Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

11 nejčastějších otázek o invalidních důchodech (Deník Blesk)

1. Kde a jak se o invalidní důchod žádá?

Všechny žádosti o důchod (a tedy i o invalidní) sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu.

2. Jaké doklady jsou k tomu potřeba?

Při podávání žádosti o invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
 • doklady, které prokazují výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče) nebo péči o osobu závislou (bezmocnou)
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání - ten na vyžádání předkládá zaměstnavatel

3. Jak dlouho musí být člověk nemocný, aby si o invalidní důchod mohl požádat?

Aby si nemocný mohl požádat o invalidní důchod, musí mít dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - tzn. musí marodit déle než 1 rok. Kromě toho mu ale ještě musí i klesnout jeho pracovní schopnost více než o třetinu.

4. Kdo posoudí, že je kvůli zdravotními stavu potřebný invalidní důchod?

Posudkoví lékaři z jednotlivých správ sociálního zabezpečení.

5. Kdo má na invalidní důchod nárok?

Nárok na invalidní důchod má člověk, kterému ještě není 65 let, je invalidní a získal potřebnou dobu důchodového pojištění. Ta se dá získat zaměstnáním, podnikáním nebo náhradní dobou (sem patří např. mateřská nebo studium). Potřebná doba důchodového pojištění, nutná k přiznání invalidního důchodu, se přitom liší podle věku.

Potřebná doba pojištění:

 • do 20 let - méně než jeden rok
 • od 20 let do 22 let - jeden rok
 • od 22 let do 24 let - dva roky
 • od 24 let do 26 let - tři roky
 • od 26 let do 28 let - čtyři roky
 • nad 28 let - 5 let Nárok na invalidní důchod pak mají i lidé, kteří sice nesplňují všechny požadavky, ale stali se invalidními následkem pracovního úrazu.

6. Kdo nemá na invalidní důchod nárok?

Pokud žadatel nesplní některou z podmínek (věk, invalidita, doba pojištění), nemá na invalidní důchod nárok.

7. Je možné odebrat někomu invalidní důchod?

Ano. Nárok na invalidní důchod může zaniknout například proto, že skončila i invalidita. Tedy že se u invalidního důchodce zlepšila nebo obnovila schopnost pracovat, protože se zlepšil jeho zdravotní stav.

8. Jaká je minimální výměra invalidního důchodu?

Základní výměra důchodu v roce 2011, která je společná pro všechny důchody, je 2230 Kč. Nejnižší procentní výměra všech důchodů - tedy i invalidního důchodu - je 770 Kč měsíčně bez ohledu na stupeň invalidity. Celkem se tedy jedná o 3000 Kč.

9. Je možné si při invalidním důchodu přivydělat?

Lidé, kteří pobírají invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), mohou pracovat bez omezení - samozřejmě s ohledem na svůj zdravotní stav a možnosti.

10. Kam se odvolat při zamítnutí invalidního důchodu?

Pokud komise (lékař a referentka příslušné lékařské posudkové služby) nárok na invalidní důchod zamítne, je možné se odvolat. Lhůta na odvolání v námitkovém řízení je 30 dnů. Námitku pak přezkoumá komise přímo na České správě sociálního zabezpečení.

11. Jak a z čeho se invalidním důchodcům vypočítá starobní důchod?

Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká dnem, kdy člověk dosáhl věku 65 let. To mu totiž vznikne nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké pobíral invalidní důchod. O změnu invalidního na starobní důchod se žádat nemusí, proběhne automaticky.

Zdroj: Deník Blesk
Pramen: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:21.