Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Dávky by od příštího roku měl vyplácet pouze úřad práce (ČTK)

V současnosti se vyplácí celkem 18 dávek na třech různých místech. "Chceme zavést jedno výplatní místo, kterým budou úřady práce," řekl Drábek. Dávky budou vypláceny na základě jedné žádosti, to znamená s jedním souborem příloh, budou zpracovávány jedním pracovníkem a vypláceny na jednom místě.

Změny čeká i struktura dávek. Například v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených vzniknou pouze dvě dávky namísto současných osmi. Jednat se bude o opakující se příspěvek na mobilitu, který má nahradit například příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu či příspěvek na zakoupení vozu. Další bude jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky, který má nahradit příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na úpravu vozidla. MPSV chce také do budoucna posílit roli rodiny. Výplata dávek by měla být posuzována nejenom na základě příjmů dané osoby, ale i na základě osob, které k ní mají vyživovací povinnost.

Další změny chce MPSV zavést v oblasti péče o děti. "Chceme rozšířit portfolio poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě. Měl by tím být vyřešen nedostatek míst v mateřských školách," řekl Drábek. Například chce rozšířit okruh lidí, kteří budou mít živnostenské oprávnění pro péči o děti do tří let věku. Bude také zaveden institut rodičovské výpomoci. Zákonem dále MPSV rozdělí poskytování služeb péče o děti na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na zajištění péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou dostupnější.

V oblasti zaměstnanosti se MPSV chystá například zvýšit pokuty za nelegální zaměstnávání, a to z 10.000 Kč na 100.000 Kč. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500.000 Kč na 100.000 Kč. Zrušen má být institut náhradního plnění, tedy možnost firem kompenzovat nedostatek zaměstnanců se zdravotním postižením nákupem zboží nebo služeb od firem, které zdravotně postižené zaměstnávají.

Zdroj:ČTK

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:19.