Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jaromír Drábek: Hostem v pořadu Nedělní partie (Prima TV)

Moderátor
Dobrý den. Sociální dávky se už brzy mají změnit. Ministr Jaromír drábek tento týden představil návrh, jak počet nejrůznějších příspěvků snížit a také jak zjednodušit jejich vyplácení. Vypadá to jako velká změna. Komentátoři se ale shodují, že ministrovi ambiciózní plány z loňského léta se stále přinejmenším odkládají. Nutno dodat, že opozice těmto návrhům příliš netleská. Mými dnešními hosty jsou ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, dobrý den.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor
A jeho stínový protějšek Zdeněk Škromach, dobrý den.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Letošní plány ministerstva

Moderátor
Začneme letošními úsporami. Pane ministře před dvěma týdny jste říkal ve Faktech Báry Tachecí, že ve vašem resortu neprobíhají žádné plošné škrty platů všem?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, neprobíhají. My jsme nakonec už od srpna loňského roku pečlivě vyhodnocovali efektivitu té struktury jak ministerstva, tak jednotlivých podřízených organizací. Děláme průběžné úpravy, průběžné kroky, průběžné reorganizace. V podstatě tím zásadním krokem jednorázovým, pokud se na ně ptáte, má být přestavba organizace úřadu práce, která by měla proběhnout...

Moderátor
Já se zatím ptám na to plošné škrtání, protože potom, co jste to řekl, nám napsala pracovnice pražské Správy sociálního zabezpečení, že si den předtím, než jste to řekl, všichni její spolupracovníci, stejně jako ona, převzali nové platové výměry, kde měli stejně pokrácené platy, takže se ptám, jestli nemáte špatné informace z jednotlivých složek svého resortu, pokud jde o to plošné škrtání?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Určitě nemám špatné informace, pokud na konkrétním pracovišti pražské Správy sociálního zabezpečení se příslušný vedoucí zaměstnanec rozhodl, že situaci vyřeší tak, že nebude propouštět lidi, ale že jim sníží plat, tak je to jeho právo. Já jsme jasně řekl a všichni mojí podřízení zaměstnanci měli jasné pokyny, že je v jejich kompetenci, jakým způsobem ty úsporné kroky provedou, zda to bude organizačními změnami, to znamená přestrukturováním agendy v tom jejich oddělení či odboru či zda to bude úpravami platů. Samozřejmě jsme apeloval na to, aby nebyl použit ten systém všem škrtnout stejně, nicméně tomu v konkrétních případech zabránit.

Moderátor
Pokud někde neznamená to, že máte v resortu manažera, který nedokáže rozlišit individuální přínos konkrétních zaměstnanců?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
I to se samozřejmě v resortu, kde je 18˙000 zaměstnanců v jednotlivém případě může stát. nicméně, dělám všechny kroky proto, aby to byly ojedinělé případy.

Moderátor
Takže se má šéf pražské Správy sociálního zabezpečení teď třást o své místo?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Třást o své místo se určitě nemusí, nicméně určitě tento podnět využijí na další zlepšení manažerské práce v resortu.

Moderátor
Vy už jste otevřel téma té změny, kterou chystáte, to je sloučení místa, kde je možné žádat o dávky pouze najednou, v současné době to jsou úřady práce, obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, přesně tak.

Moderátor
Kde se na tom ušetří ty peníze? Přestanete obcím posílat méně peněz, protože to budou teď pouze úřady práce, přestanete jim posílat méně peněz na výkon státní správy?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ušetří se zejména na tom, že se přestanou zpracovávat některé paralelní agendy. Když to mám říci jednoduše, aby to bylo srozumitelné a pochopitelné, tak dnes máme například u podpory osob se zdravotním pojištěním příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na úpravu motorového vozidla, příspěvek na opravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na úhradu garáže a individuální dopravu. Šest paralelních dávek, které se samostatně vyřizují, jsou k nim potřeba různé přílohy a je úplně jednoduché vyřizovat tyto všechny záležitosti jako jednu agendu. Druhý příklad, dnes pro účely různých dávek potřebujeme tři různá lékařská posouzení, která platí stát, to znamená lékařská posudková služba musí vyhotovit za státní peníze tři různé posudky a těmi třemi různými posudky se potom tři různí úředníci ve státní správě zabývají pro přiznání některé dávky.

