Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Polovina zaměstnavatelů porušuje předpisy (Právo)

"Provádění kontrol se zaměřuje na zjišťování výkonu nelegální práce, dále na zaměstnávání cizinců, zaměstnávání občanů EU a zaměstnávání cizinců s uděleným trvalým pobytem, činnost agentur práce, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele," upřesnil Zdeněk Novotný, ředitel Úřadu práce v Plzni.

Pokud byla pokuta udělena, většinou to podle Novotného bylo za umožnění výkonu nelegální práce cizincům nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a zprostředkování zaměstnání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

Další pokuty se chystají

U dalších 21 případů je připraveno správní řízení, jehož výsledkem bude nejspíš uložení dalších pokut. "V těchto případech se většinou jedná o umožnění výkonu nelegální práce cizincům ze strany zaměstnavatelů nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU," dodává Novotný.

Od září 2010 provádí kontrolní oddělení Úřadu práce v Plzni na základě pokynu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) průběžné koordinované kontroly ve spolupráci s kontrolními pracovníky a inspektory z Oblastního ředitelství služby cizinecké policie - inspektorátu cizinecké policie Plzeň, Celního úřadu Plzeň, Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni a Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město na místě výkonu práce v oblastech stavebnictví, pohostinství a dalších.

V souvislosti s prováděnými kontrolami podal Úřad práce v Plzni již tři návrhy živnostenskému úřadu na zrušení živnostenského oprávnění podnikatelům, kteří se prokazatelně dopustili závažného porušení zákona o zaměstnanosti.

V těchto případech se jednalo o opakované závažné porušení zákona o zaměstnanosti, za které Úřad práce v Plzni za stejný správní delikt opakovaně uložil pravomocně pokutu a kdy se jednalo o umožnění výkonu nelegální práce cizincům.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:01.