Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

MPSV: Peníze od státu dostáváte jen na nejmladší dítě v rodině (MF Dnes)

Musím si o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky?

Musíte si požádat, žádost se podává na úřadu práce - odbor státní sociální podpory, pod který spadáte podle místa vašeho trvalého pobytu. Neprovedete-li přitom (nebo potom) volbu, budete pobírat příspěvek ve čtyřleté variantě.

Jak bude vypadat přechod u těch rodičů, kteří už příspěvek pobírají? Znamená to, že v únoru za leden už budou brát takovou částku, která jim přísluší podle nových pravidel podle věku dítěte?

Pokud mají rodiče dítě starší 9měsíců a nezmění si čtyřleté čerpání na tříleté, pak budou automaticky dostávat 3 800 korun.

Mám devítiměsíčního syna a tříletou variantu rodičáku. V jaké výši budu mít příspěvek?

Pro vás se nic nezmění. I nadále budete dostávat 7 600 korun měsíčně až do synových tří let.

Mám dvouletého syna a rodičovskou dovolenou na tři roky. Chtěla bych zůstat se synem doma i čtvrtý rok. Bude možná změna?

Stále platí podmínka, že zvolenou variantu čerpání nemůžete změnit. Budete sice moci zůstat s dítětem doma déle, nebudete však už dostávat rodičovský příspěvek. Po ukončení výplaty rodičovského příspěvku musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně, že rodičovský příspěvek již nepobíráte, ale i nadále osobně pečujete o své dítě mladší sedmi let. Zdravotní pojištění za vás bude hradit stát.

Platí stále možnost, že se mohou rodiče v průběhu rodičovské vystřídat? Co pro to mají udělat?

Matka se může s otcem vystřídat libovolně, klidně i vícekrát, oba musí jen splnit podmínku, že budou o dítě pečovat celodenně po celý kalendářní měsíc. Prakticky to probíhá tak, že ten rodič, který končí, to písemně oznámí úřadům a přestane příspěvek pobírat. Druhý rodič si musí podat žádost pro sebe a od následujícího měsíce bude pobírat příspěvek on. Jednou zvolená varianta vyplácení příspěvku zůstává, tu výměnou rodičů změnit nelze.

Je možné stále rodičovskou přerušit a zase se vrátit?

Ano, dodržet však musíte již jednou zvolenou délku rodičovské. Když má například rodič zvolenou tříletou variantu a ve dvou letech dítěte se vrátí do práce a dítě dá na celý den do jeslí, oznámí to písemně úřadu a přestane dostávat příspěvek. Pokud třeba o práci přijde, může se ještě do tří let věku dítěte vrátit znovu na rodičovskou. Podá si jen novou žádost.

Mám rodičovskou na čtyři roky, mohu si ještě teď zažádat o tříletou variantu?

Lze to pouze v případě, že jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) a vaše dítě k 1. lednu 2011 bylo starší devíti a mladší 23 měsíců. Lhůtu máte do konce února. Jinak to nebude možné.

Z čeho se mi bude vypočítávat rodičovský příspěvek, pokud jsem již teď na tříleté rodičovské, ale druhé dítě se mi narodí šest měsíců před ukončením rodičovské?

Po narození druhého dítěte za trvání téhož zaměstnání budete dostávat mateřskou, kterou vám vypočítají podle příjmů ze zaměstnání před prvním porodem, pokud to bude pro vás výhodnější. Pak si budete moci zvolit variantu podle stejných pravidel, jako to bylo dosud. Tím, že budete pobírat mateřskou, už zbylých šest měsíců rodičovského příspěvku na první dítě nedostanete.

Jsem na čtyřleté rodičovské dovolené, na kterou jsem šla z úřadu práce. Budu mít možnost si ji zkrátit na 3 roky? A jaký bude příspěvek?

Nebudete a bude vám i nadále náležet rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč měsíčně.

Mám roční dítě a do roka chceme druhé. Budu pak pobírat rodičovský příspěvek na obě děti?

Ne, rodičovský příspěvek budete dostávat jen jeden, a to vždy na nejmladší dítě.

Jsem OSVČ, po dvouleté rodičovské dovolené mám znovu mimino a tím, že jsem si neplatila nemocenské pojištění, mi nevznikl nárok na mateřskou a byla mi nařízena čtyřletá varianta. Já bych raději volila kratší rodičovskou, bude to možné?

Nebude, podmínky nároku na rodičovský příspěvek se nemění.

Když požádáte o rodičovský příspěvek, automaticky bude vyplácen do čtyř let věku dítěte. Ženy, které měly nárok na mateřskou, mohou zvolit kratší dobu vyplácení a současně vyšší měsíční příspěvek.

Na otázky odpovídaly: Lenka Pavelková, Lucie Benešová, Michaela Kepková, Marta Ženíšková a Viktorie Plívová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:56.