Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

"Lidské zdroje a zaměstnanost" vytvořily tisíce míst (Právo)

Operační program je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

"Firmy, organizace i jednotlivci mohou v rámci tohoto programu předkládat projekty, jejichž cílem je například nabídnout práci znevýhodněným skupinám obyvatel nebo zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců," říká Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost funguje od roku 2007. Na období 2007- 2013 pro něj bylo vyčleněno 1,84 miliard eur. "Česká republika k této částce přidává ze státního rozpočtu dalších 320 miliónů eur, celkem je tedy k dispozici v přepočtu na koruny asi 55 miliard Kč," potvrzuje 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Zatím bylo předloženo 8456 projektů.

O program je ze strany předkladatelů projektů velký zájem. "Do současné chvíle bylo předloženo 8456 projektů v celkovém objemu 69,86 miliardy korun, což už nyní překračuje možnosti programu. Projektové žádosti prochází několika stupni hodnocení. Aktuálně je schváleno 2592 projektů v celkovém objemu 32,70 miliardy korun," konstatuje Iva Šolcová.

Co do počtu předkládaných projektů jsou nejčastějšími žadateli (asi v polovině případů) podnikatelské subjekty, čtvrtinu projektů předložily neziskové organizace. Z pohledu objemu financí šla více než polovina vyčleněných prostředků do projektů předkládaných státem a jeho institucemi a třetina prostředků krajům.

"Tyto instituce byly převážně zprostředkovatelem pomoci a v konečném důsledku se prostředky dostaly opět k podnikům, neziskovým organizacím a jednotlivcům," vysvětluje Šolcová.

V rámci projektů vznikly například chráněné dílny, společensko vzdělávací zařízení, informační centra, programy pro absolventy, rozšířily se služby azylových center a mnohých jiných sociálních zařízení.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:19.