Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Aktivní politika zaměstnanosti zachránila loni 6500 míst (Právo)

Vyplývá to z informací, které Právu poskytla mluvčí Úřadu práce (ÚP) v Ostravě Martina Kubínová. Během minulého roku úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořily vytvoření 6327 pracovních míst, to je o 838 více než v roce 2009. "Poskytnuté příspěvky na pracovní místa jsou závislé na přiděleném rozpočtu úřadu práce. V roce 2010 byl rozpočet proti předešlému roku mírně navýšen, takže mohlo být podpořeno více míst," komentovala jeden z hlavních důvodů meziročního nárůstu počtu podpořených míst Kubínová.

Svou roli však sehrál i větší zájem firem či dalších organizací vytvořit s finanční podporou úřadů práce místa pro lidi z řad uchazečů o zaměstnání. "Zaměstnavatelé si mohli vlivem rostoucí nezaměstnanosti více vybírat mezi uchazeči a zájem o příspěvky tímto rostl," řekla. Na konci roku 2010 bylo v kraji registrováno téměř 83 tisíc uchazečů o zaměstnání. Minulý rok tak z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti úřady práce na severu Moravy a ve Slezsku podpořily vytvoření 2369 míst ve veřejně prospěšných pracích, 3383 společensky účelných pracovních míst, samostatnou výdělečnou činnost s příspěvkem úřadů práce zahájilo 477 lidí a dalších 5 se zdravotním postižením. S podporou úřadů práce vzniklo rovněž 93 chráněných míst či míst v chráněných dílnách. Další finanční příspěvky na podporu pracovních míst mohli zaměstnavatelé získat z regio -nálních individuálních projektů realizovaných Úřadem práce v Ostravě a spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). "V minulém roce tak bylo podpořeno dalších 220 pracovních míst," sdělila Kubínová.

Velmi výrazně loni, až o 43 % proti roku 2009, narostl počet lidí, které úřady práce vyslaly do rekvalifikačních kurzů hrazených z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, včetně rekvalifikací spolufinancovaných převážně z ESF. Během minulého roku bylo do rekvalifikací zařazeno 11 130 uchazečů o zaměstnání, o 3357 více než v roce 2009. Na financování rekvalifikací se v roce 2009 začaly čerpat prostředky z ESF, během prvního čtvrtletí vyhlašovaly úřady práce v kraji výběrová řízení na dodavatele rekvalifikačních kurzů, a tak se mohli uchazeči účastnit těchto kurzů s mírným zpožděním, vysvětlila Kubínová s tím, že naplno se tak čerpání finančních prostředků z ESF projevilo v roce 2010. Další rekvalifikace také probíhají v rámci regionálních individuálních projektů. "V uplynulém roce bylo do těchto kurzů zařazeno dalších 254 uchazečů o zaměstnání," doplnila.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 20:56.