Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Kdo selhal v případě týraného Dominika?, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Děsivý případ osmiletého Dominika z Brna, kterého týrali vlastní rodiče, otevírá diskuzi, kdo především selhal a jestli mohly úřady chlapce odebrat dřív z rodiny, kde ho trápili hladem a nutili běhat s připínáčky v botách. Příslušnou úřednici prý upozorňovali nejen příbuzní a sousedi, ale dokonce i Dominikova lékařka. Sociální pracovnice z Brna-střed přesto skoro dva roky nezasáhla. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto sestavuje tým expertů, kteří mají případ posoudit. Po telefonu vítám předsedkyni Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkovou, dobrý večer.

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
A ve studiu zdravím ředitele odboru rodiny a dávkových systémů ministerstva práce a sociálních věcí Miloslava Macelu, dobrý večer.

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Dobrý večer.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Pane řediteli, řekněte, podle vašich zkušeností, je ten Dominikův případ výjimečný? Opravdu se zřídka stává něco takového?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tak on je výjimečný především v tom, jak dlouho se o velmi vážném týrání toho chlapce vědělo a jak dlouho se nic nekonalo.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Tam je opravdu nesporné, že ta úřednice z Brna-střed měla informace, které ji měly vést k tomu, aby zasáhla a ona to neudělala?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tam jistě ty informace byly k dispozici a mělo být skutečně velmi rychle proveden nějaký zákrok.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Já už jsem zmínila, že ministerstvo práce a sociálních věcí sestavuje jakousi expertní skupinu, která by měla případ dál rozklíčovat, ale už teď můžete říct, že právě tato úřednice je tím hlavním viníkem, že chlapec jaksi zůstal v rodině, kde mu ubližovali tak dlouho?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tak proto sestavujeme expertní skupinu, abychom zjistili, kde došlo k selhání. Je jisté, že jde o individuální selhání a my budeme zároveň hledat i mezery v systému. Ta hlavní vina je jistě na orgánech sociálně-právní ochrany, protože na nich leží odpovědnost, aby chránily děti.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Paní Vodičková, když se na ten případ podíváte vy, vy se věnujete dlouho dětem, které jsou v potížích, snažíte se jim pomáhat. Je to podle vás spíš individuální selhání jednotlivce té úřednice, anebo chyba celého systému?

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Tak já si myslím, že v tomto případě skutečně jde o selhání tedy těch pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, údajně tam snad do toho bytu měli docházet tři pracovnice. Ale skutečně je mimořádné, kolik tam bylo signálů, že se tedy nezasáhlo. I to, že rodiče už byli odsouzeni za týrání a podobně. Ale já si myslím, že problém je i v systému a to v tom, že není vertikálně řízený, že je rozdrobený do samosprávy. Nepatří pod státní správu, takže není možné zajistit nějakou jednotnou a náležitě kvalitní praxi všude.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Myslíte si, že by mohla právě ta expertní komise pomoci v tom, aby se vymodeloval nějaký přístup, který by zamezil nějakým podobným pochybením, který by pomohl odhalovat včas právě to, že třeba někteří z úředníků nejednají nebo nepracují tak, jak mají?

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
No tak já si myslím, že skutečně dokud nebudou orgány sociálně právní ochrany řízeny vertikálně z jednoho centra, které je odborně na výši a které jim může dávat pokyny tedy závazné, zatím MPSV může dávat jenom metodické pokyny, které často ty orgány tedy samosprávy nerespektují, tak si myslím, že se příliš neposuneme. Samozřejmě také je potřeba personálně posílit tyto orgány sociálně právní ochrany a vytvořit jim takové podmínky, aby mohly lépe se věnovat praxi tedy přímo v terénu a nemusely vysedávat u soudu dlouhé hodiny nebo řešit zejména tedy rozvodové spory, kterými jsou nyní tedy myslím zahlcené.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Pane řediteli Macelo, když teď slyšíme ty výhrady, které říká paní Vodičková, ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že by se něco takového mělo třeba v té připravované novele zákona, který by měl situaci řešit, objevit a kdybyste posluchačům mohl přiblížit, to skutečně nikdo nemá jaksi moc zasáhnout na těch úřadech sociální péče, když nekonají úředníci tak, jak mají?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Já musím říci, že v mnoha ohledech s paní Vodičkovou souhlasím. Co chybí především v tuto chvíli, tak jsou pevně stanovené postupy, pravidla, lhůty, jak mají orgány sociálně právní ochrany postupovat. Ta novela zákona, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto dnech dokončuje, tak má právě vnést do toho systému jasná pravidla tak, aby každý sociální pracovník tady věděl, co má dělat. Posilujeme i řídící funkce jak ministerstva, tak krajů a zavádíme standardy kvality, supervize, kontroly, takže skutečně ten systém by měl dostat nějaký vnitřní řád pevnější, než má dosud.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Jak daleko je příprava té novely?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Dnes odpoledne jsme dokončovali paragrafované znění.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Půjde do vlády?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Takže půjde velmi brzy do připomínkového řízení od vlády.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
A předpokládáte, že ještě letos by se mohla dostat do parlamentu a ten by ji mohl schválit?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
To rozhodně, v jarních měsících by měla být v parlamentu a předpokládaná účinnost je od 1. ledna roku 2012.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Paní Vodičková, vy jistě jste seznámená s přípravou tohoto zákona, který je tak důležitý i pro vaši práci. Myslíte si, že skutečně pomůže vyřešit tu situaci a vnést pořádek tam, kde dosud není, jak se shodujete oba, vy i pan Macela?

