Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jaromír Drábek: Výplata dávek na jediném místě (ČT 24)

Bližší informace může také najít na internetové stránce ministerstva http://www.mpsv.cz/cs/10147.

Moderátor
Čerpání sociální podpory od státu by mělo být jednodušší a průhlednější. To si od nové koncepce sociální politiky slibuje vedení ministerstva práce v˙čele s˙Jaromírem Drábkem. Ten právě dnes představil změny, které by podle jeho představ měli začít platit už od příštího roku.

Autor
Od roku 2012 by lidé měli žádat o sociální dávky už jen na úřadech práce. Vyplňovat by měli jedinou žádost a obsluhovat by je měl stále stejný úředník. I to je součástí reformy, kterou plánuje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Výše příspěvků se reforma nedotkne, měla by zjednodušit jejich čerpání. Zacílit je na ty, kteří je skutečně potřebují a také zefektivnit práci úředníků. Nově by už lidé nemuseli žádat o 18 různých dávek u třech rozdílných institucí.

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
Zvláště v˙tom případu osob zdravotně postižených nebudou muset objíždět tři různá pracoviště.

Autor
A zdravotně postiženým chce ministerstvo ulevit i jinak. Teď si vyřizují hned několik příspěvků na mobilitu, tedy ulehčení pohybu mimo domov. Podle reformy by se všechny sloučily do jediné dávky. Tíha reformy dopadne především na úřady práce.

Yvona Jungová, ředitelka, Úřad práce Ostrava:
Samozřejmě pracovníci, kteří s˙těmi dávkami pracují, udělají všechno proto, aby tady tyto změny na klienty dopadly co nejméně. A my už se s˙tím popasovat budeme muset.

Autor
Podle ministra úředníkům natolik ubude papírování, že s˙přijímáním nových se nepočítá. Právě naopak. Někteří by mohli změnit působiště.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Všechny ty pracovníky, které ušetříme a měli by to být skutečně stovky pracovníků, budeme převádět na kontrolní úseky.

Autor
Kontroly chce Drábek zaměřit především na nelegální zaměstnávání a počítá i s˙desetinásobným zvýšením pokut. Na tom se shodne i s˙opozicí. Ta se ale obává, jak nárůst agendy úřady práce zvládnou.

Milan Štěch /ČSSD/, předseda Senátu, Studio ČT24, 12.1.2011:
Když to budou dělat úřady práce, tak nebudou znát ty klienty, ty občany. Ta znalost toho prostředí bude daleko menší, takže aby výsledek nebyl, že tam těch úniků a neoprávněného čerpání bude daleko více.

Autor
Ministerstvo své záměry přepíše do paragrafu do konce února, koncem března by je měla projednat vláda.

Moderátor
No a hosty jsou, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z˙TOP 09. Dobrý večer.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Moderátor
A také Martin Potůček, který je předsedou odborné sociální komise sociální demokracie, pane profesore, dobrý večer i vám.

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK:
Dobrý večer.

Moderátor
Pane ministře, proč má být méně dávek?

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
Protože ten systém dnes je velmi složitý. Dnes vyplácáme 18 typů dávek, které se vyplácejí ze tří různých institucí. A tak jak bylo řečeno, ten systém je administrativně, ale i finančně velmi náročný a zároveň pro klienty velmi nepřívětivý. Protože se musí obracet na tři různé instituce, pokud potřebují pomoc od státu.

Moderátor
Pane profesore, formálně ta cesta, kterou volí ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy řekněme cesta zjednodušování toho systému. Je cestou správnou, podle vás?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK:
Na to se těžko odpovídá jednoznačně. Poněvadž mnohé z˙těch návrhů jsou teprve ve stádiu příprav. V˙každém případě bych ale doporučil před plošným zavedením takové poměrně důležité a náročné změny je nejprve experimentálně odzkoušet třebas v˙jednom okrese nebo v˙jedné

Moderátor
Otázka je jak by tohle legislativně mohlo být ošetřeno, pane profesore, jestli by to vůbec šlo?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK:
No to se samozřejmě dělá ve světě

Moderátor
Ve světě, ano, ale jestli by to šlo u nás?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK:
Já myslím, že ano, při troše dobré vůle.

Moderátor
Ten nový systém se nemá týkat úrovně sociální státní podpory a sociální sítě. Mimochodem v˙téhle souvislosti je dobré připomenout, že ten odborný výraz sociální síť vskutku nemá moc společního s˙tím pro co se dnes, Bůh ví, proč užívá. Ale vážně, pane profesore, objem sociální podpory se nemá snižovat. S tím by tedy sociální demokracie neměla být problém. Protože to je myslím si zásadní věc.