Moderátor
Vy jste mi teď neodpověděl na tu otázku týkající se obcí, protože stát neposílá přeci...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To je právě ono, stát posílá peníze za to, že zaměstnanci obcí v rámci přenesené působnosti státní správy tyto agendy vykonávají.

Moderátor
Takže tam pošlete méně peněz? Těm obcím, které už teď říkají, že dostávají méně peněz, než je výkon státní správy?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Však také tím se řeší ten problém, protože pokud od nich nebudu chtít, aby tu agendu vykonávali, tak samozřejmě potom není možné si stěžovat, že ji špatně platím nebo vůbec.

Moderátor
Pokud tam necháte ty peníze?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nebudu ji platit vůbec tu agendu.

Moderátor
Je to věc, která vás přesvědčuje? Předpokládám, že sociální demokracie má řadu starostů, kteří se s něčím takovým musí potýkat?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že když nemám řešení, tak dělám reorganizace. Pan ministr dělá reorganizaci úřadu práce, teď bude reorganizovat i sociální podpory. V podstatě to, co říká, znamená, že na těch obcích přestanou platit výkon státní správy v oblasti sociálního zajištění, tím pádem ti lidé ...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V oblasti výplaty dávek.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tím pádem samozřejmě ti lidé přijdou o práci na těch úřadech a bude muset navýšit počty lidí na úřadech práce, to je velmi jednoduché, ale problém je spíše v tom a je potřeba si také říci, co od nového roku platí. Ono to všechno spolu souvisí, protože sice říkala to TOP 09, nebudeme zvyšovat daně těm nejbohatším, ale sebereme těm nejchudším, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým, snížil se příspěvek na péči za 2 tis. Kč na 800 Kč, odebralo se prakticky porodné, to dostávají dneska už jenom na první dítě a pod 2,4 životního minima. Zajímavé ale je, že pan ministr bere sociální zajištění těm, kteří se poctivě starají o rodiny, těm, kteří dokonce pracují, ale těm, jak říkali, pod záminkou toho, že vlastně bojuje proti těm, kdo ten systém zneužívají, to je přece, když si to vezmeme všechno do důsledku, tak jsou postiženi plošně, všichni. Teď v souvislosti s těmi opatřeními, hovoří o tom, že zruší náhradní plnění například pro podmínku zaměstnávání zdravotně postižených.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Pojďme mluvit o jednotlivých tématech, protože to pak vypadá, jakože je to pravda, ona to samozřejmě pravda není, protože tady se vytrhnout dvě jednotlivé dávky z těch 18, přičemž se také neříká, že například systém hmotné nouze zůstal bez jakýchkoliv změn. To znamená, pokud někdo říká, že těm nejchudším se sbírají peníze, není to pravda. Systém hmotné nouze zůstal bez jediné změny.

Moderátor
Vydržte, pane Škromachu, ať si to vyslechneme.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem nechal pana ministra domluvit a on mi skočil do řeči.

Moderátor
Protože jsem se vám do ní chystal skočit sám, protože jste otevřel čtvrté téma, na které bylo potřeba reagovat.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To, co říká pan ministr, sociální příplatek. Přes 100 000 rodin, nejchudších rodin, jakékoliv regulace, přišlo o tento příspěvek.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Není to pravda. Pokud se to týkalo nejchudších rodin, tak je řeší princip hmotné nouze. Vy dobře víte, že sociální příplatek není zařazen do systému hmotné nouze, byl součástí státní sociální podpory, to znamená té druhé vrstvy pomoci a dobře víte, že jsme ten sociální příplatek zachovali alespoň v těch případech, kdy se jedná o rodiny se zdravotním postižením.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je 16˙000 rodin ze 132˙000.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, to je pravda, ale tam je ten sociální příplatek nejpotřebnější, protože je vyplácen v největších částkách. Pokud u běžných rodin by byl vyplácen v řádu 400, 500 Kč, tak u rodin se zdravotním postižením to mohlo být i několik tisíc korun a tam je to skutečně velmi vážný problém. Já chci říci, že pokud v roce 2006 stát hlasy svých poslanců nastavil ten sociální systém tak, že je neufinancovatelný, to je prostě ten základní problém a vy jste to říkal u příspěvku na péči. Pokud příspěvek na péči v té největší kategorii je 12 tis. Kč čistého měsíčně, to znamená téměř dvojnásobek minimální mzdy, tak ano, já říkám, je potřeba někde ušetřit alespoň tolik, aby to stát byl schopen ufinancovat, ale kde jinde, než u těch úplně nejlehčích postižení, ano, v první kategorii, když ve druhé, třetí a čtvrté skupině a dokonce u dětí i v první skupině, zůstává ten příspěvek nadále stejný, takže nevytrhávejme z kontextu jednu položku z osmi.

