Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jaromír Drábek: Rozhovor o důchodové reformě (ČRo Rádio Česko)

Moderátor (Ondřej Černý):
České důchody jsou příliš rovnostářské a proto je nezbytné je změnit. Tak pravil Ústavní soud a donutil vládu Petra Nečase k˙větší diferenciaci důchodů. Nastat by měla od října. Ještě větší revoluci bychom měli zažít od roku 2013, kdy by měla být spuštěna důchodová reforma s˙velkým R. Jednou z˙důležitých otázek stále je, zda spoření v˙soukromých fondech bude povinné nebo ne. Jiří Král, vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pro Rádio Česko popsal názorovou proměnu resortu.

Host (Jiří Král):
Ministerstvo práce a sociálních věcí v˙době, kdy byl ministrem dnešní premiér pan Nečas, připravovalo tu variantu, kde by byla dobrovolná účast. To bylo v˙letech 2007 až 2009. Poté od začátku roku 2010 půl roku pracovala druhá Bezděkova skupina. Převážil pak ten odborný názor, že lepší by bylo zavést povinně účast. A ve vládním prohlášení vlastně se dočteme pouze to, že vláda je odhodlána důchodovou reformu udělat a při tom koncipování přihlédne k˙doporučení té druhé Bezděkovy skupiny.

Moderátor (Ondřej Černý):
Začíná Studio Česko, od mikrofonu příjemný poslech přeje Ondřej Černý. A u toho druhého mikrofonu usedl ministr práce a sociálních věcí a také místopředseda strany TOP 09, Jaromír Drábek. Dobrý den, vítejte.

Host (Jaromír Drábek):
Pěkné odpoledne.

Moderátor (Ondřej Černý):
Jiří Král z˙vašeho resortu popsal situaci a připomněl tedy vládní prohlášení. Proč nebouchnout do stolu a kategoricky netrvat na požadavku TOP 09 na povinné spoření v˙soukromých fondech, když to vychází i z˙Bezděkovy komise, na níž se právě ta dohoda stran koalice nějakým způsobem vykrystalizovala?

Host (Jaromír Drábek):
Právě proto, že to žádný kategorický požadavek není. Já jsem jasně deklaroval, že TOP 09 se i právě na základě výsledků poradní expertní skupiny přiklání k˙povinnému spoření v˙kapitálovém pilíři. Nicméně zdůrazňuji to slovo přiklání. A pokud jsme slyšeli jiné názory, tak to jsou, to je spor, který, nebo diskuse, která probíhala v˙řadě zemí, probíhá i u nás a ta diskuse je naprosto oprávněná. Prostě oba ty systémy, jak povinné spoření, tak dobrovolné spoření, mají svoje výhody a mají svoje rizika a pokud v˙tuto chvíli převážilo, převážily ty argumenty na stranu povinného spoření, tak já zase zdůrazňuji, že převážily argumenty. A není to žádná mantra, není to nic, co by bylo nepřekročitelné. Myslím si, že je to důležité rozhodnutí, které čeká tuto koalici, aby se shodla na tom, zda spoření bude dobrovolné či povinné. Já budu preferovat tak, jak jsem řekl i na základě podkladů z˙druhé Bezděkovy komise povinný fondový pilíř, nicméně tak, jak říkám, není to nic nepřekročitelného.

Moderátor (Ondřej Černý):
A rýsuje se už nějakým způsobem dohoda na tom, že by ten druhý pilíř byl skutečně povinný? Protože ODS říká, že by byla spíše pro dobrovolnou situaci, ale je ochotna udělat nějakým způsobem krok v˙ústrety, aby ta reforma prošla? Věci veřejné tomu také nejsou příliš nakloněny. Tak v˙tuto chvíli to vypadá tak, že ten váš názor, ačkoliv odborníci se pro něj kloní, tak v˙rámci vládní koalice nemá většinu.