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK:
No, sociální demokracie má problém s˙celkovou úrovní té pomoci a podpory, poněvadž ta je výrazně nižší, než by byla skutečně objektivní potřeba mnoha občanů.

Moderátor
Zůstaňme u těchto návrhů. A naopak, když jsme u snížení peněz, tak vy tvrdíte, že by se mělo těmito změnami ušetřit. Kolik? Jak to máte spočítáno, pane ministře? Na kolik to máte spočítáno?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ty administrativní náklady by skutečně měli být mnohem nižší, když si vezmeme, že se bude ta agenda řešit pouze na jednom místě, místo na třech místech paralelně. Že se bude zpracovávat jenom jedna žádost místo několika žádostí, které se vyhodnocují

Moderátor
Dobře, promiňte, máte to kvantifikováno, o kolik by měl třeba stát ušetřit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
My chceme v každém případě ty lidi, které ušetříme na agendě, kterou dnes musejí vykonávat převést, tak jak bylo řečeno v˙tom úvodním příspěvku na jinou agendu, která souvisí s˙kontrolou zejména nelegálního zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek

Moderátor
Promiňte, k˙tomu se dostaneme, mě zajímá, o kolik stát ušetří, o kolik stát ušetří?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Výsledné číslo je nula, protože ty lidi, kteří nebudou potřeba pro tu agendu, tak budou pověřeni jinými úkoly

Moderátor
Čili není výsledkem ušetření nějaké

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, výsledkem tohoto kroku není úspora, ale jsou nepřímé efekty, protože tím, že posílíme kontrolu, tak velmi výrazně omezíme šedou ekonomiku. A přesuneme ty pracovníky, kteří dneska jsou účastni v˙šedé ekonomice do standardní ekonomiky. Tedy budou odvádět daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění

Moderátor
Tím nepřímím efektem by tedy mělo být snížení administrativy. Vy si slibujete hodně od sjednocení výplatních míst. Připomeňme to, co bylo už v˙té reportáži řečeno, že by nově ty dávky měly být vyplaceny pouze na úřadech práce. Ale jak zajistíte, aby to ty úřady zvládly? Ono to v˙té reportáži bylo naznačeno, paní úřadu práce říkala - no budeme se s˙tím muset nějak popasovat. Mluvíte-li o menší administrativě, tak ale právě tyhle úředníky čeká určitě více administrativy.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Nečeká je více administrativy a já

Moderátor
Možná víc práce

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, a já dám jednoduchý příklad. Dnes např. pro účely tří různých typů dávek jsou potřeba tři různé lékařské posudky a tři úředníci se zabývají zpracováním tří paralelních žádostí, které od roku 2012 budou součástí jedné žádosti s˙jednou přílohou. Tzn., té práce skutečně velmi výrazně ubude.

Moderátor
Pane profesore Potůčku, jsou podle vás úřady práce správným distributorem sociální pomoci státu směrem k občanům?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
To je velmi dobrá otázka. Já když jsem se seznámil s tím podkladem Ministerstva práce, tak první z otazníků, který mě napadl, bylo, kde zůstává ta tradiční funkce obcí v oblasti sociální pomoci. V zásadě teď se bavíme o dávkách, ale je známo, že tam, kde nedosáhnou dávky, tak může dosáhnout sociální pomoc, sociální práce v terénu, a tu právě vykonávají ty obce. To je moje první...

Moderátor
Promiňte, pane profesore, ale na druhou stranu občanovi, který nějakou sociální pomoc potřebuje, je v zásadě jedno, kam jde. A teď to možná opravdu bude mít jednodušší, protože ví, že bude muset jít pouze do jedněch dveří a ne do dvou nebo do tří dveří.

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
Jenomže tak, jak jsem se seznámil s těmi podklady, tak se sociální prací v terénu úřady práce v té reformě nepočítají. Ty budou... to je právě nevyjasněno, do jaké míry vlastně a co zůstane i nadále v kompetenci obcí.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Není to nevyjasněné. Je naprosto jednoznačné, a v tom souhlasím, že ta terénní práce je skutečně kompetencí obcí, nicméně pokud chceme sjednotit to výplatní místo, a my jsme analyzovali všechny možné varianty, ať už výplatu prostřednictvím obcí, tedy tím dosavadním způsobem přenesené působnosti státní správy, ať využitím úřadů práce, případně využitím České správy sociálního zabezpečení nebo jiné instituce. A úřady práce v té analýze prostě vyšly s nejvyššími výhodami a s nejmenšími riziky.

