Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Státní úřad inspekce práce evidoval loni téměř 40 000 pracovních úrazů

V souvislosti s porušováním předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti úřad v prosinci uložil 90 pokut v celkové výši 3 879 000 korun. Dále úřad přijal 422 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovních vztahů a podmínek. Poskytl také 6172 odborných konzultací v pracovněprávní oblasti, a to osobně, telefonicky nebo mailem. Součástí činnosti SÚIP Opava je rovněž posuzování projektových dokumentací. V prosinci 2010 posoudil 198 projektových dokumentací. Ukončeno bylo 1181 kontrol, které se realizovaly v rámci schválených hlavních úkolů na rok 2010.

Přehled pracovní úrazovosti za rok 2010

V informačním systému Státního úřadu inspekce práce v Opavě bylo v roce 2010 zaevidováno celkem 39 113 pracovních úrazů, z nichž bylo 132 smrtelných, 870 závažných (s hospitalizací zaměstnance delší než 5 dnů) a 38 111 pracovních úrazů ostatních. Počet všech pracovních úrazů v roce 2010 oproti celkovému počtu pracovních úrazů v roce 2009 klesl o 9 procent.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce provedli u 65 smrtelných, 218 závažných a 12 ostatních pracovních úrazů kontrolu šetření příčin a okolností těchto úrazů, popřípadě se zúčastnili šetření na místě úrazového děje.

Největší počet smrtelných pracovních úrazů, 21 procent, byl zaznamenán v oblasti stavebnictví. Z tohoto celkového počtu představují 32 procent smrtelných pracovních úrazů úrazy cizinců. Tito cizinci obvykle náleželi k agenturním zaměstnancům, dále se jednalo o členy skupin podnikajících fyzických osob pracujících na živnostenský list, členy družstev nebo brigádníky.

Zdroj informací: Státní úřad inspekce práce

Za účelem získání bližších údajů k uvedeným informacím můžete kontaktovat Mgr. Kamila Černého z kanceláře generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce (kamil.cerny@suip.cz, tel.: 553 696 158).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 14:53.