Host (Jaromír Drábek):
Já jsem právě velmi dobře poslouchal to stanovisko ODS k˙důchodové reformě a tam skutečně padlo zdůrazněné to slovo spíš. ODS se kloní spíš k˙dobrovolnému spoření. Nicméně počítá i s˙variantou, že by byla shoda na povinném pilíři a potom tam klade nějaké, nějaké, když to řeknu jednoduše, podmínky, za kterých by bylo možné přistoupit k˙tomu povinnému spoření. Myslím si, že ty podmínky jsou velmi dobře postavené. Proto říkám, v˙tuto chvíli jsou obě cesty otevřené. Já podporuji, abychom se drželi závěrů druhé Bezděkovy komise, abychom se dohodli na povinném pilíři. Pokud se z˙jakýchkoliv důvodů dohodneme na tom, že spoření bude dobrovolné, je to také cesta.

Moderátor (Ondřej Černý):
Pak je ale na místě možná lidem říci, že v˙momentě, kdy to bude dobrovolné, tak pak ať očekávají, že ten státem vyplácený důchod nebude tak výrazný a ať se nezlobí na stát, že ten důchod nebude takový.

Host (Jaromír Drábek):
Ano. To je právě to zásadní riziko.

Moderátor (Ondřej Černý):
A to úplně nezaznívá v˙tuto chvíli.

Host (Jaromír Drábek):
To, to je právě to základní riziko a můj základní argument pro to, aby spoření bylo povinné. Protože ve chvíli kdy je spoření povinné, tak potom se ho účastní všichni. A ten doplňkový zdroj z˙kapitálového pilíře mají k˙dispozici všichni důchodci. Nikoliv jenom ti, kteří se pro to dobrovolně rozhodli. A je potom mnohem menší riziko řešení situací, kdy se někdo dobrovolně rozhodl si spořit pouze v˙průběžném pilíři a nevytvořil si jiným způsobem dostatečnou rezervu pro finanční zajištění v˙tom věku, kdy už není ekonomicky aktivní.

Moderátor (Ondřej Černý):
Na druhou stranu dobrovolný systém by podle Petra Nečase byl pro stát levnější. Podle odhadů OECD by ročně vyšel na 20 miliard korun, kdežto verze s˙povinnými odvody do fondů až na 70 miliard. Kde na to stát případně vezme?

Host (Jaromír Drábek):
To jsou čísla, která jsou v˙tuto chvíli velmi spekulativní, protože počítají s˙nějakým průměrným procentem zapojení občanů do dobrovolného pilíře a to lze velmi těžko předjímat. A já si myslím, že musíme také zvážit například to, jak masově se občané zapojovali do penzijního připojištění a zapojují. Tady bych ty odhady skutečně považoval za velmi orientační a myslím si, že tohle není ten základní argument při diskusi o tom, zda pilíř kapitálový má být povinný nebo dobrovolný.

Moderátor (Ondřej Černý):
Tak ale je to velmi důležitý argument. Protože v˙momentě, kdy se bude mluvit třeba o sedmdesáti miliardách, tak to je neskutečně vysoká částka.

Host (Jaromír Drábek):
Je to velmi důležitý argument. Nicméně tak, jak říkám, k˙těm číslům je potřeba přistupovat velmi obezřetně, vyhodnocovat jejich relevantnost. To je skutečně velmi, velmi odborná záležitost. Já jenom říkám, že i v˙případě, že by byl nastavený dobrovolný kapitálový pilíř, tak můžeme dojít k˙číslům, která budou úplně jiná, než někdo na základě teoretických předpokladů dnes píše.

Moderátor (Ondřej Černý):
Už jsme zmínili, že nejsilnější vládní strana, ODS, preferuje dobrovolné spoření v˙soukromých fondech.

Host (Petr Nečas):
Jednoznačně preferujeme dobrovolný důchodový systém. Pouze připouštím, ano, kdyby na tom měla ztroskotat koaliční dohoda a neměla být uskutečněna důchodová reforma, tak jsme ochotni v˙krajním případě přistoupit i na povinný fondový pilíř, jakkoliv ho nepreferujeme, nevoláme po něm a nepovažujeme to za lepší krok než ten dobrovolný.

Moderátor (Ondřej Černý):
Předseda ODS a také vlády Petr Nečas mluvil o krajním případě. ODS tedy preferuje dobrovolné ve vedení části pojistného do fondů a snížení pojistného firmám o 3,5 procenta. Za určitých podmínek je ale ochotna akceptovat tedy i onu povinnou verzi odvodů a vyššího snížení pojistného, jak navrhuje vaše TOP 09 nebo také Národní ekonomická rada vlády. Ale řekla vám konkrétně, přesně, taxativně ODS ony podmínky, za nichž je ochotna na to přistoupit?

