Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jaromír Drábek: Restrukturalizace Úřadů práce, Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Jan BUMBA):
Vzhledem k tomu, že z horní komory parlamentu zaznívaly už předem zásadní výhrady vůči plánu na radikální přeměnu Úřadů práce, kterou prosazuje vládní koalice, nebylo dnešní odmítnutí tohoto návrhu žádným překvapením. Senátoři se drtivou většinou postavili proti tomu, aby místo 77 samostatných Úřadů práce vznikl jeden centrální se čtrnácti krajskými pobočkami. Předloha se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. Je velmi pravděpodobné, že vládní strany ji tam prosadí přes odpor Senátu. Jedním z kritiků návrhu je senátor ČSSD Karel Kapoun, dobrý den.

Host (Karel KAPOUN, senátor za ČSSD):
Dobrý den všem posluchačům Radiožurnálu.

Moderátor (Jan BUMBA):
Na druhé lince ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý den, vítám i vás. Pane ministře, slyšíme se?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
Ano.

Moderátor (Jan BUMBA):
Výborně, takže linky jsou v pořádku. Pane senátore, prosím nejprve k vám. Co je podle vás na tomto návrhu tak špatného?

Host (Karel KAPOUN, senátor za ČSSD):
Víte, já jsem senátorem za Českolipsko a nejsem žádným expertem přes sociální věci, mám jinou samozřejmě profesionální zamření, ale sleduji tuto záležitost z hlediska svého senátního obvodu a tak, jak se to vyvíjí tato situace, především na té otázce zaměstnanosti a sociální podpory, tak vidím prostě ve své oblasti, která je považována za hospodářsky slabou, jak Úřad práce a ty složky, které dneska na tomto poli působí, tak jaký obrovský kus práce udělají.

Moderátor (Jan BUMBA):
Vy jste řekl, že teď se pomoc lidem neskutečně vzdaluje. To myslíte čistě geograficky nebo obrazně.

Host (Karel KAPOUN, senátor za ČSSD):
Obrazně i fakticky. Já prostě to vnímám tak, že z toho systému, který dneska funguje, včetně těch dislokovaných pracovišť na těch jednotlivých úřadech, kde jsou sociální odbory, které jsou samozřejmě pověřeny tím, že vyplácí dávky hmotné nouze, příspěvky na péči a podobně a pracují s těmi klienty, kteří se na ně obracejí s tím, že mají tyto problémy, nezaměstnanost, další záležitost sociálního charakteru, takže se jim tato služba prostě vzdálí. A když se vytvoří místo nich jenom dvě kontaktní místa zodpovědná v celém okresu Česká Lípa a Nový Bor, tak si myslím, že to nebude dobře.

Moderátor (Jan BUMBA):
Pane ministře Drábku, nezhorší se kvůli té reformě přístup občanů k Úřadům práce?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
V žádném případě. Já bohužel velmi těžce nesu, že i v Senátu převážila taková ta politikářská strategie takzvané nulové tolerance, protože bohužel i dnes při projednávání v Senátu padla řada argumentů, které jsou naprosto nepravdivé a nepodložené. Ta síť kontaktních míst Úřadů práce zůstane zachovaná v úplně stejné míře, jako je doteď, jde jenom o to, sjednotit organizační strukturu Úřadů práce.

Moderátor (Jan BUMBA):
Takže, promiňte prosím, že vám skáču do řeči, jen aby to bylo úplně jasné. Těch míst, těch fyzických míst, kam lidé budou moci přijít za tím servisem, bude stejný počet?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
Naprosto přesně. Ano. Ta místa zůstanou, pouze se změní organizační struktura Úřadů práce tak, aby bylo mnohem jednodušší řídit jednotlivé úkony. A tak, jak říkal pan Kapoun, nejedná se jenom o tu klasickou práci, kterou si někdy lidé představují pod pojmem Úřad práce, to znamená zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, ale také výplatu dávek státní sociální podpory a řadu dalších úkonů a ten systém 77 samostatných právních subjektů, samostatných úřadů práce, které si musí samy zajišťovat všechny obslužné činnosti, ten prostě po dvaceti letech už je přežitý a je potřeba nastoupit cestu k mnohem efektivnějšímu způsobu práce.

