Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Jaromír Drábek: Rozhovor - Jednodušší zákoník, přísnější kontroly (MF Dnes)

Změny by měly mírně ulevit firmám při propouštění a motivovat je k nabírání lidí na dobu neurčitou. Nelegální práci nemají řešit zásadní změny zákona, ale posílené kontroly.

Co bude z vašeho pohledu největší změnou?

Základní ambice je přispět ke zjednodušení, zpřehlednění zákoníku.

Bohužel i z různých anket vyplývá, že znalost pracovněprávní legislativy je na nízké úrovni. Je to způsobené tím, že pracovní právo je komplikované.

Pojďme ke konkrétním věcem. Dohoda o provedení práce se má prodloužit ze 150 na 300 hodin ročně. Jsou tu ale obavy ze zneužívání, protože je hlavně pro firmy výhodná, neplatí se z ní pojistné, jen daň 15 procent.

Buď dohodu omezíme na konkrétní jednorázový pracovní úkon, nebo časově (například by se 300 hodin muselo vyčerpat během tří měsíců, pozn. red.). Anebo by se od určitého limitu (mluvilo se o 2 000 Kč) dohoda zatížila sociálním a zdravotním pojištěním. Je to záležitost dalších jednání a posuzování alternativ.

K čemu se kloníte vy?

Aby to bylo co nejsrozumitelnější a nejvymahatelnější. Budu brát zřetel na pohled zaměstnavatelů a zaměstnanců. Já musím pouze zamezit tomu, aby bylo možné dohodu zneužívat.

Co slibované uvolnění dohod o práci na dobu určitou?

Pracovní poměr na dobu určitou se může uzavřít nejvýš na dva roky i opakovaně, ale s mnoha výjimkami. Takže pravidlo jde v podstatě kdykoliv porušit. Jediné, co zde chci, je to, aby podmínky byly stejné pro všechny.

Velký problém je nepřiměřeně nízké odvádění sociálního pojištění, ať už kvůli švarcsystému nebo kvůli vyplácení peněz bokem. Máte proti tomu hotovou strategii?

V souvislosti s organizačními změnami úřadů práce (úředníci mají vyrazit do terénu na kontroly, pozn. red.) chci mnohonásobně posílit kontrolu nelegální práce a vymýtit masové zaměstnávání bez smlouvy. Budeme přitom pečlivě sledovat, zda někdo nedělá jako živnostník na fakturu, když by správně měl být zaměstnancem (tzv. švarcsystém) a zda někdo nevyplácí peníze bokem.

Proč kontroly nefungují už dnes? Budete úředníky nově motivovat k odhalování nelegální práce? Třeba vyplácením odměn za odhalené nelegální pracovníky, podobně jako u revizorů v MHD?

Motivaci zaměstnanců bych nechal na standardním manažerském řízení. Už ale nebude možné spoléhat na to, že je příliš nízká kapacita ke kontrole nelegální práce. Do poloviny roku budeme vidět zřetelné výsledky.

Jak kontrola zjistí, kolik se vyplácelo bokem?

Přesnou částku asi nezjistí. Ale existuje institut zaručené mzdy a my budeme velmi pečlivě kontrolovat aspoň to, jestli je ve všech případech dodržována. Chystáme k tomu masivní informační kampaň pod heslem "kdo si nechává vyplácet část mzdy načerno, sám se okrádá o důchod a o případnou nemocenskou a invalidní důchod".

Tyto dávky se mu počítají z oficiálně přiznané mzdy, ne z té skutečné. Kdo bude potrestán, když se na vyplácení bokem přijde?

Je to porušení především na straně zaměstnavatele. Vždy budeme zkoumat, zda k tomu nepřispěl i zaměstnanec.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:36.