Host (Jaromír Drábek):
Ano. Ty podmínky jsou jednoznačně vyjádřené. Zejména jde o to, aby byl takzvaný slepý přístup k˙jednotlivým fondům. To znamená, aby bylo odidentifikováno to přímé propojení mezi občanem a penzijním fondem, abychom se tak zbavili případných zbytečně vysokých nákladů na marketing. To si myslím, že je požadavek, o kterém lze velmi dobře jednat. Z˙toho ale také vyplývá, to jenom chci ukázat, že ta cesta je skutečně nastavená, pokud ODS představila možnost různých variant při dalším vyjednávání důchodové reformy, tak si myslím, že je to z˙mého pohledu velmi konstruktivní postoj a velmi dobrý způsob, jak otevřít cestu pro vyjednávání. A z˙druhé strany pokud TOP 09 říká ano, my respektujeme závěry Bezděkových komisí a v˙tuto chvíli preferujeme zejména z˙toho důvodu odborného povinný pilíř, ale umíme si a teď použiji podobná slova jako premiér Nečas, ale umíme si představit, že pokud by na tom měla ztroskotat dohoda, tak jsme ochotni vyjednávat i o dobrovolném pilíři, tak to jenom ukazuje na to, že vládní koalice v˙tuto chvíli je připravena hledat shodu a ta shoda by měla být nalezena v˙průběhu velmi krátké doby.

Moderátor (Ondřej Černý):
A kromě toho, že má být ona důchodová reforma vlastně provedena, tak je zde vůbec něco naprosto zásadního a neopustitelného, přes co, jak se ošklivě říká, Pro TOP 09 nejede vlak?

Host (Jaromír Drábek):
Ano. Zásadní a nepřekročitelné je to, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. To znamená, musíme změnit současný důchodový systém a ten průběžný pilíř, který za 20 nebo za 30 let prostě nebude stačit na vyplácení důchodů, který lidem, kterým je dnes 30 nebo 40 let a který jim nevytvoří dostatečné finanční prostředky pro vyplácení jejich důchodů, tak ten systém je potřeba změnit. To je naprosto nepřekročitelné.

Moderátor (Ondřej Černý):
A mají být ony pilíře pouze dva nebo jich bude více? Protože třeba bývalý premiér Vladimír Špidla říká, že je potřeba ještě třetího, podnikového pilíře, který by reagoval na specifika jednotlivých pracovních oborů. Protože třeba pokrývač, který celý život lezl po střechách, asi těžko svou práci bude dělat také v˙šedesáti sedmi nebo ještě více letech.

Host (Jaromír Drábek):
Já na to mám úplně jiný názor. Samozřejmě, že se mluví o takzvaném třetím pilíři, ale ten třetí pilíř je obvykle chápán jako individuální pilíř. To znamená jako doplňkový pilíř individuálního spoření, kde někdo, kdo má ten záměr, tak kromě prvního a druhého pilíře používá ještě vytvoření finančních rezerv nějakou osobní iniciativou. Co se týká takzvaných zaměstnaneckých penzijních fondů, tak já nemůžu souhlasit s˙tím, jakým způsobem to argumentuje bývalý komisař Špidla, protože to, že dnes už nelze spoléhat na takzvanou jedno profesní kariéru, to je naprosto zřejmé. Dnes už prostě není možné říkat, že, použiji tentýž, tentýž příklad, že například pokrývač může pracovat do pětačtyřiceti let a potom má odejít do důchodu. To tak není. On se musí připravit na to, že v˙další kariéře bude prostě dělat něco jiného. Není možné zabezpečit člověka, pokud pracuje poměrně krátkou dobu. Tedy jiný způsob

Moderátor (Ondřej Černý):
Tedy pro ty dva pilíře.

Host (Jaromír Drábek):
Není možné zaměstnaneckým pilířem nebo zaměstnavatelsko-zaměstnaneckým vztahem a doplňkovým pojištěním zabezpečit nějaké dlouhodobé finanční zajištění po skončení jedné jednoprofesní pracovní kariéry. Prostě dnes je normální, že člověk musí projít několika profesemi za svoji ekonomickou kariéru. Musíme to přijmout, byť je to nepříjemné a je potřeba také s˙tímto argumentem pracovat. A musím říct, že s˙tím velmi aktivně pracujeme také například při přípravě dalších reforem, které se týkají trhu práce, úřadu práce a tak dále.