Moderátor
Jestli dobře rozumím té vaší diskusi, ...

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Ty peníze by šly na sociální služby.

Moderátor
Pane Škromachu, vydržte. Ten problém nebo ten váš rozpor je tedy v tom, kolik lidí obecně má být v čemsi jako sociální síť státu a té hranici, od kdy už se o ně stát má starat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Rozpor je v tom, že prostě Česká republika nastavila v roce 2006 tak extenzivní sociální podporu, že ji nechce...

Moderátor
Já se ptám, jestli prostě chcete snížit obecně počet lidí a míru nároku, kdy už stát řekne, ano, od teď se o toho člověka budu starat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě ano, protože pokud dnes je dávka přidělována přibližně polovině občanů České republiky, tak ano, já říkám, sociální síť má být pro 10 - 15 občanů, ale tohle jsem jasně říkali před volbami.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že pan ministr ví, že jeho stranický kolega Kalousek se výrazně zasloužil o to zvýšení příspěvku, tenkrát to byla největší položka. Pane ministře, dneska, i kdybyste zrušil všechny sociální dávky, tak je to řádově 40, možná 60 mld. Kč, kdybychom tam připočetli i dávky pro zdravotně postižené, přesto tam zůstává 100 mld. Kč v deficitu, který nevyřešíte, a to byste nevyplácel ani korunu žádných sociálních dávek. Můžete šetřit dál na rodinách s dětmi, můžete šetřit dál na zdravotně postižených a i ten návrh, který pokračuje, je zaměření, to, co navrhujete, tzv. zjednodušení. Například u těch dávek pro zdravotně postižené, který se týká příspěvků na dopravu, tak samozřejmě tím tzv. zjednodušením se sleduje výrazná úspora, protože tam bude nějaký úředník rozhodovat o tom, kolik nebo co ten člověk vlastně vůbec dostane.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já chci naprosto jasně říci, že tak to není. Ty parametrické úpravy, které by bylo nutné udělat k 1.1.2011, tak prostě bylo nutné udělat k 1.1.2011. Všechny další kroky, které souvisejí se snižováním administrativní náročnosti, nemají vůbec nic společného s úrovní dávek, to znamená s úrovní toho, co je poskytováno občanům. Jde jenom o to, aby to bylo poskytováno jim klientsky přívětivěji, aby nemuseli obíhat různé úřady s různými žádostmi, ale mohli to všechno vyřídit na jednom místě. Jde o to, aby to méně stálo na provozu státu. V žádném případě není cílem slučování dávek například pro zdravotně postižené, aby těch peněz do toho systému teklo méně.

Moderátor
Říkáte, že budete rozdělovat pořád stejné množství?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, přesně tak.

Moderátor
Čemu na tom nerozumíte nebo nevěříte, pane Škromachu? To vám ministr práce a sociálních věcí řekne stejný balík podle jiného klíče.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já vám to uvedu na příkladu sociálního příplatku. Tím, že se zrušil, pan ministr říká ano, ale ty rodiny mohou dostat dávky ze systému životního minima a hmotné nouze, ale už neřekl, že tahle dávka nebyla podmíněna majetkovými poměry, ale dávka životního minima a hmotné nouze je podmíněna majetkovými poměry, jsou tady dva systémy. Jeden systém, který záleží na výši příjmu a ve druhém, kde musíte prokázat, že jste tak chudý, že už nemáte nic. Ten problém je, že pan ministr a vláda dělá z toho systému systém jenom chudinských dávek. To je nedůstojné pro mnohé rodiny, které mají nízké příjmy i díky tomu, že tam někdo z rodičů pracuje za minimální mzdu, kterou vláda už pátým rokem udržuje na hranici 8 tis. Kč. Přijďte se, pane ministře, podívat na jižní Moravu třeba nebo do jiných koutů republiky, mimo Prahu, kde ti lidé za těch 8 - 10 tis. Kč hrubého mají uživit rodinu. To není tak jednoduché.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že to není jednoduché, nicméně přesně tak, jak jste to řekl, ten systém hmotné nouze je nastaven tak, aby poskytoval podporu těm, kteří opravdu potřebují. Ano, to je ten cíl, to já nevyvracím. To je tak správně a já si myslím, že to tak má být.

