Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

ČSSZ: V Česku loni přibylo 21.400 podnikatelů, je jich 977.000 (ČTK)

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem minulého roku téměř 735.000 OSVČ. Pojistné na nemocenské pojištění si jich platilo 152.000. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci. Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (160.000) a v krajích Středočeském (127.000) a v Moravskoslezském (90.000).

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy.

Od ledna 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Proto se zvyšuje minimální pojistné na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od ledna 2011 je stanovena minimální platba 92 Kč (v roce 2010 to bylo 56 Kč). Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. února 2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke 31. prosinci 2010.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Počet osob samostatně výdělečně činných:
ObdobíPočet OSVČ
prosinec 2004946 000
prosinec 2005911 000
prosinec 2006904 000
prosinec 2007918 000
prosinec 2008938 000
prosinec 2009956 000
prosinec 2010977 000

Zdroj: ČTK
Pramen: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:39.