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Tak pokud jde o orgány sociálně právní ochrany, tak pravděpodobně by ta novela mohla tedy zlepšit a zkvalitnit tedy jejich práci. Samozřejmě, pokud budou dostatečně personálně obsazeny ty orgány. Ovšem v jiných tedy momentech musím říct, že ta novela mě docela tak jako netěší, protože v podstatě to, co tady třeba funguje, tak se zdá, že by se mělo zlikvidovat a to nové, co by mělo nastat, tedy profesionální pěstounské rodiny, tu ještě není.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Zlikvidovat, tedy můžete být konkrétnější, na co narážíte?

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Z těch zásad jaksi vyplývá, že by měla být pevně stanovena kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou tedy i Klokánky. Uvažuje se, tedy pokud jsem byla přítomna nějakým diskuzím, o zhruba deseti až dvanácti dětmi pod jednou střechou, takže tam, kde máme Klokánky, kde máme pět samostatných bytů pro tři až čtyři děti, tak ale to je všude víc, to je dvacet a někde až čtyřicet dětí, no tak ty by potom už nemohly tedy fungovat, což si myslím, že by byla docela škoda, protože jsme jediná zařízení, která mohou brát nebo která berou celé třeba sourozenecké skupiny od miminek až po děti školního věku a která podle mě poskytují skutečně rodinnou péči. A také v novele zákona o rodině se jaksi uvádí, že pobyt těch dětí může být v takovýchto zařízeních jenom půl roku, takže by mě zajímalo, kam by šly ty děti potom tedy, pokud by se nemohly vrátit domů a nebyla by pro ně rodina, jestli by pak měly jít do ústavu nebo nevím.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Pane řediteli Macelo, to jsou dvě otázky, jestli tedy se budou skutečně rušit místa třeba i v Klokánkách tam, kde budou nadkapacitní a co by měly tedy dělat, co bude s dětmi, které stráví v takových zařízeních půl roku?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tak já si myslím, že tady ta novela přepokládá, že pravidla dostanou nejenom orgány sociálně právní ochrany, ale všechny služby, které poskytují tuto péči dětem, které jsou v nějaké zvlášť tíživé situaci a ta zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jak už z názvu vyplývá, tak by skutečně měly poskytovat okamžitou pomoc a proto tam uvažujeme, že by ta doba jejich pobytu měla být nějak časově limitována a to ne proto, aby za ten půlrok odešly do nějakého ústavního zařízení, ale aby se velmi intenzivně pracovalo, aby tam byla nějaká pevná lhůta, limit, kdy se má situace toho dítěte vyřešit. A to neznamená, že tady bude zanikat síť Klokánků. Naopak ta novela předpokládá, že tady vzniknou zcela nové služby, které v tuto chvíli vůbec na tom trhu služeb pro rodiny a děti chybí a že budou navazující služby a zařízení.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
A vzniknou okamžitě v době, kdy budou omezeny kapacity Klokánků?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Ne, nevzniknou okamžitě, a proto my počítáme i s přechodovými obdobími. Ta novela začne platit od 1. ledna roku 2012, ale pochopitelně tam budou velmi dlouhé lhůty na ten náběh toho nového systému. Takže nebude to tak, že by od 1. ledna 2012 prostě tady najednou existoval nějaký jiný systém.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
A kam tedy ty děti půjdou v tom přechodovém období?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tak hlavní účel celého systému je, aby se děti mohly co nejrychleji vrátit do své rodiny.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
A když to nepůjde?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Tak tady budou pěstounské rodiny, prostě nějaké rodinné prostředí.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Paní Vodičková, tedy toto ujištění vás uklidňuje?

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Tak já musím říct, že příliš ne. My provozujeme 130 bytů, kde skutečně rodinná péče je a třeba v Praze loni se přihlásily pouze dvě pěstounské rodiny. Já se obávám, že tolik rodin, kolik by bylo potřeba, prostě se tak rychle a obávám se, já nevím při výhledu mnoha let, ani nenajde. Takže to je jedna věc, která mě trošku tedy jako až děsí a druhá věc je ta, že tedy máme dobře vlastně fungující dlouhodobou pěstounskou péči, která tak trochu jakoby ustupovala do pozadí a jakoby se nepovažovala za tak kvalitní, jako ta profesionální péče. I když podlet tedy údajně světové literatury až 30 procent jaksi těch pěstounských rodin profesionálních, tam, kde je ta péče založena především na těchto rodinách, tak v podstatě selhává a ty děti se musejí předávat do jiných rodin. Tak to by mě také zajímalo, jaký je přesně tedy ten výzkum nějaký, protože pravda je, že dvě sociální pracovnice, které pracují jaksi v těchto zemích, mě na to upozornily, že 30 procent tam těch rodin je nekvalitních, byť tam probíhá velký výběr samozřejmě a kontrola a všechno možné.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Pane řediteli Macelo, máme už jenom posledních pár vteřin. Bude nějak zpřísněný dohled nad sociálními pracovnicemi nebo pracovníky do té doby, než bude zaveden nový zákon?

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Bude, My z této kauzy chceme skutečně vyvodit jasná doporučení i pro všechny ostatní sociální pracovníky a v tom zbytku času ještě bych chtěl říci na reakci paní Vodičkové, že my samozřejmě počítáme i s podporou dlouhodobých pěstounů, aby měli zlepšené i hmotné zabezpečení a dáme jim potřebné služby tak, aby ani pěstounská péče neselhávala.

Moderátor (Veronika SEDLÁČKOVÁ):
Poslední vteřiny vyčerpává Miloslav Macela z ministerstva práce a sociálních věcí, já děkuji také předsedkyni Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkové. Děkuji oběma, na shledanou.

Host (Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí):
Na shledanou.

Host (Miloslav MACELA, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV):
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:40.