Moderátor
Pojďme se ještě chvíli bavit o těch systémových změnách. Vy jste ještě loni v létě mluvil o tom, že stihnete představit změny celého systému, v tuhle chvíli jste představil vlastně jenom změny, které se týkají zdravotně postižených, kde se těch x dávek slučuje do dvou. To jste to v létě neodhadl, jak to bude složité?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Možná by bylo dobré si pustit to, co jsem říkal v létě. Já jsem říkal, že chci, aby se ty dávky slučovaly do větších celků, co se týká výplaty, a to je přesně to, co děláme v prvním kroku od roku 2012, udělat u dávek pro osoby zdravotně postižené a zároveň chceme sloučit výplatu a o to jde, jde o tu administrativu, sloučit výplatu těch ostatních dávek. Jestli potom v následných krocích budou zase agregovány, tedy slučovány dávky v těch ostatních oblastech i po formální stránce, to už je jenom procesní krok, který není příliš důležitý. Důležité je, aby ta administrativa se dělala skutečně na jednom místě a v jednom roku.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tady je zásadní problém, pane ministře, protože víte velmi dobře, že například dávky, které se týkají bydlení, tak souvisí s otázkou bydlení, protože tady se odtrhuje dávkový systém od řešení. Dneska vlastně bytovou politiku mají v kompetenci jen a pouze obce. Stát to může nějakým způsobem usměrňovat a je daleko lepším řešením, když ta obec řeší bytové podmínky pro tu rodinu, než když ta rodina hledá horko těžko, jak vůbec zaplatit nájem a vy víte velmi dobře, že dneska ani příspěvek a doplatek na bydlení nestačí mnohdy na to, aby ti lidé zaplatili, i když budou poctivě platit, aby zaplatili náklady spojené jenom s bydlením.

Moderátor
Chcete tím říci, že to spojení výplaty administrace dávek pouze na úřady práce je nesmysl, protože tam nemají ti úředníci informace o bytových podmínkách a chtěl byste ty věci držet oddělené? Kam směřujete tou argumentací?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, ta provázanost obce a výplatu dávek životního minima hmotné nouze má svojí logiku, protože ta obec má možnost tu životní situaci toho člověka řešit, protože to je i v její kompetenci, kdežto ten úřad to nikdy nebude schopen, protože prostě bude jen takovou výplatnou sociálních dávek.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Mně na to nezbývá než říci, že teoreticky je to možné, ale prakticky nepoužitelné, protože ten stav je prostě nevyhovující, ty dávky, které do toho jdou, jsou dávky státními, to znamená ze státního rozpočtu a i přitom, že je v kompetenci obcí zajistit bytovou politiku a zajistit například i sociální bydlení, tak to propojení prostě nedostatečně funguje a naopak chybí tam to propojení s ostatními sociálními dávkami a dávkami hmotné nouze, to je ten hlavní důvod. Pokud dneska například příspěvek na bydlení se vyplácí na jednom místě a doplatek na bydlení na druhém místě, tak to si myslím, že je mnohem horší problém, který je potřeba řešit, než to formální sepjetí bytové politiky obce, výplaty dávek ze státního systému.

Moderátor
Přemýšlím, jestli ten problém, který je potřeba řešit, není ten, že nějaký člověk sociálně slabý nebo v hmotné nouzi nepotřebuje pomoci. Ono to teď vypadá, že oba dva řešíte trochu příliš abstraktní rovinu.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že jste to řekl přesně. To je také ten důvod, proč chceme sloučit tu výplatu na jedno místo.

Moderátor
Až na to, že byste jí každý slučoval někde jinde.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Jde o to, že to řešení může být buď tím, že mu pomohou vyřešit jeho bytovou problematiku a problematiku třeba sociálních služeb a podobně a ty kompetence mají obce, ty kompetence nebudou mít nikdy úřady práce, které apriori už dneska mají dost problémů s mírou nezaměstnanosti a s řešením nezaměstnaných.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ale realita je úplně jiná. Realita je taková, že je potřeba zajistit životní úroveň toho člověka jako celek výplatou na jednom místě, výplatou nějakých sdružených dávek a ne spoléhat na to, že teoreticky ty životní potřeby zajistí obec svojí bytovou politikou.