Moderátor
Pojďme rozebrat ještě některé další body toho vámi dnes představeného plánu. Změny by se měly týkat i péče o děti. Nedostatek míst v mateřských školách by měl být řešen rozšířením takzvané nekomerční péče. Víc osob by také mělo mít živnostenský list pro péči o děti do tří let věku. Jak zajistíte, aby právě tahle péče při úvahách o jejím rozšíření měla vždycky tu požadovanou kvalitu? Protože připomeňme, že jde skutečně o péči o velmi malé děti, tedy o něco, co vyžaduje jistou odbornost.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já doplním, že tím třetím typem péče by měla být vzájemná rodičovská výpomoc. A tady my velmi pečlivě komunikujeme zejména s Ministerstvem zdravotnictví, tak abychom zajistili dostatečné podmínky pro zajištění kvality jednak toho prostředí a jednak té péče, na druhou stranu abychom zbytečně nekladli administrativní bariéry pro tento druh péče, ale podotýkám, že se to má týkat velmi malých skupin dětí, to znamená dětí o počtu několika málo... v té jedné variantě do 4 dětí, v těch ostatních maximálně do 12 dětí.

Moderátor
Jak se staví sociální demokracie k rozšiřování počtu lidí s oprávněním pro péči o malé děti?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
No, tak je to podle názoru mnoha odborníků tak trochu východisko z nouze, kdy celý systém není schopen zajistit dostatečnou kapacitu v mateřských školách, poněvadž psychology dětskými je dokázáno, že právě pobyt v takovýchto zařízeních, jako jsou mateřské školy, je pro děti, tedy ty větší kolektivy dětské, jsou pro zrání a výchovu dětí příznivější než ty menší.

Moderátor
Vy ale mluvíte o kapacitě. Není to spíš také o kvalitě? Kde je řečeno, že ve státem zřizovaných zařízeních se o děti postarají automaticky dobře? Není právě ona nekomerční nebo domácí péče, ať už to bude jakýkoliv z těchto typů, není zárukou, že právě tam se dětem budou o něco více věnovat, že jim bude věnována větší pozornost?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
To samozřejmě nemohu vyloučit, to je případ od případu a je to samozřejmě otázka také kontrolní činnosti a celkového nastavení toho systému.

Moderátor
Další novinka - jediný formulář a lékařský posudek bude stačit zdravotně handicapovaným pro výplatu příspěvku. Ty příspěvky se také budou měnit, ale podstatný je ten jeden formulář. Ten zase snižuje náklady na administrativu, to je jeden efekt. Na druhou stranu - nemůže ten jeden posudek nahrávat případným nepoctivcům?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Když se podíváme na dnešní situaci, tak tam se každá dávka posuzuje zvlášť, to znamená na každou dávku se vytváří zvláštní posudek. To znamená v tom se nic nemění. Důležité je, že ten posudek bude zpracováván jenom jednou a v dnešním systému případného několikastupňového řízení nebo námitkového řízení, tak tam je samozřejmě možnost nápravného opatření.

Moderátor
Další věc, která se týká handicapovaných. Zrušena má být možnost takzvaného náhradního plnění, tedy to, aby firmy kompenzovaly nedostatek handicapovaných zaměstnanců odebíráním zboží nebo služeb od firem, které handicapované zaměstnávají. Důvodem má být zneužívání tohoto institutu. Máte kvantifikováno, dá se změřit, jak moc toho lidé zneužívají? Nebo to je jenom vaše představa, že se to zneužívá?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak jednak my máme dva základní instituty, které jsou používány pro zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, jednak takzvané povinné kvóty...

Moderátor
Postižením.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Postižením. Jednak takzvané kvóty, to znamená povinné zaměstnávání čtyř procent osob se zdravotním postižením, a dále je to v případě nemožnosti splnění této podmínky povinný odvod, náhradní odvod do státního rozpočtu. To náhradní plnění je doplňkovým systémem, který nemá obdobu v žádné jiné srovnatelné zemi.

Moderátor
Dobře, ale promiňte...

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
A to zneužívání je skutečně velmi na vysoké míře.

Moderátor
Máte to nějak kvantifikováno, podpořeno nějakou studií nebo čísly?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně, protože když si jenom porovnáte počty pracovníků v těch organizacích, které to náhradní plnění vykazují, s tím celkovým objemem, tak to znamená například, že v některých organizacích na jednoho pracovníka se zdravotním postižením připadá několik milionů v hodnotě výroby nebo poskytování služeb, ale to je záležitost, která je naprosto jednoznačná.

