Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jak se škrtá v dávkách? (ČT 24)

Moderátor (Michala Hergetová):
Důchodci si od nového roku o pár stokorun polepší. Výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 vzroste téměř o 4%. Změny se od Nového roku dotknou i mateřské.

Redaktor (Redaktor):
Valorizace důchodů, důchodci si polepší od 1. ledna v˙průměru o 371 korun. Například penzista, kterému chodí na účet 10 tisíc korun, dostane příští rok 10366 korun.

Host (Helena Horská, analytička Raiffeisenbank):
V˙roce 2011 se čeká nárůst jak cen potravin, tak také některých případech i výrazný nárůst nájemného a energie. Část právě tohoto nárůstu by právě měla být kompenzována valorizacemi. Bohužel asi ne ve všech případech bude ta valorizace plně pokrývat rostoucí životní náklady důchodců.

Redaktor (Redaktor):
Podpora v˙nezaměstnanosti se bude snižovat. Lidé bez práce nově dostanou na pracovním úřadě z˙průměrné čisté měsíční mzdy 45%. Jen ale ti, kteří dají sami výpověď. A další novinka, tzv. překlenovací příspěvek má pomoci nezaměstnaným, kteří se rozhodnou začít pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.

Host (Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV):
Tento příspěvek může dosáhnout výše 4 až 6násobku průměrné mzdy v˙daném regionu.

Redaktor (Redaktor):
Vyplácet se bude maximálně 5 měsíců. Porodné - od Nového roku dostane porodné maminka jen za první narozené dítě a to ještě jen v˙případě, že příjem rodiny nepřesáhne 2,5 násobek životního minima.

Host (Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV):
Rodičovský příspěvek se mění pro ty matky, které čerpají v˙tzv. čtyřleté variantě, tedy té nejdelší, která bude nově od nového roku sjednocena na úroveň dvouleté.

Redaktor (Redaktor):
Pokud si maminka vybere mateřskou na čtyři roky, dostane za prvních 9 měsíců základní výměr, tedy 7600 korun, pak už jen 3800 měsíčně. V˙obou případech dostane celkem 216˙600. Od ledna se mění také dlouze diskutovaný Zákoník práce. Kromě mezd státních zaměstnanců řeší i pracovní neschopnost. 21 dní nemoci bude platit zaměstnavatel.

Moderátor (Michala Hergetová):
Hostem je teď Jiří Král, odborník na sociální pojištění z MPSV, dobrý večer. Nárůst důchodů o necelá 4 %, nicméně loni se důchody nezvyšovaly kvůli krizi, vyrovná to tedy důchodcům nárůst těch životních nákladů za oba dva roky?

Host (Jiří Král, odborník na sociální pojištění MPSV):
Vyrovná to nejen nárůst životních nákladů, ale i částečně růst reálné mzdy, protože vzhledem k tomu, že důchody nebyly valorizovány k 1. lednu 2010, tak se doba, kdy se měří index pro valorizaci důchodů, prodlužuje o celý rok, za kdy nedosáhl index té hodnoty, která je nezbytná pro valorizaci. Důchodci nepřijdou o nic ve výši valorizace, samozřejmě je to o rok později než by se jim líbilo.

Moderátor (Michala Hergetová):
Změny týkající se nemocenské v reportáži nezazněly, tam se mění to, že místo 2 týdnů budou teď platit první 3 týdny zaměstnavatelé. Znamená to, že se ony dva týdny placené zaměstnavateli a ne státem natolik osvědčily?

Host (Jiří Král, odborník na sociální pojištění MPSV):
Samozřejmě na to můžou být různé pohledy, ale z hlediska smyslu zákona o nemocenském pojištění tak, jak byl po více než 50 letech připraven a přijat nový zákon o nemocenském pojištění v roce 2006, tak součástí té systémové změny bylo i to, že první 2 týdny by měla být vyplácena nemocenská ze státního rozpočtu státní institucí, ale z prostředků zaměstnavatele náhrada mzdy. Nemocnost nám klesla možná více, než se dalo v těch nejoptimističtějších předpokladech očekávat a dostala se na úroveň, která tady byla začátkem 90. let, takže se potvrdily slova těch, kteří říkali, že tady je velké množství neobjektivní pracovní neschopnosti, můžeme trošku říkat i zneužívání.

Moderátor (Michala Hergetová):
Takže spoléháte na to, že si to zaměstnavatel lépe ohlídá než stát?

Host (Jiří Král, odborník na sociální pojištění MPSV):
Součástí té systémové změny bylo několik opatření, takže jakási spoluúčast všech klíčových subjektů. To určitě je ten pojištěnec sám, protože došlo i k určitému snížení dávky, pak např. byla zavedená 3 denní doba, kdy nenáleží žádná náhrada. Zaměstnavatel hrdí do loňského roku z poloviny z vlastních prostředků, od letošního roku z vlastních prostředků plně, do loňska 2 týdny a od 1. ledna již 3 týdny nemoci. Protože se jedná o pracovní dny, tak je to pouze 12 pracovních dní ve většině případů, protože ty první 3 dny nenáleží žádná náhrada, takže to už zní trošku méně strašidelně.

Moderátor (Michala Hergetová):
Mění se i rodičovský příspěvek, čtyřletá varianta už nebude tou nejvýhodnější, co se týče celkového objemu peněz, které maminka dostane a dostane se na úroveň té dvouleté. Máte představu, kolik přesně tohle státu ušetří a nepřijde přece jen to šetření až později? Viděli jsme až po 9 měsících bude ta snížená částka placená maminkám nebo tatínkům?

Host (Jiří Král, odborník na sociální pojištění MPSV):
Záleží hodně i na volbě rodičů, protože klíčové je, že si většina z nich může zvolit mezi čerpáním 2, 3 a 4 letým. Co se týče výše jednotlivých splátek měsíčních je velmi rozdílná. Pro tu 4 letou je ta výše 3800 Kč, ti kteří se rozhodnou čerpat až do 3 let věku dítěte je to 7600 Kč a pro tu nejrychlejší variantu je to 11400 měsíčně. Když se porovnávají ty celkové sumy za celou dobu výplaty, tak tam je to jak bylo řečeno, že dvou a čtyřletá je přibližně stejná, je to asi 215 tisíc Kč a z tohoto hlediska je nejvýhodnější ta tříletá. Úspory by měly přijít v letošním roce pokud by bylo menší než se očekávalo, očekával se řád 1 mld. Kč, tak určitě se dostaví v průběhu příštího roku.

Moderátor (Michala Hergetová):
Končí štědrost v rozdávání porodného, bude jen na první dítě, ale také jen pro některé rodiny. Řekněme částkou, která je maximální, aby rodina dosáhla na porodné?

Host (Jiří Král, odborník na sociální pojištění MPSV):
Porodné bude náležet, pokud ta rodina má příjem nižší než je 2,4 násobek životního minima, takže příklad je, když by to byla třeba osamělá maminka s jedním dítětem, tak je to necelých 11 tisíc korun. Kdyby to byli dva rodiče s jedním dítětem, tak je to necelých 17 tisíc korun, jakmile by byl vyšší, tak už porodné nenáleží.

Moderátor (Michala Hergetová):
Děkujeme, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:32.