Moderátor
Jaromír Drábek a Zdeněk Škromach jsou hosty dnešní Partie. Teď už se podíváme na důchody.

Důchodová reforma

Moderátor
Podle premiéra Petra Nečase to bude prubířský kámen letošního jara. Pokud se vládní koalice shodne na důchodové reformě nebo nemá její existence smysl, tedy existence koalice. Vypadá to, že koaliční partneři to berou vážně. Na veřejnosti se tváří, že už zbývá dořešit jen několik málo detailů. Pane ministře, jak daleko se tím shodováním se jste?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že poměrně daleko z toho historického pohledu posledních 15 let, kdy se o důchodové reformě diskutuje a je prostě pravda, že optimální čas pro přijetí důchodové reformy byl asi tak před 10 lety, to chci říci naprosto jednoznačně. Myslím si, že v tuto chvíli jsme velmi blízko dohody. Důležité je, že totiž jsme nezačínali od nuly, tady existovaly práce tzv. Bezděkových komisí, to znamená, my máme k dispozici velmi seriózní analýzy, čísla, propočty, vize, jednotlivé varianty a dokonce i tento týden ve čtvrtek na jednání tripartity, jakože obvykle na příliš věcech se neshodneme, tak jsem se v tomto ohledu shodli jak se zaměstnavateli, tak s odbory, že důležité je, že při přípravě důchodové reformy vycházíme z čísel, která jsou nezpochybnitelná. Prostě ty demografické předpoklady a propočty jednotlivých variant jsou nezpochybnitelné, respektive nezpochybňuje je ani jedna z těch vyjednávacích stran a dokonce si troufám říci, že podobné je to i u politické diskuse. V tuto chvíli, pokud vybíráme...

Moderátor
Zpochybňujete čísla:

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Čísla...

Moderátor
Myslím předpoklady, o kterých se diskutuje.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Pokud je na nich shoda, tak samozřejmě ne. Na to musí být shoda, na tom budeme respektovat čísla z těchto zdrojů, pak ta debata má jiný. Samozřejmě, když budeme chtít, tak si najdeme vhodná čísla, která se budou výrazně lišit.

Moderátor
Respektujete tedy čísla z těch zdrojů, kterými jsou ty dvě komise, které zatím rozpracovávali varianty důchodové reformy?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Ty komise mají, já myslím, že ty komise, ty závěry byly různé. Nakonec Bezděkova komise začala za naší vlády a tenkrát pan Bezděk byl trošku v jiné pozici, dneska už spíše zastupuje ty pojišťovnické systémy, ale v zásadě bez toho říci, jaký bude vývoj, tak to asi nejde. Druhá věc je, zda tato politika této vlády to nebude ještě zhoršovat.

Moderátor
Jasně, takže říkáte, že teď to vláda provádí tak špatně, že se poměry mezi staršími a mladšími budou ještě zhoršovat, můžete za špatný demografický vývoj?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych na tohle s dovolením asi nereagoval nebo se k tomu možná dostaneme později, já jenom dokončím to, na co jste se ptal. To znamená dnes, pokud to není nějaká politická diskuse, tak nikdo nezpochybňuje relevanci čísel, ze kterých vycházejí jednotlivé varianty. To už je věc skutečně politické diskuse, kterou z těch dnes asi přibližně sedmi rozpracovaných variant upřednostní. Právě proto, že máme velmi dobře nadefinované varianty, máme k nim dostatek argumentů, tak teď už je to skutečně jenom otázka politické shody na tom, která z těch variant případně po nějakých úpravách nebo v nějaké mezivariantě je nejprůchodnější tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a tady skutečně, já to znovu musím zdůraznit a potvrdit to, co říkal Zdeněk Škromach, důchodová reforma je úkol, který není pro jednu vládu, pro jednu politickou garnituru a potom se může nějakým způsobem přeorganizovat, změnit, uhnout atd. Proto já tak lpím na tom, abychom o důchodové reformě našli shodu nejenom uvnitř koalice, ale i co největší shodu se sociálními partnery a zejména co největší shodu s politickou opozicí, protože je prostě potřeba, aby důchodová reforma byla přijata v takovém vymezení, aby bylo jasné, že vydrží 10, 20, 30 let, nikoliv že za tři roky nebo za osm let bude výrazným způsobem měněna.