Moderátor (Ondřej Černý):
Na určité riziko spojené se změnou důchodového systému upozorňuje také odborník na důchodový systém ze společnosti Deloitte, Jiří Fialka. Říká, že spoření v˙soukromých fondech je při stavu finanční gramotnosti v˙České republice možná také trochu problematické.

Host (Jiří Fialka):
Zohlednění toho, jaký je stav finanční gramotnosti obyvatel v˙Česku, tak varianta, aby ses odpovědně rozhodovali, jestli je pro ně lepší zůstávat v˙průběžném pilíři a nebo přejít do spořícího pilíře, to prostě průměrný Čech nebude schopný posoudit. A aby ta rozhodnutí byla především ovlivňována snahou prodejců s˙někým sjednat nějakou smlouvu, tak to si myslím, že není správně.

Moderátor (Ondřej Černý):
Jak tedy vnímáte tento argument? Jak ve spolupráci třeba s˙ministrem financí a vaším stranickým kolegou Miroslavem Kalouskem chcete toto riziko minimalizovat, aby veřejnost věděla a hlavně nebála se, že v˙momentě, kdy bude případně muset povinně přispívat do těch soukromých fondů, bude také schopna nějakým způsobem rozhodnout a udělat ten krok, aby nebyla skutečně marketingově masírována a nevyhrál nejlepší marketing?

Host (Jaromír Drábek):
Tak jednak musím připomenout, že tohle je právě jeden z˙těch argumentů, které podporují povinné spoření.

Moderátor (Ondřej Černý):
Dobře, ale v˙momentě, kdy bude povinné, tak stále bude možnost vybrat si mezi těmi fondy.

Host (Jaromír Drábek):
Tak. A za druhé proto také je naprosto jednoznačný záměr vytvořit jeden fond takzvaně státní, tedy s˙tou konzervativní strategií, tak, aby ten, kdo není schopen nebo nechce se rozhodnout, kterou strategii spoření zvolit tak, aby mohl právě být účasten toho takzvaného státního spoření. To znamená fondu, který bude čistě konzervativní, bude investovat pouze do státních dluhopisů. To znamená, bude tam nulové riziko toho, že, že ta aktiva budou nějak ovlivněna situací na trhu. V˙podstatě bude ručit stát. Toto je právě jeden z˙těch základních momentů, který je potřeba natavit tak, aby byla naprostá jistota, že i ti, kteří se nechtějí nebo nemohou nebo nejsou schopni se zabývat volbou způsobu spoření strategií toho kapitálového spoření, takže budou mít možnost, jak se s˙tou situací vyrovnat.

Moderátor (Ondřej Černý):
A je už v˙tuto chvíli třeba jasné, o kolik se zavedením vícepilířového financování důchodů sníží státem vyplácené důchody?

Host (Jaromír Drábek):
V˙žádném případě by to nemělo být tak, že by, že by se státem vyplácené důchody měly snižovat.

Moderátor (Ondřej Černý):
Nemluvím o těch současných, ale v˙budoucnosti.

Host (Jaromír Drábek):
Nicméně, nicméně je pravda, že projekce, které děláme právě v˙tom horizontu dvaceti, třiceti, čtyřiceti let, tak jednoznačně mluví o tom, že důchody nebudou moci být tak razantně valorizovány například i nad hranici toho zákonného předpokladu, jako byly v˙minulosti. A já jenom připomenu, že v˙současné době se pravidelně

Moderátor (Ondřej Černý):
Podle té změny, kterou navrhujete, tak by ta vláda tu možnost vůbec neměla.

Host (Jaromír Drábek):
Přesně tak. Protože v˙současné době je to tak, že se důchody valorizují každý rok minimálně o inflaci a minimálně plus minimálně o třetinu nárůstu průměrné mzdy. A v˙řadě případů vlády rozhodovaly o výrazně vyšším navýšení, než je toto minimum a jedním ze základních předpokladů udržení průběžného pilíře jako funkčního a jako stabilního, je právě to, že odejmeme zmocnění vládě, aby rozhodovala o jakékoliv výši valorizaci důchodů a že to, že to zachytíme pevným vzorcem, od kterého nebude možné se odchýlit tak, aby ten průběžný pilíř byl dlouhodobě stabilní.

