Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Sociálních dávek má být o polovinu méně (Právo)

Pro podávání žádostí o všechny dávky bude zaveden jednotný formulář, žádost bude vždy zpracovávána pouze jedním pracovníkem úřadu práce. Dnes kromě úřadů práce dávky vyplácejí také obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností.

Výše podpor se měnit nebude

Samotný počet dávek bude podle ministra značně zredukován, přičemž některé z nich budou sloučeny do větších celků. "Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému," zdůraznil Drábek. Jak poté doplnila mluvčí MPSV Viktorie Plívová, o tom, jak přesně a o kolik se počet dávek nakonec sníží, ještě není rozhodnuto. "Některé dávky zůstanou prozatím zachovány tak, jak jsou, některé se sloučí," řekla Právu Plívová.

Snížením celkového počtu sociálních dávek se změní jejich struktura. Jak Drábek uvedl, například v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených mají být pouze dvě dávky namísto současných osmi. První má být pravidelným příspěvkem na mobilitu, který má nahradit například příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu či příspěvek na zakoupení vozu. Druhá má být jednorázovým příspěvkem na zvláštní pomůcky, jenž má nahradit příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na úpravu vozidla. Změn má doznat také posuzování nároků na výplatu dávek. Do budoucna se má týkat nejen příjmů dané osoby, ale i osob, které k ní mají vyživovací povinnost. MPSV si od toho slibuje, že tím posílí roli rodiny.

Nově by mělo být upraveno také poskytování služeb péče o děti

Zákon má rozdělit poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. "Chceme rozšířit portfolio poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě. Měl by tím být vyřešen nedostatek míst v mateřských školách," vysvětlil Drábek. Rozšířit by se tak měl okruh lidí, kteří budou mít živnostenské oprávnění pro péči o děti do tří let věku. Bude také zaveden institut rodičovské výpomoci. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou dostupnější.

Rodičům by pak měl pomoci i jednodušší přechod mezi jednotlivými variantami rodičovského příspěvku. U dětí starších dvou let navíc má být do budoucna poskytován bez ohledu na délku pobytu dítěte v mateřské školce.

Tvrdší postihy za práci načerno

V oblasti zaměstnanosti ministerstvo plánuje např. zvýšení pokuty za nelegální zaměstnávání z deseti na sto tisíc korun, naopak snížit se má maximální pokuta za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti, a to z 500 000 na 100 000 Kč. Firmám má ubýt papírování. Nebudou muset hlásit volná místa nebo dodávat k žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti potvrzení bezdlužnosti. Zrušen má být institut náhradního plnění, tedy možnost firem kompenzovat nedostatek zaměstnanců se zdravotním postižením nákupem zboží nebo služeb od firem, které zdravotně postižené zaměstnávají. Drábek připustil, že jeho sociální reforma vezme původní práci stovkám úředníků. Mnoho z nich by však mohlo najít uplatnění v zesílené kontrolní činnosti úřadů, přislíbil ministr.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:09.