Moderátor
Pane Škromachu, kolik už jste měl schůzek s ministrem práce a sociálních věcí na téma shoda nad důchodovou reformou?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Asi dvě.

Moderátor
Takže opravdu probíhá nějaká snaha se dohodnout?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Je to neformální zatím. Já si myslím, že vláda bude muset dohledat formální způsoby komunikace a tady je ještě potřeba říci, že samozřejmě důchodová reforma v podstatě probíhá od roku 1996, kdy byl schválen nový zákon tenkrát Klausovou vládou, o důchodech, byly kolem toho velké demonstrace, mezitím se začal prodlužovat důchodový věk, byla shoda na změně parametrů. Já myslím, že se hodně věcí dokázalo najít, které vlastně pokračují. Teď vlastně se dostává do té závěrečné fáze, myslím si, že třeba náš zásadní spor je v té základní variantě, že situaci, kdy ten základní důchodový systém průběžný už dneska je v deficitu, my považujeme za nepřiměřené v situaci, aby se z toho vyváděly peníze. Na druhé straně určitě se budeme hodně blížit k tomu, že je potřeba tady vytvořit podmínky pro mladší generaci na důchodové připojištění za státní podpory a pak je otázka, my říkáme, proč vyvádět systémy, peníze z důchodového systému a pak je tam přes daňové výnosy vracet, nechat je tam a bavit se o tom, jak podpoříme ten doplňkový pilíř. Čili, ten prostor je daný, ale mě trošku zaráží, že vlastně vládní koalice v této době ještě nemá vlastně alespoň základní rámec. Já jsem předpokládal, že to máte v rámci koaliční dohody, alespoň určité parametry...

Moderátor
To jste si měl přečíst, to byste zjistil, že je tam několik málo obecných formulací.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já nemyslím tu oficiální...

Moderátor
Teď jsem se dozvěděli, že existuje neoficiální koaliční dohoda tedy.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, počkejte, zastavme to.

Moderátor
Tedy podle Zdeňka Škromacha.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Víte že přitom, když se domlouvala vláda a domlouvala se koaliční dohoda, takže jsem se jasně zavázali k tomu, že budeme respektovat výsledky tzv. druhé Bezděkovy komise, to znamená pracovní expertní skupiny, kterou minulý rok zorganizoval ministr financí a ministr práce a sociálních věcí ve Fischerově vládě a znovu říkám, já si myslím, že ty výsledky jsou velmi cenné, protože máme řadu podkladů, ze kterých můžeme vycházet a tam je i návrh řady parametrů, to znamená, to není tak, že v tuto chvíli by nebylo jak pokračovat, že bychom neměli čísla, od kterých se můžeme odrazit, ale je to přesně o těch základních politických rozhodnutích, protože s těmi nám bohužel žádná analýza, byť sebeodbornější, nepomůže. To, jestli to má být povinný nebo dobrovolný systém a za jakých podmínek, to jestli to má být vyvedení určité části dnešního příspěvku jinam, nebo jestli má být opačná cesta, posílení určitých jiných způsobů, to jsou samozřejmě ty základní otázky, na kterých se prostě musíme shodnout politicky, protože těch odborných podkladů je proto prostě dostatečně.

Moderátor
Já se vás teď budu ptát tak, abych tomu rozuměl já, jakožto člověk, který půjde do penze v závislosti na tom, jak budete upravovat parametry za nějakých 35 - 40 let. počítáte s tím, že ten průběžný systém bude nadále ufinancovatelný, že od státu budu dostávat alespoň takovou penzi, abych nežil v hmotné nouzi?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně, ano, to je cílem té reformy, dlouhodobá udržitelnost prvního pilíře toho průběžného pilíře tak, aby zajistil základní životní potřeby v každém případě.

Moderátor
Což znamená poměrně výrazně redukovat počet seniorů, kteří z toho pilíře budou čerpat?

Jaromír Drábek /TOP 09/, ministr práce a sociálních věcí:
Nikoliv, z toho prvního pilíře budou čerpat všichni starobní důchodci.