Moderátor (Jan BUMBA):
Pane senátore Kapoune, pokud jde skutečně prostě o změnu organizační struktury a nezmění se počet kontaktních míst, tak tím asi padá ten argument, že se zhorší přístup občanů k této službě?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
To je všechno možná ještě o nějakém vývoji, ale já si myslím, že tam především také jde o kompetence, které si jednotlivé složky budou v˙tom systému vykonávat. Dneska, jestli ten odbor sociální péče má tu možnost, že prostě toho klienta nejen zkontaktuje, vyzpovídá ho, tak je schopen mu samozřejmě tu dávkový formulář pomůže vyplnit a rozhodne o té dávce, o tom přidělení. Dneska on to víceméně tu černou práci vykoná a předá to na to kontaktní místo, které rozhodne, jestli tu dávku přidělí. To je o té kompetenci. Já se bojím toho, že prostě ti lidé, kteří dneska s tou kompetencí pracují a jsou samozřejmě zvyklí s ní takto pracovat, tak dneska to budou cítit tak, že vykonají jenom tu černou otrockou práci a za ně rozhodne podpis jejich lidí, kteří oni je znají maximálně, tak o nich rozhodne někdo úplně jiný.

Moderátor (Jan BUMBA):
A tuším za vašimi slovy to, že máte obavu z nějaké časové prodlevy, ke které by docházelo?

Host (Karel KAPOUN, senátor za ČSSD):
Nejen časové prodlevy, ale i o té, dá se říct jako schopnosti takto rozhodnout opravdu adresně. Já to vnímám tak, že když třeba mluvím konkrétně třeba o naší obci v Doksech, kde tam pracují tři ženy na této oblasti sociální péče a vidím, jaký obrovský rozsah práce oni vykonají s těmi klienty a oni rozhodují o té dávce, oni vědí přesně, co ten člověk potřebuje, jestli ta dávka pro něj je oprávněná a oni, jestli udělají jenom to základní provedení a pak to rozhodnutí předají někam dál a o nich rozhodne někdo třeba v té české Lípě, už bez znalosti věci toho klienta, tak si myslím, že to nebude dobře.

Moderátor (Jan BUMBA):
Pane ministře, není to tak, že lidé v terénu jaksi jsou blíže realitě a mohou kompetentněji učinit odpovědné rozhodnutí?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
Je to přesně tak, na tom se vůbec nic nezmění. Přece ten příklad, který byl, který pan senátor uváděl, tak to naprosto přesně ilustruje. I dnes pracovníci kontaktních míst mají kompetence a nemusí se všemi záležitostmi obracet na ten právní subjekt, to znamená na okresní úřad práce a tak tomu bude i v budoucnosti. A já musím říci, že my jsme velmi pečlivě vyjednávali s některými senátory sociální demokracie, dokonce jsme společně připravovali pozměňovací návrh, který měl zajistit, aby nebyly žádné pochybnosti v tom vymezení kompetencí, nicméně tak, jak jsem řekl v úvodu, senátoři ČSSD nakonec volili tu taktiku nulové tolerance, odmítli se podílet na hlasování o tom vlastním pozměňovacím návrhu, který připravili a který já jsem řekl, že nemám problém podpořit. To tak je, nedá se nic dělat, nicméně myslím si, že následující měsíce ukážou, že ta restrukturalizace organizačního uspořádání Úřadů práce je správnou věcí a že posílí velmi výrazně efektivitu práce na úřadech.

Moderátor (Jan BUMBA):
Mluvíte, pane ministře, o senátorech ČSSD, nicméně třeba místopředseda Senátu Petr Pithart z KDU-ČSL řekl, že cituji " máme měnit to, co se v zásadě osvědčuje". Takže proč měnit něco, co funguje, pane ministře?

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
No, já bych se právě pozastavil nad tím slovem v zásadě nebo nad tím spojením v zásadě. Ono se sice v zásadě ten systém dvacet let osvědčuje, ale má řadu nedostatků, které právě tímto krokem mají být odstraněny.

Moderátor (Jan BUMBA):
Pánové, děkujeme oběma za rozhovor. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, na shledanou.

Host (Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí):
Na slyšenou.

Moderátor (Jan BUMBA):
A také senátor ČSSD Karel kapoun. i vám děkuji, na shledanou.

Host (Karel KAPOUN, senátor za ČSSD):
Děkuji, na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 23:48.