl 10 000 korun (Právo)

Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7744 Kč (u mužů 8662 Kč a u žen 7030 Kč). Nejvyšší úhrnná průměrná výše starobního důchodu (bez členění na pohlaví) byla v Praze a činila 10 817 Kč, nejnižší úhrnná průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 9829 Kč. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Česká správa sociálního zabezpečení ke konci roku 2010 vyplácela celkem 2 260 032 starobních důchodů.

Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 819 093. Těm ČSSZ k 31. 12. 2010 vyplácela celkem 3 446 767 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 59 548 výplat důchodů do zahraničí (do 72 zemí světa). Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci roku 2010 celkem 466 329 (novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního). Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 720 406. Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2010, bylo celkem 212 393, z toho bylo 128 116 starobních důchodů a 37 093 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke konci loňského roku celkem 2 819 093 všech důchodců a 5 011 797 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,78 poplatníka. Při počtu 2 260 032 starobních důchodců na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,22 poplatníků pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Zdroj: Právo
Pramen: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:37.