Moderátor
Ale druhá strana mince, pane ministře - nevystavujete tím do nevýhodné situace ty firmy, které handicapované skutečně poctivě zaměstnávají, třeba i s vidinou toho, že to náhradní plnění, které si u nich budou čerpat jiné firmy, jim může přivést víc zákazníků? A nebudou na tom nakonec biti především ti handicapovaní, kteří jsou tam třeba zaměstnáni?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V žádném případě ne, protože tady jsou kombinovány dva způsoby podpory. Kromě toho způsobu podpory náhradního plnění, tak ten základní způsob podpory je podpora vytváření pracovních chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen. A právě ta kombinace chráněných pracovních míst a náhradního plnění není systémově správná a je potřeba s ní něco udělat.

Moderátor
Jaký je váš pohled na tuhle úpravu? Mělo náhradní plnění smysl? Nebylo opravdu v řadě případů jenom na papíře? Nenahrávalo těm, kteří to brali jenom čistě formálně?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
Souhlasím s tím, že je to opatření, u kterého by mi nebylo příliš líto, kdyby bylo zrušeno.

Moderátor
Součástí změn má být také zvýšení sankcí za nelegální zaměstnávání. Pane ministře, proč má ta pokuta vzrůst až na sto tisíc korun?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to jenom porovnám. Pokuta za nelegální zaměstnávání dnes je ve výši 10 tisíc korun a pokuta za administrativní pochybení při hlášení pracovního místa například může dosáhnout až půl milionu korun. Z toho vidíme, že ty výše jsou naprosto nevyvážené, tedy chceme snížit pokuty za administrativní pochybení, naopak zvýšit pokuty za věcné nelegální chování.

Moderátor
Má být zaměstnávání načerno, pane profesore Potůčku, víc postihováno i touto citelnější sankcí?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
O tom nemám nejmenších pochyb, ale zároveň bych doplnil, že to není možná ten největší zdroj úniků do státního rozpočtu. Málo se mluví o tom stále bobtnajícím takzvaném Švarc systému, který znamená velké úniky především pro zdravotní a sociální pojištění.

Moderátor
Ještě k tomu nelegálnímu zaměstnávání - bude ruku v ruce s tou zvýšenou sankcí existovat zároveň i účinnější systém kontrol? Budou kontroly nelegálního zaměstnávání častější, důkladnější? Jak budou konkrétně změněny?

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně - my jsme si ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vyzkoušeli systém takzvaných společných kontrol úřadů práce, inspektorátů práce, správy sociálního zabezpečení, dalších kontrolních orgánů a tento... toto pilotní ověření chceme i v souvislosti se změnou struktury úřadů práce od 1. dubna využít pro mnohanásobné zvýšení intenzity kontrol nelegálního zaměstnávání.

Moderátor
Pane profesore Potůčku, podpoří opozice tento plán, nebo je zásadně proti, či snad s drobnými úpravami?

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
No, já tady mám před sebou ty stránky, které dnes zveřejnilo tiskové oddělení ministerstva. Mnohé z těch návrhů jsou v té podobě, že ještě na nich se bude dozajista pracovat. Já osobně se domnívám, že celá ta oblast sociální péče je tak důležitá a zároveň tak komplikovaná, že by si i vyžádala ustavení podobného orgánu, jako byla ta Bezděkova komise, která připravovala tu reformu důchodů. To za prvé. Za druhé se domnívám, že by bylo skutečně velmi užitečné takový rozsáhlý řez do stávajícího systému někde experimentálně ověřit, než se zavede plošně. A za třetí - domnívám se, že vlastně by tady nemělo dojít k nějakému spěchu, poněvadž zjednodušovat není vždycky jednoduché. Zvláště tam, kde jde o lidi.

Moderátor
Pane ministře, velmi stručně, prosím. Za prvé - budete spolupracovat s opozicí v dalším připomínkování tohoto materiálu? A druhá věc - co třeba to experimentální ověření, jak o tom mluví pan profesor?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Naprosto jednoznačně chci o tom komunikovat i s ostatními politickými stranami mimo koalici. To je naprosto jasné. A ta komunikace už na odborné úrovni probíhá. Co se týká toho expertního ověření, to je v českých podmínkách skutečně velmi obtížné, protože zákony musí platit pro celou republiku, a bylo by velmi obtížné vytrhnout jeden kraj nebo jeden správní celek z platné legislativy.

Moderátor
Pánové, děkuji oběma, že jste přišli do dnešních komentovaných událostí. Na shledanou.

Martin Potůček, předseda odborné komise ČSSD:
Na shledanou.

Jaromír Drábek , ministr práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:32.