Moderátor
Jasně, ale starobní důchodce může být od 70 let nahoru, od 65 let nahoru a tím omezujete počet těch lidí, kteří čerpají.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, a to je to, o čem jsme mluvil. Ty průběžné parametrické změny systému, které tady probíhají už od poloviny 90. let a tam já musím potvrdit to, co říkal kolega Škromach, že je velmi důležité, že ty parametrické změny probíhají řadu let, protože jinak bychom se ocitali v řadě případů v situaci, ve které jsou dnes jiné země, které musí například skokovým způsobem zvyšovat věk odchodu do důchodu.

Moderátor
My ho zvyšujeme průběžně, teď je to naplánováno do 65 let. Bude ta trajektorie ještě pokračovat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V tuto chvíli je trajektorie nastavena přibližně do roku 2035. Já si myslím, že je potřeba diskuse o tom, jak se má ta trajektorie vyvíjet za rokem 2035, ale že je v tuto chvíli příliš brzy, protože 25 let dopředu demografických předpokladů je skutečně velmi brzy. Obvykle se toto nastavení dělá přibližně 20 let dopředu, tam už je ta demografie celkem jistější, ta statistická čísla jsou s větší věrohodností, takže já si myslím, že to je úkol politického rozhodnutí přibližně v roce 2015.

Moderátor
Nicméně, vedle toho si myslíte, že je potřeba přijmout nějaká jiná rozhodnutí pro dosypání peněz do toho systému už teď?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, v každém případě je potřeba zajistit dlouhodobou stabilitu toho systému. Zda to bude cestou, že najdeme dodatečné prostředky a tak, jak víte vláda se zavázala, že těmi dodatečným prostředky budou výnosy ze státního majetku, ať už z pronájmu, ať už z dividend, ať už z prodeje státního majetku, potom je potřeba diskutovat o tom, jestli dalším takovým dodatečným prostředkem má být například výnos nějaké daně, typicky nepřímé daně.

Moderátor
Je to pro sociální demokracii stejně aktuální diskuse jako pro dnešní vládu?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Je to samozřejmě aktuální diskuse. My jsme navíc v rámci vládní zodpovědnosti museli tyto věci řešit a já myslím, že současná vláda navazuje na to, co bylo předtím a bude muset navazovat i ta další, která přijde. Já myslím, že tady jedna výhoda je, že můžeme porovnávat i například s Polskem, s Maďarskem, se Slovenskem, kde některé věci zavedli a většinou jim moc nefungují a je to vždycky o penězích. Nestačí, a to je náš názor, jenom přesypávat z jedné hromádky na druhou, tím na té hromadě nepřibude ani koruna, ale je potřeba v tom systému rozumným způsobem přivést další finanční prostředky a tam je prostor právě pro ty systémy, ale já zdůrazňuji nepovinného připojištění, protože a je potřeba zdůraznit, že nutit připojišťovat se lidi, kteří mají podprůměrné a nízké příjmy, je nesmysl, protože ti lidé nemají ani na to, aby uživili slušně rodinu, natož ještě, aby si platili zvláště na důchod. Ten systém, jak jste říkal, ten základní, je solidární a zajišťuje solidárně lidi s těmi nejnižšími příjmy. Vy,který máte vysoký příjem...

Moderátor
To by mě zajímalo, co vy víte o příjmech v Televizi Prima.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Předpokládám, že jste dobře placen.

Moderátor
Jestli dobře poslouchám vaši argumentaci, tak se v lecčems shodujete a půjde pouze o dobrovolnost...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ty poslední věty, to je skutečně otázka zásadního pohledu na povinnost a dobrovolnost toho systému a tam je řada složitých argumentů, do kterých samozřejmě můžeme se v tuto chvíli pustit.

Moderátor
V tuto chvíli se do ní pustit nemůžeme, protože ...

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Musí to být záruka, když to bude povinné, že stát zajistí, ale stát nebude schopen za 20, 30 let zajistit takové pohledávky...

Moderátor
Opravdu se do této diskuse budeme muset pustit při některé z dalších Partií, protože ta dnešní právě končí se Zdeňkem Škromachem a Jaromírem Drábkem. Pánové, děkuji, že jste přišli, na shledanou.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Hezký nedělní den.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání, hezkou neděli.

Moderátor
Já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Primě.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:00.