Moderátor (Ondřej Černý):
Dá se tedy alespoň nějakým rámcovým způsobem vyčíslit skutečně jaký vliv bude mít to případné rozdělení do dvou pilířů na výši důchodů? Mluví se o tom, že za˙těch současných návrhů by ten druhý pilíř měl přinášet plus mínus 10 procent. Ale dá se jasně říci, nakolik to tedy stát vyjde? Zda případně stát bude schopen do budoucna na vyplácených důchodech ušetřit právě proto, že zde bude existovat ještě druhý pilíř?

Host (Jaromír Drábek):
Nikoliv. Tam jde o to, aby ten druhý pilíř byl dostatečným doplňkovým zdrojem, aby nezůstal, nezůstal důchodce závislý pouze na tom státním průběžném pilíři. Nicméně tak, jak se dnes diskutuje o nastavení jednotlivých parametrů, tak je jasné, že průběžný pilíř bude nutné dofinancovat z˙dalších zdrojů. Protože pokud část toho povinného odvodu použijeme na kapitálové spoření, tak bude nutné průběžný pilíř dofinancovat. Vláda se zavázala k˙tomu, že průběžný pilíř bude trvale dofinancováván příjmy ze státního majetku. Tedy z˙pronájmu státních podniků, dividendy státních podniků nebo podniků v˙částečném státním vlastnictví.

Moderátor (Ondřej Černý):
Takhle se mluví o dani z˙přidané hodnoty.

Host (Jaromír Drábek):
A kromě toho také bude potřeba najít další zdroj. Například zdroj vyplývající ze zvýšení sazby daně z˙přidané hodnoty tak, aby právě na tom průběžném pilíři se podílely nejenom odvody, což je takzvané zatížení práce, ale aby se na tom podílela nepřímá daň, to znamená, to znamená spotřeba.

Moderátor (Ondřej Černý):
Říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Studia Česko. Nebojíte se ale jako místopředseda jedné z˙koaličních stran toho, že reforma se stane tématem, na kterém si vzájemně budete poměřovat svaly a v˙důsledku to může celé reformě uškodit?

Host (Jaromír Drábek):
Nemohu se toho obávat. Nic jiného mi nezbývá. Přes všechny různé mediální přestřelky v˙posledních měsících věřím, že důchodová reforma je tak stěžejní úkol této vlády a přes různé mediální prezentace...

Moderátor (Ondřej Černý):
Že na tom mohou vyrůst velké svaly.

Host (Jaromír Drábek):
Přes různé mediální prezentace věřím, že odpovědnost koaličních stran nás dovede co nejrychleji k˙výsledku, který bude naprosto jednoznačný.

Moderátor (Ondřej Černý):
To jsou koaliční strany. Ale vláda chce do diskuse zapojit také opozici. Pokud vám ale ČSSD dá košem, prohlasujete reformu hlasy vládní koalice a to i bez ohledu na požadavky opozičních stran?

Host (Jaromír Drábek):
Jednoznačně budu usilovat o to a už jsem to několikrát řekl, aby důchodová reforma byla přijata s˙maximálním politickým konsensem. To znamená, aby

Moderátor (Ondřej Černý):
Když to ale nepůjde, protože váš stranický kolega Miroslav Kalousek říká, chceme-li reformu důchodů, nemáme jinou možnost než ji prohlasovat v˙rámci koalice.

Host (Jaromír Drábek):
Já mám zato, že jednání se Sociální demokracií je potřeba velmi zodpovědně vést, že nesmíme dojít do situace, která se například projevila na Slovensku, kdy po jednotlivých volbách při změně politické garnitury se docela zásadně upravují parametry důchodové reformy. To si myslím, že je nepřijatelné. Proto budu velmi usilovat o to, aby alespoň ta základní shoda byla učiněna i se Sociální demokracií a já si myslím, že, že ta cesta k˙jednání se Sociální demokracií je k˙tomu otevřená.

