Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

ČSSZ vyřídila za rok více než 63 tisíc dotazů ohledně nemocenského pojištění, (MediaFax)

Centrum má za úkol odpovídat na dotazy veřejnosti a pomáhat řešit konkrétní záležitosti týkající se podmínek nároku, zpracování a výplaty dávek nemocenského pojištění. Operátoři podávají také informace o dávkách nemocenského pojištění, pokud se například v konkrétním případě uplatní mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.Klientům poskytnou pracovníci centra i konzultace o změnách, které nastávají v souvislosti s přijetím nových právních předpisů v oblasti nemocenského pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Call centrum také přebírá a předává k vyřízení místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) telefonické i faxové urgence týkající se zejména délky řízení o dávkách nemocenského pojištění a jejich výplaty. Telefonické centrum nemocenského pojištění zahájilo svoji činnost v prosinci 2009.

Zdroj: MediaFax

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:41.