Moderátor (Ondřej Černý):
Říkáte, chci vyjednávat, ale budete případně ochoten nabídnout také nějaké ústupky?

Host (Jaromír Drábek):
Tak samozřejmě, že vyjednávání o nějakém společném postupu znamená

Moderátor (Ondřej Černý):
Protože ČSSD jasně říká, že nechce druhý pilíř.

Host (Jaromír Drábek):
Znamená hledání kompromisu

<

Moderátor (Ondřej Černý):
A to je, řekněme, ta bazální kategorie, která je velmi podstatná.

Host (Jaromír Drábek):
Já, já si myslím, že konkrétním jednáním bude naprosto jasně řečeno, že pod tíhou argumentů, které jsou naprosto jasné, musí každý uznat, že průběžný pilíř je jako jediný pilíř dlouhodobě neudržitelný, že je prostě potřeba ho doplnit o druhý pilíř. A já věřím, že i v Sociální demokracii převáží tento věcný pohled a věřím, že k˙nějaké dohodě dojdeme.

Moderátor (Ondřej Černý):
Už jste mluvil o situaci na Slovensku. Pokud ta dohoda, o níž právě mluvíte, s˙ČSSD nebude, tak expert z˙ČSSD na důchodový systém Vladimír Špidla říká jasně, co jeho strana udělá.

Host (Vladimír Špidla):
A Jaromír Drábek, myslím si, postupuje způsobem, který je těžko akceptovatelný, který svědčí o koncepční slabosti a myslím si, že i kdyby se pokusil reformu proválcovat, že to není podnik, který má naději na úspěch. Nemám nejmenší obavy, že by se ten systém skutečně rozvinul. Jestliže teď vládní koalice dělá reformu existujícího systému, tak já si docela dobře dovedu představit radikální reformu systému, který by byl schválen vládní koalicí.

Moderátor (Ondřej Černý):
Není to tedy tak, že skutečně ty názory jsou tak antagonistické, že najít shodu není možné a že skutečně s˙výměnou politické garnitury zde hrozí jasná a velmi výrazná změna důchodového systému?

Host (Jaromír Drábek):
Vladimír Špidla je jednoznačným zastáncem pokračování pouze průběžného pilíře. Aspoň tak já jsem to od něj slyšel.

Moderátor (Ondřej Černý):
Řekněme, že i celá ČSSD.

Host (Jaromír Drábek):
Já jsem přesvědčen o tom, že tento postoj při konkrétních vyjednáváních nepřeváží jako postoj celé ČSSD.

Moderátor (Ondřej Černý):
Tak zpátky k˙té reformě, jak jí plánujete, k tomu druhému soukromému pilíři. Bude třeba, když zde bude existovat, možné mezi těmi jednotlivými soukromými fondy přestupovat? Protože ty jednotlivé fondy budou mít různou strategii. Jaká zde bude třeba uzavřenost a nezbytnost vytrvat v˙nich?

Host (Jaromír Drábek):
Určitě ano. Určitě bude možné měnit tu strategii průběžně. Dokonce i přestupovat mezi jednotlivými fondy. Samozřejmě bude nějakým způsobem omezena ta frekvence přestupů. A já teď dám laický příklad. Je to asi stejné jako s˙volbou lékaře. Nemůžete volit lékaře každých 14 dní, ale jednou za čas tu volbu můžete udělat. Stejným způsobem to bude i právě u těch fondů nebo tak je to aspoň navrženo, aby bylo určité minimální období, po které musíte zůstat u toho jednoho fondu. Ale samozřejmě ta volba bude možná.

Moderátor (Ondřej Černý):
A bude stát v˙tom, řekněme, státem garantovaném fondu garantovat také minimální výnos? Nebo dárce a plátce donutíte platit i s˙rizikem, že o peníze nebo jejich část mohou přijít?

Host (Jaromír Drábek):
O peníze ani jejich část nebudou moci plátci přijít, protože ty peníze jsou jejich. Co se týká státního fondu, tak ta odpověď je úplně jednoduchá. Přece státní dluhopisy jsou garantované s˙určitým výnosem a pokud ten, tento konzervativní fond bude investovat pouze do státních dluhopisů, tak je naprosto jasné, jaká bude ta výše výnosů.

Zdroj: ČRo Rádio Česko

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:42.